De Weerribben - Vogelkijkhut

De Weerribben is een groot laagveengebied waarin bijzondere vogel-, vlinder- en libellensoorten voorkomen. Het gebied bestaat uit legakkers en petgaten, moerasbosjes en verlande delen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-21 1 Purperreiger
2019-05-19 1 Koekoek
2019-05-19 2 Boerenzwaluw
2019-05-19 1 Kleine Karekiet
2019-05-19 1 Buizerd
2019-05-19 1 Rietgors
2019-05-18 1 Spotvogel
2019-05-18 1 Rietzanger
2019-05-18 1 Wulp
2019-05-18 5 Kleine Karekiet
2019-05-18 1 Koekoek
2019-05-18 1 Wielewaal
2019-05-18 1 Wielewaal
2019-05-18 1 Spotvogel
2019-05-18 1 Koekoek
2019-05-18 2 Nachtegaal
2019-05-18 1 Snor
2019-05-18 1 Tuinfluiter
2019-05-18 1 Nachtegaal
2019-05-18 1 Grauwe Vliegenvanger

De vogelobservatiehut staat langs het fietspad Kooibomenpad nabij het dorp Nederland.

Route via Google Maps

GPS 52.75809996538711, 5.961218904527681