Korendijkse Slikken - Spuimonding Oost - vogelkijkhut

Langs het Haringvliet en het Krammer Volkerak ligt het natuurgebied de Korendijkse Slikken. Dwars door deze buitendijkse gorzen loopt een kade die de Korendijkse Slikken in twee├źn deelt. Aan weerskanten van de kade liggen graslanden. In het voorjaar broeden hier kievit, grutto en tureluur. In de weilanden zijn grote groepen vogels te zien, zoals smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen. In de winter verblijft hier vaak een zeearend.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd U kunt dit gebied het beste bezoeken in het najaar en gedurende de winter.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-20 1 Rietgors
2024-04-20 6 Spreeuw
2024-04-20 2 Zwarte Kraai
2024-04-20 1 Tjiftjaf
2024-04-20 2 Rietzanger
2024-04-20 1 Rietzanger
2024-04-20 1 Rietzanger
2024-04-20 1 Rietzanger
2024-04-20 1 Rietzanger
2024-04-20 1 Rietzanger
2024-04-20 1 Cetti's Zanger
2024-04-20 1 Graspieper
2024-04-20 1 Veldleeuwerik
2024-04-20 1 Grote Mantelmeeuw
2024-04-20 3 Zilvermeeuw
2024-04-20 2 Kleine Mantelmeeuw
2024-04-20 2 Kokmeeuw
2024-04-20 2 Tureluur
2024-04-20 2 Tureluur
2024-04-20 2 Tureluur

Voor navigatie kunt u het volgende adres gebruiken: Westdijk 20, Goudswaard De hut is bereikbaar via een wandelpad.

Route via Google Maps

GPS 51.78361, 4.25755