De Wieden - Wanneperveen - Uitkijktoren

Men kijkt uit over het Eiland van Westerhof. Deze van oudsher in gebruik zijnde veenweidepolder is omgezet in beweide graslanden met trekgaten. Door de afwisseling van open water met verschillende dieptes en verlandingsstadia komen hier veel soorten vogels voor. In het voorjaar kunt u hier doortrekkende steltlopers zien en roofvogels, zoals visarend en grauwe kiekendief, alsmede diverse soorten zangvogels. Wulpen en watersnippen gebruiken de plek als slaapplaats. Veel vogels komen hier foerageren, waaronder purperreigers, grote zilverreigers, lepelaars, ooievaars en zwarte sterns. Roerdomp, zomertaling, geoorde fuut en bruine kiekendief broeden hier. 's Winters is dit gebied een belangrijke slaapplaats voor kol-en grauwe ganzen en blauwe kiekendieven.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-19 1 Koperwiek
2021-11-19 1 Keep
2021-11-19 1 Putter
2021-11-19 1 Grote Bonte Specht
2021-11-19 1 Kramsvogel
2021-11-04 1 Roodborst
2021-11-04 3 Ringmus
2021-11-04 1 Rietgors
2021-11-04 1 Goudvink
2021-11-04 1 Zanglijster
2021-11-04 1 Graspieper
2021-11-04 10 Watersnip
2021-11-04 1 Sijs
2021-10-30 1 IJsvogel
2021-10-10 1 Staartmees Witkoppig
2021-10-10 1 Staartmees
2021-09-27 1 Visarend
2021-09-24 1 Gekraagde Roodstaart
2021-09-24 1 Tjiftjaf
2021-09-19 1 Grote Zilverreiger

Vanuit het centrum van Wanneperveen neemt u de afslag Blankenweg. Rijd deze uit totdat deze overgaat in de Bovenboerseweg. Aan het eind van de weg kunt u parkeren. Loop links het schelpenpaadje op. Ga door het zwarte klaphek heen en volg het pad totdat u bij de toren bent.

Route via Google Maps

GPS 52.71147, 6.11606