Rottige Meente - Lindedijk - Vogelkijkhut

De vogelkijkhut is gelegen in de gemeente Weststellingwerf. De kijkrichting is van zuidwest tot noordoost. U kunt hier diverse eendensoorten zien, maar u heeft ook kans op bijzondere soorten zoals visarend, zeearend en klapekster. In april 2005 werd hier de eerste killdeerplevier voor Nederland ontdekt.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-02 1 Bruine Kiekendief
2022-08-02 1 Rietgors
2022-08-02 1 Buizerd
2022-08-02 1 Bruine Kiekendief
2022-08-02 1 Baardman
2022-08-02 4 Ooievaar
2022-07-28 1 Baardman
2022-07-28 1 Purperreiger
2022-07-28 1 Knobbelzwaan
2022-07-28 1 Baardman
2022-07-28 1 Rietgors
2022-07-28 1 Kleine Karekiet
2022-07-28 1 Grauwe Vliegenvanger
2022-07-28 1 Rietzanger
2022-07-28 1 Purperreiger
2022-07-28 1 Baardman
2022-07-28 1 Aalscholver
2022-07-28 1 Wilde Eend
2022-07-28 1 Rietgors
2022-07-28 1 Knobbelzwaan

Als u vanuit Ossenzijl de Linde oversteekt en meteen rechtsaf de dijk opgaat richting de Driewegsluis, komt u na ongeveer 2 km aan de linkerkant de hut tegen. Er staat een groot bord met vogelkijkhut erop. Vanuit Wolvega volgt u de N351 richting Kuinre. Na de brug over de Linde (De Oldetrijnsterbrug) neemt u de eerste afslag links. Deze weg kunt u circa 3 km volgen tot de hut in zicht komt. De hut ligt 200 meter van de Lindedijk, waar een parkeerplaats is voor ongeveer 6 auto's.

Route via Google Maps

GPS 52.82745, 5.91720