Vijfhoek - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Visdief, geoorde fuut, krooneend en cetti's zanger worden vaak in de Diemer Vijfhoek waargenomen. U heeft vanaf hier een fraai uitzicht op het Muiderslot en het eiland Pampus.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze hut is tijdelijk onbereikbaar vanwege een gevaarlijk pad er naar toe (de oever is afgekalfd). Het pad naar de hut toe is afgesloten.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Tjiftjaf
2024-04-22 1 Merel
2024-04-22 1 Koolmees
2024-04-22 1 Zwartkop
2024-04-22 2 Nachtegaal
2024-04-22 30 Oeverzwaluw
2024-04-22 2 Fuut
2024-04-22 1 Meerkoet
2024-04-22 1 Vink
2024-04-22 1 Roodborst
2024-04-22 1 Cetti's Zanger
2024-04-22 1 Aalscholver
2024-04-22 1 Winterkoning
2024-04-22 1 Grote Bonte Specht
2024-04-22 1 Ekster
2024-04-22 1 Gaai
2024-04-22 1 Boomkruiper
2024-04-22 1 Dodaars
2024-04-22 1 Fitis
2024-04-22 1 Zwarte Kraai

U kunt parkeren bij het grote Maxis-winkelcentrum, alwaar ook een bushalte is. Het is ongeveer 15-20 minuten lopen naar het kijkscherm. Voor de brug naar de electriciteitscentrale slaat u rechtsaf een fietspad in. U passeert een wildrooster en gaat op de dijk linksaf. Na enkele honderden meters is een klaphek naar rechts met een informatiebord. U volgt dit pad dwars door de Vijfhoek, langs enkele plasjes en komt uit bij een brug. Steek de brug niet over, maar houd rechts aan. Na enkele minuten komt u aan bij het kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.34626, 5.03087