Weerribben - Lokkenpolder - Observatievlonder

De Weerribben behoren tot de meest libellenrijke natuurgebieden van Nederland en zelfs van West-Europa. Maar liefst 50 soorten zijn in het gebied waargenomen, waarvan 27 soorten populaties hebben. De libellen in De Weerribben zijn kenmerkend voor laagveengebieden, een natuurtype dat buiten Nederland zeldzaam is. De waarde van De Weerribben voor soorten als de noordse winterjuffer, de groene glazenmaker, de gevlekte witsnuitlibel en de sierlijke witsnuitlibel is daarmee van internationaal belang.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd In de periode mei tot september zijn hier vele typische laagveenlibellen te zien. De sierlijke witsnuitlibel vliegt hier vooral in mei en juni.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-29 3 Knobbelzwaan
2023-01-29 2 Aalscholver
2023-01-29 2 Nijlgans
2023-01-29 60 Kokmeeuw
2023-01-29 1 Buizerd
2023-01-29 1 Stormmeeuw
2023-01-29 1 Kolgans
2023-01-29 1 Blauwe Reiger
2023-01-29 1 Grote Bonte Specht
2023-01-29 1 Putter
2023-01-29 1 Pimpelmees
2023-01-29 1 Sijs
2023-01-29 1 Grote Zaagbek
2023-01-29 1 Sijs
2023-01-29 1 Grote Zaagbek
2023-01-26 6 Brandgans
2023-01-26 1 Blauwe Kiekendief
2023-01-26 2 Baardman
2023-01-26 1 Klapekster
2023-01-21 2 Gaai

Parkeren kan 1,3 km ten oosten van de observatievlonder, nabij de brug over het kanaal (Meenteweg). Speciaal voor het observeren van libellen zijn twee uitkijkvlonders aangelegd. Deze vlonders liggen aan de noordkant van De Weerribben, langs het fietspad ten zuiden van het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl.

Route via Google Maps

GPS 52.79811, 5.96493