Vijfhoek - Vogelkijkscherm

Visdief, geoorde fuut, krooneend en cetti's zanger worden vaak in de Diemer Vijfhoek waargenomen. U heeft vanaf hier een fraai uitzicht op het Muiderslot en het eiland Pampus.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-17 1 Sperwer
2019-10-17 1 Cetti's Zanger
2019-10-17 1 Groenling
2019-10-15 3 Zwarte Stern
2019-10-14 1 Visarend
2019-10-14 95 Krooneend
2019-10-14 1 Koolmees
2019-10-14 1 Roodborst
2019-10-14 1 Grote Bonte Specht
2019-10-14 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-10-14 1 Stormmeeuw
2019-10-14 1 Kokmeeuw
2019-10-14 1 Dodaars
2019-10-14 1 Meerkoet
2019-10-14 1 Krakeend
2019-10-14 4 Graspieper
2019-10-14 1 Rietgors
2019-10-14 4 Vink
2019-10-13 1 Visarend
2019-10-13 1 Witgat

U kunt parkeren bij het grote Maxis-winkelcentrum, alwaar ook een bushalte is. Het is ongeveer 15-20 minuten lopen naar het kijkscherm. Voor de brug naar de electriciteitscentrale slaat u rechtsaf een fietspad in. U passeert een wildrooster en gaat op de dijk linksaf. Na enkele honderden meters is een klaphek naar rechts met een informatiebord. U volgt dit pad dwars door de Vijfhoek, langs enkele plasjes en komt uit bij een brug. Steek de brug niet over, maar houd rechts aan. Na enkele minuten komt u aan bij het kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.346255530420606, 5.030868471194787