De Olde Maten - Vogelkijkhut

Helaas is deze hut door vandalen zeer ernstig vernield.

Deze hut ligt aan een watertje, waar vooral in de winter veel eenden verblijven. U kunt hier diverse soorten zien, waaronder smient, wintertaling, kuifeend en pijlstaart. Rondom de hut verblijven diverse soorten zangvogeltjes.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Om veel eenden te zien kunt u deze locatie het beste bezoeken gedurende het winterhalfjaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 60 Aalscholver
2021-02-22 2 Ooievaar
2021-02-22 1 Houtsnip
2021-02-22 1 Matkop
2021-02-22 1 Wulp
2021-02-20 1 Ooievaar
2021-02-20 5 Kolgans
2021-02-13 1 Blauwe Reiger
2021-02-13 1 Buizerd
2021-02-06 40 Sijs
2021-02-06 1 Winterkoning
2021-02-06 2 Merel
2021-02-04 1 Gaai
2021-02-04 1 Buizerd
2021-02-04 1 Watersnip
2021-02-04 1 Veldleeuwerik
2021-02-04 1 Roodborst
2021-02-04 1 Winterkoning
2021-02-04 1 Waterral
2021-02-04 1 Koolmees

GPS 52.62304241871609, 6.106398500593283