De Wieden - Wanneperveen - Uitkijktoren

Men kijkt uit over het Eiland van Westerhof. Deze van oudsher in gebruik zijnde veenweidepolder is omgezet in beweide graslanden met trekgaten. Door de afwisseling van open water met verschillende dieptes en verlandingsstadia komen hier veel soorten vogels voor. In het voorjaar kunt u hier doortrekkende steltlopers zien en roofvogels, zoals visarend en grauwe kiekendief, alsmede diverse soorten zangvogels. Wulpen en watersnippen gebruiken de plek als slaapplaats. Veel vogels komen hier foerageren, waaronder purperreigers, grote zilverreigers, lepelaars, ooievaars en zwarte sterns. Roerdomp, zomertaling, geoorde fuut en bruine kiekendief broeden hier. 's Winters is dit gebied een belangrijke slaapplaats voor kol-en grauwe ganzen en blauwe kiekendieven.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-11-14 1 IJsvogel
2019-08-26 1 Meerkoet
2019-08-23 2 Bruine Kiekendief
2019-08-23 1 Purperreiger
2019-08-09 1 Grote Zilverreiger
2019-08-09 1 Wilde Eend
2019-08-09 1 Meerkoet
2019-08-09 1 Grauwe Gans
2019-08-09 1 Buizerd
2019-08-09 1 Knobbelzwaan
2019-08-09 20 Huiszwaluw
2019-08-09 1 Grote Bonte Specht
2019-08-09 1 Lepelaar
2019-08-09 1 Winterkoning
2019-08-09 1 Pimpelmees
2019-06-28 2 Wielewaal
2019-06-22 1 Wielewaal
2019-06-18 1 Zwarte Kraai
2019-06-18 1 Buizerd
2019-06-18 2 Kievit

Vanuit het centrum van Wanneperveen neemt u de afslag Blankenweg. Rijd deze uit totdat deze overgaat in de Bovenboerseweg. Aan het eind van de weg kunt u parkeren. Loop links het schelpenpaadje op. Ga door het zwarte klaphek heen en volg het pad totdat u bij de toren bent.

Route via Google Maps

GPS 52.71147237759722, 6.116060016177643