Lemster Polders - Grutte Bekken - Uitkijktoren

De Lemsterpolders was een waterschap in Friesland. Het grondgebied lag in de gemeente Lemsterland. De doel van het waterschap was aanvankelijk de bescherming tegen te veel boezemwater

De Grutte Brekken Moeras is een plas/dras gebied in de Lemster polders met aan weerszijden rietvelden. Naast deze plas ligt nog een grote plas welke alleen goed te bekijken is met een telescoop.

Type Uitkijktoren
Beheerder Gemeente De Friese Meren
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-22 1 Witte Kwikstaart
2023-03-08 1 Parkeend
2023-03-08 1 Wintertaling
2023-03-05 1 Zilvermeeuw
2023-02-24 3 Kuifeend
2023-02-22 2 Scholekster
2023-02-12 1 Torenvalk
2023-02-11 18 Kuifeend
2023-02-11 1 Huismus
2023-02-11 2 Pimpelmees
2023-02-11 30 Spreeuw
2023-02-11 2 Grauwe Gans
2023-02-11 2 Aalscholver
2023-02-11 30 Kokmeeuw
2023-02-11 2 Zwarte Kraai
2023-02-11 1 Meerkoet
2023-02-11 2 Fuut
2023-02-11 3 Wilde Eend
2023-02-10 1 Grote Zaagbek
2023-01-19 1 Cetti's Zanger

Het gebied is bereikbaar per auto en fiets. U kunt parkeren kan bij de Waterzuiveringsinstallatie. Het adres is Wielewei 4 8531 ZX Lemmer. Na het parkeren neemt u het wandelpad aan de linkerkant van de weg, rechts aanhouden. Na circa 25 meter paadje links volgen. De kijktoren ligt aan de linkerkant na circa 150 meter.

Route via Google Maps

GPS 52.86184, 5.70067