De Wieden - Wanneperveen - Uitkijktoren

Men kijkt uit over het Eiland van Westerhof. Deze van oudsher in gebruik zijnde veenweidepolder is omgezet in beweide graslanden met trekgaten. Door de afwisseling van open water met verschillende dieptes en verlandingsstadia komen hier veel soorten vogels voor. In het voorjaar kunt u hier doortrekkende steltlopers zien en roofvogels, zoals visarend en grauwe kiekendief, alsmede diverse soorten zangvogels. Wulpen en watersnippen gebruiken de plek als slaapplaats. Veel vogels komen hier foerageren, waaronder purperreigers, grote zilverreigers, lepelaars, ooievaars en zwarte sterns. Roerdomp, zomertaling, geoorde fuut en bruine kiekendief broeden hier. 's Winters is dit gebied een belangrijke slaapplaats voor kol-en grauwe ganzen en blauwe kiekendieven.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-03 1 Roerdomp
2023-05-29 1 Roerdomp
2023-05-29 1 Gele Kwikstaart
2023-05-21 2 Gierzwaluw
2023-05-21 1 Merel
2023-05-21 2 Grote Canadese Gans
2023-05-21 1 Blauwe Reiger
2023-05-21 1 Wilde Eend
2023-05-21 1 Lepelaar
2023-05-21 1 Rode Wouw
2023-05-21 1 Ooievaar
2023-05-21 1 Grote Zilverreiger
2023-05-21 2 Zwarte Kraai
2023-05-21 1 Torenvalk
2023-05-21 1 Grote Bonte Specht
2023-05-21 2 Rietzanger
2023-05-21 1 Knobbelzwaan
2023-05-21 4 Grauwe Gans
2023-05-21 3 Krakeend
2023-05-21 1 Koekoek

Vanuit het centrum van Wanneperveen neemt u de afslag Blankenweg. Rijd deze uit totdat deze overgaat in de Bovenboerseweg. Aan het eind van de weg kunt u parkeren. Loop links het schelpenpaadje op. Ga door het zwarte klaphek heen en volg het pad totdat u bij de toren bent.

Route via Google Maps

GPS 52.71147, 6.11606