De Wieden - Beulakerpolder - De Wiedekiek

In de Beulakerpolder, dat onderdeel is van de Wieden, wordt 109 hectare natuur ingericht met rietland en ruigte, laagveenmoeras en open water. Het gebied is verdeeld in verschillende vakken die van elkaar gescheiden zijn door zogeheten ribben. De hoogte van het maaiveld verschilt van vak tot vak. In de vakken ontstaan verschillende droge en natte natuurtypen, zoals moeras en rietland. U kunt hier baardmannen zien, purperreigers, waterrallen, snorren, sprinkhaanzangers, maar ook ringslangen. Ook de otter is hier wel eens gezien!

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-01 1 Knobbelzwaan
2023-12-01 1 Grote Zilverreiger
2023-12-01 1 Roodborst
2023-12-01 1 Roodborst
2023-12-01 2 Krakeend
2023-12-01 3 Slobeend
2023-12-01 16 Kuifeend
2023-12-01 4 Grote Zaagbek
2023-12-01 1 Brilduiker
2023-11-19 2 Krakeend
2023-11-18 1 Cetti's Zanger
2023-11-18 8 Slobeend
2023-11-18 1 Nonnetje
2023-11-18 1 Houtsnip
2023-11-12 1 IJsvogel
2023-11-09 11 Holenduif
2023-11-09 1 Pimpelmees
2023-11-06 2 Aalscholver
2023-11-06 3 Knobbelzwaan
2023-11-06 100 Wintertaling

Vanuit Giethoorn neemt u de brug over het kanaal Beukers-Steenwijk richting Dwarsgracht. Houdt Vosjacht aan. Doorrijden totdat Vosjacht overgaat in fietspad. Auto parkeren en vervolgens 2 km lopen of fietsen via het fietspad, naar de toren.

Route via Google Maps

GPS 52.71356, 6.05709