Zwarte Hoek - Vogelkijkpunt

De Zwarte Hoek is een gebied van 28 hectare, dat Vereniging Natuurmonumenten sinds 2000 in beheer heeft. Dit voormalige landbouwgebied is geschikt gemaakt voor weidevogels zoals kievit, grutto, tureluur en scholekster. In de winter wordt het gebied volop bezocht door ganzen. In de rietstrook langs het Zwarte Meer is het een kakafonie aan vogelgeluiden met een zeer hoge dichtheid aan kleine én grote karekieten!

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Vooral interessant in het vroege voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-01 1 Roerdomp
2023-02-01 1 Middelste Zaagbek
2023-02-01 1 IJseend
2023-01-31 1 IJseend
2023-01-29 3 Nonnetje
2023-01-29 1 Grote Zaagbek
2023-01-29 1 Grote Zaagbek
2023-01-29 1 IJseend
2023-01-29 1 IJseend
2023-01-29 1 IJseend
2023-01-29 1 IJseend
2023-01-29 1 Torenvalk
2023-01-29 60 Meerkoet
2023-01-29 1 Waterpieper
2023-01-29 2 Brilduiker
2023-01-29 5 Nonnetje
2023-01-29 1 Waterral
2023-01-29 20 Kuifeend
2023-01-29 180 Wilde Eend
2023-01-29 470 Kievit

Vanuit Flevoland gaat u vanaf de Kadoelerweg voor de Kadoelersluis rechtsaf de dijk op. Hier heeft u een wijds uitzicht over het meer.

Route via Google Maps

GPS 52.65270, 5.97956