De Blesse - Schans aan de Bles-Brug - uitkijkpunt

Met de herinrichting van de polder heeft men een replica van een verdedigingsschans gemaakt. Gebied met veel weide- en watervogels.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-13 1 Tureluur
2021-06-13 1 Kievit
2021-06-12 1 Kokmeeuw
2021-06-12 1 Visdief
2021-06-12 1 Visdief
2021-06-12 1 Grote Canadese Gans
2021-06-12 1 Krakeend
2021-06-12 1 Scholekster
2021-06-12 1 Knobbelzwaan
2021-06-12 1 Kuifeend
2021-06-12 1 Meerkoet
2021-06-12 1 Fuut
2021-06-12 1 Grote Zilverreiger
2021-06-11 1 Bruine Kiekendief
2021-06-11 1 Bruine Kiekendief
2021-06-09 1 Rietzanger
2021-06-09 1 Vink
2021-06-09 1 Spotvogel
2021-06-09 1 Spotvogel
2021-06-06 1 Aalscholver

Er moet een klein stukje gelopen worden om op deze heuvel te komen, de toegang is een graspad. De plek is van 2 kanten te bereiken. Afstand vanaf de parkeerplaats is ongeveer 200 meter.

Route via Google Maps

GPS 52.85703, 6.02470