De Weerribben - Lageweg - Uitkijkpunt

De Weerribben is een groot laagveengebied waarin bijzondere vogel-, vlinder- en libellensoorten voorkomen. Het gebied bestaat uit legakkers en petgaten, moerasbosjes en verlande delen.

Vanaf de toren heeft u een goed uitzicht over de rietlanden en de Blankenhammerpolder. In deze polder zijn in de winterperiode heel veel ganzen, zwanen en andere wintergasten te zien. In de rietlanden van De Weerribben zijn veel rietvogels te zien.

Type Overig
Beheerder Nationaal Park Oosterschelde
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar te bezoeken, in de winter veel wintergasten.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-07 1 Ooievaar
2024-06-29 1 Snor
2024-06-29 1 Houtduif
2024-06-13 1 Roerdomp
2024-06-13 1 Roerdomp
2024-06-13 2 Roerdomp
2024-06-08 1 Bruine Kiekendief
2024-06-08 1 Roerdomp
2024-06-08 1 Rietzanger
2024-06-08 1 Holenduif
2024-06-08 2 Rietgors
2024-06-08 1 Zwartkop
2024-06-08 3 Wilde Eend
2024-06-08 1 Bruine Kiekendief
2024-06-08 2 Gierzwaluw
2024-06-08 1 Rietzanger
2024-06-08 1 Grasmus
2024-06-08 1 Aalscholver
2024-06-08 1 Buizerd
2024-06-08 1 Ooievaar

De uitkijktoren is alleen met de fiets te bereiken. Het fietspad begint aan de Lageweg bij Ossenzijl aan de westrand van De Weerribben. Na ongeveer 1 kilometer komt u aan bij de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.78625, 5.89442