De Wieden - Beulakerpolder - De Wiedekiek

In de Beulakerpolder, dat onderdeel is van de Wieden, wordt 109 hectare natuur ingericht met rietland en ruigte, laagveenmoeras en open water. Het gebied is verdeeld in verschillende vakken die van elkaar gescheiden zijn door zogeheten ribben. De hoogte van het maaiveld verschilt van vak tot vak. In de vakken ontstaan verschillende droge en natte natuurtypen, zoals moeras en rietland. U kunt hier baardmannen zien, purperreigers, waterrallen, snorren, sprinkhaanzangers, maar ook ringslangen. Ook de otter is hier wel eens gezien!

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-15 1 Grote Bonte Specht
2020-10-15 1 Grote Bonte Specht
2020-10-10 4 Knobbelzwaan
2020-10-10 1 Rietgors
2020-10-10 1 IJsvogel
2020-10-10 1 Blauwe Reiger
2020-10-10 1 Matkop
2020-10-10 1 Koolmees
2020-10-10 2 Smient
2020-10-10 2 Kuifeend
2020-10-10 1 Grauwe Gans
2020-10-10 2 Slobeend
2020-10-10 10 Krakeend
2020-10-10 1 Sijs
2020-10-10 1 Bruine Kiekendief
2020-10-10 1 Baardman
2020-10-10 1 Boerenzwaluw
2020-10-10 1 Grote Bonte Specht
2020-10-10 1 Watersnip
2020-09-18 1 Buizerd

Vanuit Giethoorn neemt u de brug over het kanaal Beukers-Steenwijk richting Dwarsgracht. Houdt Vosjacht aan. Doorrijden totdat Vosjacht overgaat in fietspad. Auto parkeren en vervolgens 2 km lopen of fietsen via het fietspad, naar de toren.

Route via Google Maps

GPS 52.713562478886985, 6.0570927626546816