Lentevallei - Catspoolder - Vogelkijkhut Peperga

Toen tussen 1922 en 1927 de rivier de Lende werd gekanaliseerd, veranderde er veel. Grote delen van het beekdal werden ontgonnen. Het beekdalsysteem van de Lendevallei werd verstoord en het gebied verdroogde. Om de vallei nat te houden, is een ingenieus systeem van sloten, stuwen en kleppen uitgedacht dat moet voorkomen dat het gebied verdroogt. In het reservaat zijn nog veel oude meanders van voor de kanalisatie terug te vinden. Een aantal is weer open gegraven en in de nabije toekomst volgen er nog meer.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar auto: parkeren op Domeinenweg, fiets: parkeren bij hek aan de Domeinenweg, 100 meter lopen. OV: NS station Wolvega en dan 3,5km wandelen, of bushalte de Blesse - De Linde en dan 1,5 km lopen (dit is een mooie leuke wandelroute met veel vogels!). Voor mindervaliden is de hut moeilijk bereikbaar omdat de laatste honderd meter naar de hut een geitenpad is en een steile helling.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-27 2 Tafeleend
2024-02-27 1 Grote Canadese Gans
2024-02-26 200 Kievit
2024-02-26 201 Smient
2024-02-26 45 Sijs
2024-02-25 1 Cetti's Zanger
2024-02-19 2 Aalscholver
2024-02-19 4 Slobeend
2024-02-19 30 Smient
2024-02-17 1 Cetti's Zanger
2024-02-17 12 Wilde Zwaan
2024-02-10 1 Grauwe Gans
2024-02-10 1 IJsvogel
2024-02-03 1 Bokje
2024-02-03 3 Grote Barmsijs
2024-02-03 1 Vuurgoudhaan
2024-02-03 1 Waterpieper
2024-02-01 2 Grote Barmsijs
2024-01-27 2 Winterkoning
2024-01-25 1 Zeearend

Rijd vanuit Wolvega over de Steenwijkerweg. Sla na de Blessebrug linksaf de doodlopende Domeinenweg in. Passeer het viaduct. Na zo’n honderd meter, staat er aan de rechterkant een gemaal. Bij de oprit naar het gemaal geeft een klaphek toegang tot het pad naar de hut. Via dit pad kun je zonder de vogels te verstoren naar de hut lopen.

Route via Google Maps

GPS 52.85926, 6.03283