Weerribben - Lokkenpolder - Observatievlonder

De Weerribben behoren tot de meest libellenrijke natuurgebieden van Nederland en zelfs van West-Europa. Maar liefst 50 soorten zijn in het gebied waargenomen, waarvan 27 soorten populaties hebben. De libellen in De Weerribben zijn kenmerkend voor laagveengebieden, een natuurtype dat buiten Nederland zeldzaam is. De waarde van De Weerribben voor soorten als de noordse winterjuffer, de groene glazenmaker, de gevlekte witsnuitlibel en de sierlijke witsnuitlibel is daarmee van internationaal belang.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd In de periode mei tot september zijn hier vele typische laagveenlibellen te zien. De sierlijke witsnuitlibel vliegt hier vooral in mei en juni.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-19 1 Blauwe Reiger
2022-08-19 1 Aalscholver
2022-08-19 2 Lepelaar
2022-08-19 13 Kneu
2022-08-19 1 IJsvogel
2022-08-19 1 Purperreiger
2022-08-18 1 Koekoek
2022-08-18 1 Purperreiger
2022-08-18 1 Visarend
2022-08-18 2 Brandgans
2022-08-18 1 Purperreiger
2022-08-18 1 Purperreiger
2022-08-18 1 Bruine Kiekendief
2022-08-17 1 Purperreiger
2022-08-17 1 Visarend
2022-08-17 1 IJsvogel
2022-08-17 6 Kneu
2022-08-17 1 Grote Bonte Specht
2022-08-17 1 Putter
2022-08-17 1 Zwartkop

Parkeren kan 1,3 km ten oosten van de observatievlonder, nabij de brug over het kanaal (Meenteweg). Speciaal voor het observeren van libellen zijn twee uitkijkvlonders aangelegd. Deze vlonders liggen aan de noordkant van De Weerribben, langs het fietspad ten zuiden van het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl.

Route via Google Maps

GPS 52.79811, 5.96493