Zwarte Hoek - Vogelkijkpunt

De Zwarte Hoek is een gebied van 28 hectare, dat Vereniging Natuurmonumenten sinds 2000 in beheer heeft. Dit voormalige landbouwgebied is geschikt gemaakt voor weidevogels zoals kievit, grutto, tureluur en scholekster. In de winter wordt het gebied volop bezocht door ganzen. In de rietstrook langs het Zwarte Meer is het een kakafonie aan vogelgeluiden met een zeer hoge dichtheid aan kleine én grote karekieten!

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Vooral interessant in het vroege voorjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-25 1 Merel
2024-05-25 1 Cetti's Zanger
2024-05-25 1 Kokmeeuw
2024-05-25 1 Huiszwaluw
2024-05-25 1 Vink
2024-05-25 1 IJsvogel
2024-05-25 1 Zanglijster
2024-05-25 1 Roerdomp
2024-05-25 1 Koekoek
2024-05-25 1 Zwarte Kraai
2024-05-25 1 Roerdomp
2024-05-25 1 Kleine Karekiet
2024-05-25 1 Grasmus
2024-05-25 1 Brandgans
2024-05-25 1 Grauwe Gans
2024-05-25 1 Kokmeeuw
2024-05-25 1 Knobbelzwaan
2024-05-25 1 Grote Karekiet
2024-05-25 1 Visdief
2024-05-25 5 Zwarte Stern

Vanuit Flevoland gaat u vanaf de Kadoelerweg voor de Kadoelersluis rechtsaf de dijk op. Hier heeft u een wijds uitzicht over het meer.

Route via Google Maps

GPS 52.65270, 5.97956