Weerribben - Lokkenpolder - Observatievlonder

De Weerribben behoren tot de meest libellenrijke natuurgebieden van Nederland en zelfs van West-Europa. Maar liefst 50 soorten zijn in het gebied waargenomen, waarvan 27 soorten populaties hebben. De libellen in De Weerribben zijn kenmerkend voor laagveengebieden, een natuurtype dat buiten Nederland zeldzaam is. De waarde van De Weerribben voor soorten als de noordse winterjuffer, de groene glazenmaker, de gevlekte witsnuitlibel en de sierlijke witsnuitlibel is daarmee van internationaal belang.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd In de periode mei tot september zijn hier vele typische laagveenlibellen te zien. De sierlijke witsnuitlibel vliegt hier vooral in mei en juni.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-25 1 Pijlstaart
2024-02-24 1 Buizerd
2024-02-13 2 Nonnetje
2024-02-13 1 Havik
2024-02-11 2 Grote Zaagbek
2024-02-11 1 Indische Gans
2024-02-11 1 Kolgans
2024-02-10 6 Grote Zilverreiger
2024-02-10 2 Blauwe Reiger
2024-02-10 16 Kievit
2024-02-01 3 Nonnetje
2024-02-01 4 Grote Zaagbek
2024-02-01 32 Knobbelzwaan
2024-02-01 6 Putter
2024-01-28 2 Toendrarietgans
2024-01-28 1 Ooievaar
2024-01-28 1 Sijs
2024-01-28 3 Grote Zaagbek
2024-01-28 1 Grote Zaagbek
2024-01-28 4 Kuifeend

Parkeren kan 1,3 km ten oosten van de observatievlonder, nabij de brug over het kanaal (Meenteweg). Speciaal voor het observeren van libellen zijn twee uitkijkvlonders aangelegd. Deze vlonders liggen aan de noordkant van De Weerribben, langs het fietspad ten zuiden van het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl.

Route via Google Maps

GPS 52.79811, 5.96493