De Wieden - Wanneperveen - Uitkijktoren

Men kijkt uit over het Eiland van Westerhof. Deze van oudsher in gebruik zijnde veenweidepolder is omgezet in beweide graslanden met trekgaten. Door de afwisseling van open water met verschillende dieptes en verlandingsstadia komen hier veel soorten vogels voor. In het voorjaar kunt u hier doortrekkende steltlopers zien en roofvogels, zoals visarend en grauwe kiekendief, alsmede diverse soorten zangvogels. Wulpen en watersnippen gebruiken de plek als slaapplaats. Veel vogels komen hier foerageren, waaronder purperreigers, grote zilverreigers, lepelaars, ooievaars en zwarte sterns. Roerdomp, zomertaling, geoorde fuut en bruine kiekendief broeden hier. 's Winters is dit gebied een belangrijke slaapplaats voor kol-en grauwe ganzen en blauwe kiekendieven.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 10 Koereiger
2024-07-11 1 Visdief
2024-07-11 6 Grauwe Gans
2024-07-11 1 Grote Zilverreiger
2024-07-09 1 Vink
2024-07-09 1 Gierzwaluw
2024-07-09 1 Merel
2024-07-09 1 Scholekster
2024-07-09 1 Huiszwaluw
2024-06-29 1 Fitis
2024-06-29 1 Fitis
2024-06-29 1 Spotvogel
2024-06-29 1 Snor
2024-06-28 2 Kleine Zilverreiger
2024-06-28 6 Koereiger
2024-06-25 1 Visdief
2024-06-25 20 Grauwe Gans
2024-06-25 1 Grote Zilverreiger
2024-06-25 4 Wilde Eend
2024-06-25 2 Nijlgans

Vanuit het centrum van Wanneperveen neemt u de afslag Blankenweg. Rijd deze uit totdat deze overgaat in de Bovenboerseweg. Aan het eind van de weg kunt u parkeren. Loop links het schelpenpaadje op. Ga door het zwarte klaphek heen en volg het pad totdat u bij de toren bent.

Route via Google Maps

GPS 52.71147, 6.11606