Rottige Meente - Lindedijk - Vogelkijkhut

De vogelkijkhut is gelegen in de gemeente Weststellingwerf. De kijkrichting is van zuidwest tot noordoost. U kunt hier diverse eendensoorten zien, maar u heeft ook kans op bijzondere soorten zoals visarend, zeearend en klapekster. In april 2005 werd hier de eerste killdeerplevier voor Nederland ontdekt.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Rietzanger
2024-06-17 1 Bruine Kiekendief
2024-06-17 1 Grote Zilverreiger
2024-06-17 1 Snor
2024-06-17 1 Vink
2024-06-17 1 Kleine Karekiet
2024-06-17 1 Rietgors
2024-06-17 1 Aalscholver
2024-06-17 1 Fitis
2024-06-17 1 Koekoek
2024-06-17 1 Witte Kwikstaart
2024-06-17 1 Ooievaar
2024-06-17 1 Wulp
2024-06-17 1 Merel
2024-06-17 1 Tuinfluiter
2024-06-17 1 Buizerd
2024-06-17 30 Brandgans
2024-06-12 1 Snor
2024-06-11 1 Koekoek
2024-06-11 1 Spotvogel

Als u vanuit Ossenzijl de Linde oversteekt en meteen rechtsaf de dijk opgaat richting de Driewegsluis, komt u na ongeveer 2 km aan de linkerkant de hut tegen. Er staat een groot bord met vogelkijkhut erop. Vanuit Wolvega volgt u de N351 richting Kuinre. Na de brug over de Linde (De Oldetrijnsterbrug) neemt u de eerste afslag links. Deze weg kunt u circa 3 km volgen tot de hut in zicht komt. De hut ligt 200 meter van de Lindedijk, waar een parkeerplaats is voor ongeveer 6 auto's.

Route via Google Maps

GPS 52.82745, 5.91720