Rottige Meente - Lindedijk - Vogelkijkhut

De vogelkijkhut is gelegen in de gemeente Weststellingwerf. De kijkrichting is van zuidwest tot noordoost. U kunt hier diverse eendensoorten zien, maar u heeft ook kans op bijzondere soorten zoals visarend, zeearend en klapekster. In april 2005 werd hier de eerste killdeerplevier voor Nederland ontdekt.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-22 1 Bruine Kiekendief
2021-07-20 1 Ooievaar
2021-07-19 3 Tureluur
2021-07-19 1 Witgat
2021-07-19 3 Gele Kwikstaart
2021-07-19 1 Witte Kwikstaart
2021-07-17 1 Bruine Kiekendief
2021-07-17 1 Koolmees
2021-07-17 1 Huiszwaluw
2021-07-17 1 Kleine Karekiet
2021-07-17 1 Aalscholver
2021-07-17 1 Tuinfluiter
2021-07-17 3 Holenduif
2021-07-17 2 Houtduif
2021-07-17 1 Rietgors
2021-07-17 1 Ooievaar
2021-07-17 1 Grote Zilverreiger
2021-07-17 1 Fuut
2021-07-17 1 Fuut
2021-07-17 1 Roerdomp

Als u vanuit Ossenzijl de Linde oversteekt en meteen rechtsaf de dijk opgaat richting de Driewegsluis, komt u na ongeveer 2 km aan de linkerkant de hut tegen. Er staat een groot bord met vogelkijkhut erop. Vanuit Wolvega volgt u de N351 richting Kuinre. Na de brug over de Linde (De Oldetrijnsterbrug) neemt u de eerste afslag links. Deze weg kunt u circa 3 km volgen tot de hut in zicht komt. De hut ligt 200 meter van de Lindedijk, waar een parkeerplaats is voor ongeveer 6 auto's.

Route via Google Maps

GPS 52.82745, 5.91720