Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Grasmus
2023-06-05 1 Witte Kwikstaart
2023-06-05 1 Roodborsttapuit
2023-06-05 125 Kokmeeuw
2023-06-04 5 Kluut
2023-06-04 3 Smient
2023-06-04 8 Zwarte Stern
2023-06-04 1 Purperreiger
2023-06-04 1 Cetti's Zanger
2023-06-04 1 Cetti's Zanger
2023-06-04 1 Roodborsttapuit
2023-06-03 5 Kluut
2023-06-03 1 Blauwborst
2023-06-03 1 Sperwer
2023-06-03 1 Boomvalk
2023-06-03 1 Purperreiger
2023-06-03 2 Smient
2023-06-03 1 Roodborsttapuit
2023-06-03 1 Nachtegaal
2023-06-02 1 Cetti's Zanger

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366, 5.88022