Westplaat Buitengronden - De Slechtvalk - Vogelkijkhut

De Westplaat ligt aan de zuidoever van het Haringvliet, direct ten noorden van Middelharnis. Hier zijn geulen en kreken gemaakt en stroomt het water in en uit, want de kreken staan in open verbinding met het Haringvliet. Door de wisselende waterstanden en de hoogteverschillen in het gebied is een grote verscheidenheid aan planten ontstaan. De natte delen zijn vooral begroeid met riet en worden door vele vissoorten gebruikt als paai- en opgroeigebied. De hoger gelegen delen overstromen sporadisch en zijn aantrekkelijk voor weidevogels. Ook zijn hier veel steltlopers te zien, waaronder bontbekplevier en bonte strandloper. Zo nu en dan worden zwartkopmeeuwen in het gebied waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-12 1 Rietzanger
2021-04-12 1 Cetti's Zanger
2021-04-12 1 Boerenzwaluw
2021-04-12 1 Groenling
2021-04-12 1 Merel
2021-04-12 1 Pimpelmees
2021-04-12 1 Koolmees
2021-04-12 1 Fuut
2021-04-12 1 Brandgans
2021-04-12 1 Scholekster
2021-04-12 1 Kuifeend
2021-04-12 1 Rietgors
2021-04-12 1 Grote Zaagbek
2021-04-12 2 Boomkruiper
2021-04-12 1 Kneu
2021-04-12 8 Grutto
2021-04-12 7 Kluut
2021-04-12 1 Rietgors
2021-04-12 1 Fitis
2021-04-12 1 Zwartkopmeeuw

Volg de N57 richting Middelharnis. Rijd rechtdoor tot de stoplichten bij de Watertoren van Dirksland. Sla bij de stoplichten af richting Dirksland (het Kortweegje). Rijd Dirksland in en volg de weg rechtdoor. Na de wegversmalling volgt u de weg door rechts aan te houden. Direct na de bushalte gaat u rechtsaf en direct daarna weer linksaf. Volg de weg aan de rechterkant van het kanaal. U rijdt dan de polder in. Volg de weg rechtdoor (Oost-Havendijk) en blijf langs het kanaal rijden. Na de scherpe bocht naar rechts, gaat u weer linksaf om de weg langs het water te blijven volgen. Na een aantal scherpe bochten gaat u bij een boerderij wederom aan het einde linksaf om de weg langs het water te blijven volgen. Dan ziet u aan de linkerhand een soort sluis (Dirklandse Sas). Deze rijdt u voorbij, waarbij nog steeds het kanaal wordt gevolgd. 100 meter na de sluis komt u op een t-splisting. U volgt de weg die rechts de dijk af gaat. Deze weg maakt na 50 meter een haakse bocht en na 150 meter rijdt u weer een dijk op. Bovenop de dijk is een kleine parkeerplaats. Rechts hiervan ligt de toegang naar de Westplaat.

Route via Google Maps

GPS 51.78822150096075, 4.125407194497715