De Weerribben - Lageweg - Uitkijkpunt

De Weerribben is een groot laagveengebied waarin bijzondere vogel-, vlinder- en libellensoorten voorkomen. Het gebied bestaat uit legakkers en petgaten, moerasbosjes en verlande delen.

Vanaf de toren heeft u een goed uitzicht over de rietlanden en de Blankenhammerpolder. In deze polder zijn in de winterperiode heel veel ganzen, zwanen en andere wintergasten te zien. In de rietlanden van De Weerribben zijn veel rietvogels te zien.

Type Overig
Beheerder Nationaal Park Oosterschelde
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar te bezoeken, in de winter veel wintergasten.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-05-29 1 Roerdomp
2023-05-29 1 Rietzanger
2023-05-29 1 Fitis
2023-05-28 1 Bruine Kiekendief
2023-05-28 1 Ooievaar
2023-05-27 1 Roerdomp
2023-05-27 2 Visdief
2023-05-27 1 Rietzanger
2023-05-27 1 Vink
2023-05-25 1 Lepelaar
2023-05-21 1 Buizerd
2023-05-21 1 Bosrietzanger
2023-05-20 1 Kleine Karekiet
2023-05-20 2 Grote Canadese Gans
2023-05-20 1 Kleine Karekiet
2023-05-20 2 Grote Canadese Gans
2023-05-19 1 Bruine Kiekendief
2023-05-19 1 Grasmus
2023-05-16 1 Grote Canadese Gans
2023-05-16 1 Tureluur

De uitkijktoren is alleen met de fiets te bereiken. Het fietspad begint aan de Lageweg bij Ossenzijl aan de westrand van De Weerribben. Na ongeveer 1 kilometer komt u aan bij de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.78625, 5.89442