Zwarte Meer - Mandjeswaard - Mandemakers Hut

Het Zwarte Meer ontstond in de jaren 1940 door de aanleg van de westelijk ervan gelegen Noordoostpolder. Het meer is 1700 hectare groot en behoort tot de Randmeren Noord van het IJsselmeer (de andere twee zijn het Ketelmeer en het Vossemeer). Het Zwarte Meer wordt omgeven door een viertal gemeenten, met de klok mee: Noordoostpolder (provincie Flevoland), Steenwijkerland, Zwartewaterland en Kampen (deze drie liggen in de provincie Overijssel). Het Zwarte Meer is als vrij ondiep te typeren. Buiten de vaargeulen die door de scheepvaart worden gebruikt, is het meer niet dieper dan één tot twee meter. Het bestaat grotendeels uit open water. Langs de oever en rond het Vogeleiland zijn op sommige plekken brede rietkragen te vinden.

Een deel van het Zwarte Meer (283 ha) is in beheer van de Vereniging Natuurmonumenten, het betreft hier voornamelijk oeverlanden. Teneinde de weinig voorkomende kievitsbloem te behouden laat Natuurmonumenten deze oeverlanden maaien en begrazen. In de rietlanden kan men de volgende broedende vogels aantreffen: roerdomp, bruine kiekendief, grote karekiet en purperreiger. Een deel van het riet wordt jaarlijks in opdracht van Natuurmonumenten gemaaid. Hierdoor behoudt het riet zijn sterkte zodat het door vogels kan worden benut om er hun nesten te bouwen.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-02 1 Krooneend
2023-05-29 1 Boerenzwaluw
2023-05-29 1 Rietzanger
2023-05-29 1 Kleine Karekiet
2023-05-29 1 Rietzanger
2023-05-29 1 Snor
2023-05-29 1 Rietgors
2023-05-29 1 Witte Kwikstaart
2023-05-29 1 Rietzanger
2023-05-27 1 Baardman
2023-05-25 1 Spotvogel
2023-05-21 1 Baardman
2023-05-21 1 Rietzanger
2023-05-21 1 Bruine Kiekendief
2023-05-21 1 Kleine Karekiet
2023-05-21 1 Snor
2023-05-21 1 Koekoek
2023-05-21 1 Blauwborst
2023-05-21 1 Witte Kwikstaart
2023-05-21 1 Rietgors

U kunt uw auto parkeren bij het hek in bocht Mandjeswaardweg (coördinaten: 52.618889, 5.973611 )

Route via Google Maps

GPS 52.62298, 5.97364