Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 6 Nonnetje
2023-02-02 10 Bergeend
2023-01-31 1 Hybride Brilduiker x Nonnetje
2023-01-31 11 Nonnetje
2023-01-31 2 Brilduiker
2023-01-31 2 Bergeend
2023-01-29 1 Waterral
2023-01-29 1 Bruine Kiekendief
2023-01-28 40 Kolgans
2023-01-28 1 Roodborst
2023-01-28 3 Blauwe Reiger
2023-01-28 8 Grote Zilverreiger
2023-01-28 7 Nonnetje
2023-01-28 5 Nonnetje
2023-01-28 1 Waterral
2023-01-26 1 Nonnetje
2023-01-26 1 Nonnetje
2023-01-26 1 Waterral
2023-01-26 1 Watersnip
2023-01-26 1 Grote Zilverreiger

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366, 5.88022