Vijfhoek - Vogelkijkscherm

Visdief, geoorde fuut, krooneend en cetti's zanger worden vaak in de Diemer Vijfhoek waargenomen. U heeft vanaf hier een fraai uitzicht op het Muiderslot en het eiland Pampus.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-20 4 Koekoek
2019-05-20 3 Grauwe Vliegenvanger
2019-05-20 3 Appelvink
2019-05-20 4 Goudvink
2019-05-20 1 Blauwborst
2019-05-20 1 Putter
2019-05-20 1 Torenvalk
2019-05-20 2 Staartmees
2019-05-20 1 Rietzanger
2019-05-19 1 Bruine Kiekendief
2019-05-19 1 Braamsluiper
2019-05-19 1 Tjiftjaf
2019-05-19 1 Snor
2019-05-19 1 Bruine Kiekendief
2019-05-19 1 Gaai
2019-05-19 1 Sperwer
2019-05-19 3 Boerenzwaluw
2019-05-19 1 Kokmeeuw
2019-05-19 1 Heggenmus
2019-05-19 1 Groenling

U kunt parkeren bij het grote Maxis-winkelcentrum, alwaar ook een bushalte is. Het is ongeveer 15-20 minuten lopen naar het kijkscherm. Voor de brug naar de electriciteitscentrale slaat u rechtsaf een fietspad in. U passeert een wildrooster en gaat op de dijk linksaf. Na enkele honderden meters is een klaphek naar rechts met een informatiebord. U volgt dit pad dwars door de Vijfhoek, langs enkele plasjes en komt uit bij een brug. Steek de brug niet over, maar houd rechts aan. Na enkele minuten komt u aan bij het kijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 52.346255530420606, 5.030868471194787