Zwarte Hoek - Vogelkijkpunt

De Zwarte Hoek is een gebied van 28 hectare, dat Vereniging Natuurmonumenten sinds 2000 in beheer heeft. Dit voormalige landbouwgebied is geschikt gemaakt voor weidevogels zoals kievit, grutto, tureluur en scholekster. In de winter wordt het gebied volop bezocht door ganzen. In de rietstrook langs het Zwarte Meer is het een kakafonie aan vogelgeluiden met een zeer hoge dichtheid aan kleine én grote karekieten!

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Vooral interessant in het vroege voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-06 1 IJsvogel
2022-10-04 1 Waterral
2022-10-04 1 Roodborsttapuit
2022-10-04 1 Nonnetje
2022-10-04 1 IJsvogel
2022-10-04 1 IJsvogel
2022-09-25 1 Pijlstaart
2022-09-25 1 Krakeend
2022-09-25 1 Boomkruiper
2022-09-21 60 Grote Zilverreiger
2022-09-20 1 Geoorde Fuut
2022-09-20 1 Kleine Strandloper
2022-09-20 5 Reuzenstern
2022-09-20 1 Visarend
2022-09-20 120 Krooneend
2022-09-20 1 Witoogeend
2022-09-15 5 Grote Zaagbek
2022-09-15 108 Krooneend
2022-09-15 1 Zeearend
2022-09-15 1 Topper

Vanuit Flevoland gaat u vanaf de Kadoelerweg voor de Kadoelersluis rechtsaf de dijk op. Hier heeft u een wijds uitzicht over het meer.

Route via Google Maps

GPS 52.65270, 5.97956