Weerribben - Lokkenpolder - Observatievlonder

De Weerribben behoren tot de meest libellenrijke natuurgebieden van Nederland en zelfs van West-Europa. Maar liefst 50 soorten zijn in het gebied waargenomen, waarvan 27 soorten populaties hebben. De libellen in De Weerribben zijn kenmerkend voor laagveengebieden, een natuurtype dat buiten Nederland zeldzaam is. De waarde van De Weerribben voor soorten als de noordse winterjuffer, de groene glazenmaker, de gevlekte witsnuitlibel en de sierlijke witsnuitlibel is daarmee van internationaal belang.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd In de periode mei tot september zijn hier vele typische laagveenlibellen te zien. De sierlijke witsnuitlibel vliegt hier vooral in mei en juni.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-28 1 Grote Zilverreiger
2021-02-27 1 Klapekster
2021-02-24 2 Grote Zaagbek
2021-02-23 1 Rietgors
2021-02-23 1 Grote Zilverreiger
2021-02-23 1 Rietgors
2021-02-23 1 Grote Zilverreiger
2021-02-22 1 Buizerd
2021-02-22 2 Grote Zaagbek
2021-02-22 65 Grauwe Gans
2021-02-22 4 Wilde Eend
2021-02-22 9 Grauwe Gans
2021-02-22 40 Grauwe Gans
2021-02-22 1 Ooievaar
2021-02-22 2 Wilde Eend
2021-02-22 2 Zwarte Kraai
2021-02-22 10 Grauwe Gans
2021-02-22 15 Aalscholver
2021-02-22 2 Wilde Eend
2021-02-22 1 Knobbelzwaan

Parkeren kan 1,3 km ten oosten van de observatievlonder, nabij de brug over het kanaal (Meenteweg). Speciaal voor het observeren van libellen zijn twee uitkijkvlonders aangelegd. Deze vlonders liggen aan de noordkant van De Weerribben, langs het fietspad ten zuiden van het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl.

Route via Google Maps

GPS 52.79810647816215, 5.964932440877493