Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-28 2 Havik
2020-02-28 1 Nonnetje
2020-02-28 10 Ringmus
2020-02-28 2 Havik
2020-02-28 1 Nonnetje
2020-02-28 10 Ringmus
2020-02-21 1 Cetti's Zanger
2020-02-21 1 Fuut
2020-02-21 1 Kievit
2020-02-21 50 Kramsvogel
2020-02-21 1 Blauwe Kiekendief
2020-02-20 1 Slechtvalk
2020-02-20 38 Kievit
2020-02-20 7 Kolgans
2020-02-20 17 Grauwe Gans
2020-02-20 2 Wilde Eend
2020-02-20 20 Kuifeend
2020-02-20 1 Aalscholver
2020-02-20 3 Tafeleend
2020-02-20 1 Fuut

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366352142326, 5.880222250649847