Rottige Meente - Lindedijk - Vogelkijkhut

De vogelkijkhut is gelegen in de gemeente Weststellingwerf. De kijkrichting is van zuidwest tot noordoost. U kunt hier diverse eendensoorten zien, maar u heeft ook kans op bijzondere soorten zoals visarend, zeearend en klapekster. In april 2005 werd hier de eerste killdeerplevier voor Nederland ontdekt.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-12 1 Purperreiger
2021-11-12 1 Waterral
2021-10-19 1 Spreeuw
2021-10-19 2 Zwarte Kraai
2021-10-19 1 Roodborst
2021-10-19 1 Winterkoning
2021-10-19 1 Waterral
2021-10-19 1 Fazant
2021-10-19 1 Buizerd
2021-10-19 1 Bruine Kiekendief
2021-10-19 25 Knobbelzwaan
2021-10-19 2 Aalscholver
2021-09-26 1 Fazant
2021-09-16 1000 Kievit
2021-09-16 2 Goudplevier
2021-09-16 1 Visarend
2021-09-10 1 Fazant
2021-09-09 2 Visarend
2021-09-06 1 Purperreiger
2021-09-04 1 Grote Zilverreiger

Als u vanuit Ossenzijl de Linde oversteekt en meteen rechtsaf de dijk opgaat richting de Driewegsluis, komt u na ongeveer 2 km aan de linkerkant de hut tegen. Er staat een groot bord met vogelkijkhut erop. Vanuit Wolvega volgt u de N351 richting Kuinre. Na de brug over de Linde (De Oldetrijnsterbrug) neemt u de eerste afslag links. Deze weg kunt u circa 3 km volgen tot de hut in zicht komt. De hut ligt 200 meter van de Lindedijk, waar een parkeerplaats is voor ongeveer 6 auto's.

Route via Google Maps

GPS 52.82745, 5.91720