Vijfhoek - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Visdief, geoorde fuut, krooneend en cetti's zanger worden vaak in de Diemer Vijfhoek waargenomen. U heeft vanaf hier een fraai uitzicht op het Muiderslot en het eiland Pampus.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze hut is tijdelijk onbereikbaar vanwege een gevaarlijk pad er naar toe (de oever is afgekalfd). Het pad naar de hut toe is afgesloten.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Rietzanger
2021-06-20 1 Koekoek
2021-06-20 1 Oeverzwaluw
2021-06-20 1 Aalscholver
2021-06-20 1 Blauwe Reiger
2021-06-20 1 Kleine Karekiet
2021-06-19 1 Zwartkop
2021-06-19 1 Tjiftjaf
2021-06-19 1 Bosrietzanger
2021-06-19 1 Zwarte Kraai
2021-06-19 1 Gierzwaluw
2021-06-19 1 Oeverzwaluw
2021-06-17 1 Meerkoet
2021-06-15 1 Grauwe Vliegenvanger
2021-06-15 1 Bosrietzanger
2021-06-15 1 Havik
2021-06-15 1 Matkop
2021-06-15 1 Lepelaar
2021-06-15 2 Koekoek
2021-06-15 1 Dodaars

U kunt parkeren bij het grote Maxis-winkelcentrum, alwaar ook een bushalte is. Het is ongeveer 15-20 minuten lopen naar het kijkscherm. Voor de brug naar de electriciteitscentrale slaat u rechtsaf een fietspad in. U passeert een wildrooster en gaat op de dijk linksaf. Na enkele honderden meters is een klaphek naar rechts met een informatiebord. U volgt dit pad dwars door de Vijfhoek, langs enkele plasjes en komt uit bij een brug. Steek de brug niet over, maar houd rechts aan. Na enkele minuten komt u aan bij het kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.34626, 5.03087