Korendijkse Slikken - Spuimonding Oost - vogelkijkhut

Langs het Haringvliet en het Krammer Volkerak ligt het natuurgebied de Korendijkse Slikken. Dwars door deze buitendijkse gorzen loopt een kade die de Korendijkse Slikken in twee├źn deelt. Aan weerskanten van de kade liggen graslanden. In het voorjaar broeden hier kievit, grutto en tureluur. In de weilanden zijn grote groepen vogels te zien, zoals smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen. In de winter verblijft hier vaak een zeearend.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het najaar en gedurende de winter.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-25 2 Scholekster
2021-02-25 80 Kuifeend
2021-02-25 8 Fuut
2021-02-25 50 Goudplevier
2021-02-25 20 Kievit
2021-02-25 5 Bergeend
2021-02-25 2 Veldleeuwerik
2021-02-25 1 Blauwe Reiger
2021-02-25 100 Brandgans
2021-02-25 3 Brilduiker
2021-02-25 1 Bruine Kiekendief
2021-02-24 7 Kneu
2021-02-24 2 Roodborsttapuit
2021-02-24 2 Tureluur
2021-02-24 22 Wintertaling
2021-02-24 1 Veldleeuwerik
2021-02-24 1 Cetti's Zanger
2021-02-24 70 Wilde Eend
2021-02-24 115 Kuifeend
2021-02-24 6 Tafeleend

Voor navigatie kunt u het volgende adres gebruiken: Westdijk 20, Goudswaard De hut is bereikbaar via een wandelpad.

Route via Google Maps

GPS 51.78361099844952, 4.257545470598739