De Wieden - Wanneperveen - Uitkijktoren

Men kijkt uit over het Eiland van Westerhof. Deze van oudsher in gebruik zijnde veenweidepolder is omgezet in beweide graslanden met trekgaten. Door de afwisseling van open water met verschillende dieptes en verlandingsstadia komen hier veel soorten vogels voor. In het voorjaar kunt u hier doortrekkende steltlopers zien en roofvogels, zoals visarend en grauwe kiekendief, alsmede diverse soorten zangvogels. Wulpen en watersnippen gebruiken de plek als slaapplaats. Veel vogels komen hier foerageren, waaronder purperreigers, grote zilverreigers, lepelaars, ooievaars en zwarte sterns. Roerdomp, zomertaling, geoorde fuut en bruine kiekendief broeden hier. 's Winters is dit gebied een belangrijke slaapplaats voor kol-en grauwe ganzen en blauwe kiekendieven.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-17 2 Kokmeeuw
2021-06-17 1 Lepelaar
2021-06-17 3 Ooievaar
2021-06-17 1 Kleine Karekiet
2021-06-17 1 Grote Zilverreiger
2021-06-17 1 Koekoek
2021-06-17 2 Krakeend
2021-06-17 4 Visdief
2021-06-16 1 Kleine Karekiet
2021-06-16 10 Boerenzwaluw
2021-06-16 9 Huismus
2021-06-16 1 Kievit
2021-06-16 2 Holenduif
2021-06-16 1 Gierzwaluw
2021-06-16 1 Zwarte Kraai
2021-06-16 1 Wilde Eend
2021-06-16 20 Huiszwaluw
2021-06-16 5 Spreeuw
2021-06-13 1 Merel
2021-06-10 1 Tuinfluiter

Vanuit het centrum van Wanneperveen neemt u de afslag Blankenweg. Rijd deze uit totdat deze overgaat in de Bovenboerseweg. Aan het eind van de weg kunt u parkeren. Loop links het schelpenpaadje op. Ga door het zwarte klaphek heen en volg het pad totdat u bij de toren bent.

Route via Google Maps

GPS 52.71147, 6.11606