Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-19 1 Roodborst
2021-10-19 1 Watersnip
2021-10-19 1 Kievit
2021-10-19 2 Wilde Eend
2021-10-19 1 Grauwe Gans
2021-10-19 6 Knobbelzwaan
2021-10-19 1 Grote Zilverreiger
2021-10-19 1 Aalscholver
2021-10-17 1 Sperwer
2021-10-17 2 Casarca
2021-10-17 10 Grote Canadese Gans
2021-10-17 10 Brandgans
2021-10-17 25 Kievit
2021-10-17 1 Grote Zilverreiger
2021-10-17 1 Grauwe Gans
2021-10-17 3 Fuut
2021-10-17 2 Kolgans
2021-10-17 1 Pijlstaart
2021-10-17 1 Roerdomp
2021-10-17 1 Buizerd

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366, 5.88022