Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Lepelaar
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Purperreiger
2024-05-26 1 Vink
2024-05-26 1 Grote Canadese Gans
2024-05-26 2 Bruine Kiekendief
2024-05-26 2 Grauwe Gans
2024-05-26 1 Krakeend
2024-05-26 1 Koekoek
2024-05-26 1 Blauwborst
2024-05-26 10 Aalscholver
2024-05-26 1 Koekoek
2024-05-26 1 Ringmus
2024-05-26 1 Huismus
2024-05-26 1 Zeearend
2024-05-26 1 Bruine Kiekendief
2024-05-26 2 Roodborsttapuit
2024-05-26 3 Kneu
2024-05-26 1 Graspieper
2024-05-26 1 Zwarte Kraai

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366, 5.88022