De Wieden - Wanneperveen - Uitkijktoren

Men kijkt uit over het Eiland van Westerhof. Deze van oudsher in gebruik zijnde veenweidepolder is omgezet in beweide graslanden met trekgaten. Door de afwisseling van open water met verschillende dieptes en verlandingsstadia komen hier veel soorten vogels voor. In het voorjaar kunt u hier doortrekkende steltlopers zien en roofvogels, zoals visarend en grauwe kiekendief, alsmede diverse soorten zangvogels. Wulpen en watersnippen gebruiken de plek als slaapplaats. Veel vogels komen hier foerageren, waaronder purperreigers, grote zilverreigers, lepelaars, ooievaars en zwarte sterns. Roerdomp, zomertaling, geoorde fuut en bruine kiekendief broeden hier. 's Winters is dit gebied een belangrijke slaapplaats voor kol-en grauwe ganzen en blauwe kiekendieven.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-10 10 Wilde Eend
2020-12-05 1 Ooievaar
2020-12-05 1 Gaai
2020-12-05 2 Waterral
2020-12-05 1 Raaf
2020-12-05 1 Grote Zilverreiger
2020-12-05 6 Knobbelzwaan
2020-12-05 1 Sijs
2020-12-05 1 IJsvogel
2020-12-05 3 Grote Zilverreiger
2020-12-05 2 Knobbelzwaan
2020-12-05 200 Grauwe Gans
2020-11-08 5 Grauwe Gans
2020-11-08 1 Kokmeeuw
2020-11-08 1 Wilde Eend
2020-11-08 1 Pimpelmees
2020-09-21 1 Matkop
2020-09-21 1 Zanglijster
2020-09-21 1 Tjiftjaf
2020-09-21 1 Blauwe Reiger

Vanuit het centrum van Wanneperveen neemt u de afslag Blankenweg. Rijd deze uit totdat deze overgaat in de Bovenboerseweg. Aan het eind van de weg kunt u parkeren. Loop links het schelpenpaadje op. Ga door het zwarte klaphek heen en volg het pad totdat u bij de toren bent.

Route via Google Maps

GPS 52.71147237759722, 6.116060016177643