De Wieden - Wanneperveen - Uitkijktoren

Men kijkt uit over het Eiland van Westerhof. Deze van oudsher in gebruik zijnde veenweidepolder is omgezet in beweide graslanden met trekgaten. Door de afwisseling van open water met verschillende dieptes en verlandingsstadia komen hier veel soorten vogels voor. In het voorjaar kunt u hier doortrekkende steltlopers zien en roofvogels, zoals visarend en grauwe kiekendief, alsmede diverse soorten zangvogels. Wulpen en watersnippen gebruiken de plek als slaapplaats. Veel vogels komen hier foerageren, waaronder purperreigers, grote zilverreigers, lepelaars, ooievaars en zwarte sterns. Roerdomp, zomertaling, geoorde fuut en bruine kiekendief broeden hier. 's Winters is dit gebied een belangrijke slaapplaats voor kol-en grauwe ganzen en blauwe kiekendieven.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-03 1 Tapuit
2022-10-03 1 Visarend
2022-10-03 1 Visarend
2022-09-15 2 Roodborsttapuit
2022-09-15 2 Watersnip
2022-09-08 1 Tjiftjaf
2022-09-08 50 Putter
2022-09-08 1 Tjiftjaf
2022-09-08 1 Knobbelzwaan
2022-09-08 2 Groenpootruiter
2022-09-06 1 Huiszwaluw
2022-09-06 20 Spreeuw
2022-09-04 1 Koereiger
2022-08-29 1 Ooievaar
2022-08-29 1 Ooievaar
2022-08-27 28 Koereiger
2022-08-27 210 Grauwe Gans
2022-08-27 2 Ooievaar
2022-08-27 24 Koereiger
2022-08-27 1 Grauwe Vliegenvanger

Vanuit het centrum van Wanneperveen neemt u de afslag Blankenweg. Rijd deze uit totdat deze overgaat in de Bovenboerseweg. Aan het eind van de weg kunt u parkeren. Loop links het schelpenpaadje op. Ga door het zwarte klaphek heen en volg het pad totdat u bij de toren bent.

Route via Google Maps

GPS 52.71147, 6.11606