De Weerribben - Lageweg - Uitkijkpunt

De Weerribben is een groot laagveengebied waarin bijzondere vogel-, vlinder- en libellensoorten voorkomen. Het gebied bestaat uit legakkers en petgaten, moerasbosjes en verlande delen.

Vanaf de toren heeft u een goed uitzicht over de rietlanden en de Blankenhammerpolder. In deze polder zijn in de winterperiode heel veel ganzen, zwanen en andere wintergasten te zien. In de rietlanden van De Weerribben zijn veel rietvogels te zien.

Type Overig
Beheerder Nationaal Park Oosterschelde
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar te bezoeken, in de winter veel wintergasten.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-26 1 Visarend
2021-09-16 1 Boomvalk
2021-09-12 1 Purperreiger
2021-09-12 1 Purperreiger
2021-09-04 1 Purperreiger
2021-08-20 1 Visarend
2021-08-20 1 Visarend
2021-08-20 1 Bruine Kiekendief
2021-08-20 5 Witgat
2021-08-20 1 Purperreiger
2021-08-19 1 Grote Zilverreiger
2021-08-19 1 Bruine Kiekendief
2021-08-19 1 Visarend
2021-08-19 4 Ooievaar
2021-08-10 2 Raaf
2021-08-08 1 Purperreiger
2021-08-07 1 Kievit
2021-08-07 300 Grauwe Gans
2021-08-07 2 Watersnip
2021-08-07 1 Koekoek

De uitkijktoren is alleen met de fiets te bereiken. Het fietspad begint aan de Lageweg bij Ossenzijl aan de westrand van De Weerribben. Na ongeveer 1 kilometer komt u aan bij de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.78625, 5.89442