De Weerribben - Lageweg - Uitkijkpunt

De Weerribben is een groot laagveengebied waarin bijzondere vogel-, vlinder- en libellensoorten voorkomen. Het gebied bestaat uit legakkers en petgaten, moerasbosjes en verlande delen.

Vanaf de toren heeft u een goed uitzicht over de rietlanden en de Blankenhammerpolder. In deze polder zijn in de winterperiode heel veel ganzen, zwanen en andere wintergasten te zien. In de rietlanden van De Weerribben zijn veel rietvogels te zien.

Type Overig
Beheerder Nationaal Park Oosterschelde
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar te bezoeken, in de winter veel wintergasten.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-12-12 1 Rietgors
2022-12-12 10 Baardman
2022-12-12 1 Watersnip
2022-12-12 1 Grote Zilverreiger
2022-10-16 1 Roodborsttapuit
2022-10-16 1 Visarend
2022-10-04 6 Baardman
2022-09-11 1 Sijs
2022-08-31 1 Knobbelzwaan
2022-08-31 1 Sperwer
2022-08-31 1 Purperreiger
2022-08-31 1 Kokmeeuw
2022-08-31 1 Staartmees
2022-08-31 1 Knobbelzwaan
2022-08-31 1 Sperwer
2022-08-31 1 Purperreiger
2022-08-31 1 Kokmeeuw
2022-08-31 1 Staartmees
2022-08-23 1 Havik
2022-08-23 1 Havik

De uitkijktoren is alleen met de fiets te bereiken. Het fietspad begint aan de Lageweg bij Ossenzijl aan de westrand van De Weerribben. Na ongeveer 1 kilometer komt u aan bij de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.78625, 5.89442