Weerribben - Lokkenpolder - Observatievlonder

De Weerribben behoren tot de meest libellenrijke natuurgebieden van Nederland en zelfs van West-Europa. Maar liefst 50 soorten zijn in het gebied waargenomen, waarvan 27 soorten populaties hebben. De libellen in De Weerribben zijn kenmerkend voor laagveengebieden, een natuurtype dat buiten Nederland zeldzaam is. De waarde van De Weerribben voor soorten als de noordse winterjuffer, de groene glazenmaker, de gevlekte witsnuitlibel en de sierlijke witsnuitlibel is daarmee van internationaal belang.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd In de periode mei tot september zijn hier vele typische laagveenlibellen te zien. De sierlijke witsnuitlibel vliegt hier vooral in mei en juni.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Wielewaal
2024-07-15 1 Braamsluiper
2024-07-14 1 Zwarte Stern
2024-07-14 1 Bruine Kiekendief
2024-07-14 1 Zwarte Stern
2024-07-14 1 IJsvogel
2024-07-14 1 Zwarte Stern
2024-07-13 1 Grote Bonte Specht
2024-07-13 13 Kievit
2024-07-13 1 Rietzanger
2024-07-13 1 Grote Bonte Specht
2024-07-13 1 Fitis
2024-07-13 1 Tuinfluiter
2024-07-13 1005 Spreeuw
2024-07-13 1 Aalscholver
2024-07-13 2 Witte Kwikstaart
2024-07-13 2 Appelvink
2024-07-13 1 Sprinkhaanzanger
2024-07-13 1 Gaai
2024-07-13 1 Merel

Parkeren kan 1,3 km ten oosten van de observatievlonder, nabij de brug over het kanaal (Meenteweg). Speciaal voor het observeren van libellen zijn twee uitkijkvlonders aangelegd. Deze vlonders liggen aan de noordkant van De Weerribben, langs het fietspad ten zuiden van het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl.

Route via Google Maps

GPS 52.79811, 5.96493