De Blesse - Schans aan de Bles-Brug - uitkijkpunt

Met de herinrichting van de polder heeft men een replica van een verdedigingsschans gemaakt. Gebied met veel weide- en watervogels.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-29 3 Vuurgoudhaan
2021-11-29 1 Matkop
2021-11-24 40 Holenduif
2021-11-13 1 Slobeend
2021-11-13 1 Parkeend
2021-11-07 1 Grote Zilverreiger
2021-11-07 2 Buizerd
2021-11-07 1 Knobbelzwaan
2021-11-07 3 Fuut
2021-11-07 60 Aalscholver
2021-11-07 20 Grauwe Gans
2021-11-07 40 Krakeend
2021-11-07 25 Wilde Eend
2021-11-07 47 Meerkoet
2021-11-06 2 Vuurgoudhaan
2021-11-05 1 Sperwer
2021-10-31 1 IJsvogel
2021-10-31 1 Cetti's Zanger
2021-10-27 1 Knobbelzwaan
2021-10-27 1 Aalscholver

Er moet een klein stukje gelopen worden om op deze heuvel te komen, de toegang is een graspad. De plek is van 2 kanten te bereiken. Afstand vanaf de parkeerplaats is ongeveer 200 meter.

Route via Google Maps

GPS 52.85703, 6.02470