De Weerribben - Lageweg - Uitkijkpunt

De Weerribben is een groot laagveengebied waarin bijzondere vogel-, vlinder- en libellensoorten voorkomen. Het gebied bestaat uit legakkers en petgaten, moerasbosjes en verlande delen.

Vanaf de toren heeft u een goed uitzicht over de rietlanden en de Blankenhammerpolder. In deze polder zijn in de winterperiode heel veel ganzen, zwanen en andere wintergasten te zien. In de rietlanden van De Weerribben zijn veel rietvogels te zien.

Type Overig
Beheerder Nationaal Park Oosterschelde
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar te bezoeken, in de winter veel wintergasten.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-10 1 Bruine Kiekendief
2021-06-10 1 Rietzanger
2021-06-10 1 Koekoek
2021-06-07 1 Bruine Kiekendief
2021-06-07 1 Meerkoet
2021-06-07 1 Roerdomp
2021-06-07 1 Snor
2021-06-07 1 Bosrietzanger
2021-06-07 2 Grauwe Gans
2021-06-07 1 Gele Kwikstaart
2021-06-04 1 Koekoek
2021-06-04 1 Bosrietzanger
2021-06-04 1 Rietzanger
2021-06-02 1 Koekoek
2021-06-01 5 Baardman
2021-05-30 1 Snor
2021-05-30 1 Sprinkhaanzanger
2021-05-28 1 Roerdomp
2021-05-27 2 Bruine Kiekendief
2021-05-27 2 Bruine Kiekendief

De uitkijktoren is alleen met de fiets te bereiken. Het fietspad begint aan de Lageweg bij Ossenzijl aan de westrand van De Weerribben. Na ongeveer 1 kilometer komt u aan bij de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.78625, 5.89442