Rottige Meente - Lindedijk - Vogelkijkhut

De vogelkijkhut is gelegen in de gemeente Weststellingwerf. De kijkrichting is van zuidwest tot noordoost. U kunt hier diverse eendensoorten zien, maar u heeft ook kans op bijzondere soorten zoals visarend, zeearend en klapekster. In april 2005 werd hier de eerste killdeerplevier voor Nederland ontdekt.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 1 Tureluur
2023-06-04 1 Grutto
2023-06-04 1 Bergeend
2023-06-04 3 Krakeend
2023-06-03 2 Grutto
2023-06-03 1 Roodborsttapuit
2023-06-03 3 Ooievaar
2023-06-03 1 Grote Zilverreiger
2023-06-02 1 Baardman
2023-06-02 1 Roerdomp
2023-06-01 1 Aalscholver
2023-06-01 1 Koolmees
2023-06-01 1 Wilde Eend
2023-06-01 150 Grauwe Gans
2023-06-01 1 Scholekster
2023-06-01 1 Grote Zilverreiger
2023-06-01 1 Blauwe Reiger
2023-06-01 1 Kleine Karekiet
2023-06-01 1 Rietgors
2023-06-01 1 Visdief

Als u vanuit Ossenzijl de Linde oversteekt en meteen rechtsaf de dijk opgaat richting de Driewegsluis, komt u na ongeveer 2 km aan de linkerkant de hut tegen. Er staat een groot bord met vogelkijkhut erop. Vanuit Wolvega volgt u de N351 richting Kuinre. Na de brug over de Linde (De Oldetrijnsterbrug) neemt u de eerste afslag links. Deze weg kunt u circa 3 km volgen tot de hut in zicht komt. De hut ligt 200 meter van de Lindedijk, waar een parkeerplaats is voor ongeveer 6 auto's.

Route via Google Maps

GPS 52.82745, 5.91720