De Wieden - Wanneperveen - Uitkijktoren

Men kijkt uit over het Eiland van Westerhof. Deze van oudsher in gebruik zijnde veenweidepolder is omgezet in beweide graslanden met trekgaten. Door de afwisseling van open water met verschillende dieptes en verlandingsstadia komen hier veel soorten vogels voor. In het voorjaar kunt u hier doortrekkende steltlopers zien en roofvogels, zoals visarend en grauwe kiekendief, alsmede diverse soorten zangvogels. Wulpen en watersnippen gebruiken de plek als slaapplaats. Veel vogels komen hier foerageren, waaronder purperreigers, grote zilverreigers, lepelaars, ooievaars en zwarte sterns. Roerdomp, zomertaling, geoorde fuut en bruine kiekendief broeden hier. 's Winters is dit gebied een belangrijke slaapplaats voor kol-en grauwe ganzen en blauwe kiekendieven.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-22 1 Turkse Tortel
2023-01-22 1 Huismus
2023-01-17 10 Kramsvogel
2023-01-17 1 Stormmeeuw
2023-01-07 1 Buizerd
2023-01-07 1 Roodborsttapuit
2023-01-07 1 Winterkoning
2023-01-07 1 Roerdomp
2023-01-01 1 Wilde Eend
2023-01-01 1 Parkeend
2022-11-12 1 Buizerd
2022-10-30 1 Buizerd
2022-10-30 1 Grote Zilverreiger
2022-10-30 1 Roodborsttapuit
2022-10-30 1 Koolmees
2022-10-30 1 Krakeend
2022-10-30 1 Knobbelzwaan
2022-10-30 1 Putter
2022-10-30 1 Vink
2022-10-30 1 Spreeuw

Vanuit het centrum van Wanneperveen neemt u de afslag Blankenweg. Rijd deze uit totdat deze overgaat in de Bovenboerseweg. Aan het eind van de weg kunt u parkeren. Loop links het schelpenpaadje op. Ga door het zwarte klaphek heen en volg het pad totdat u bij de toren bent.

Route via Google Maps

GPS 52.71147, 6.11606