Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-25 1 Rietzanger
2021-07-25 1 Kleine Karekiet
2021-07-25 1 Grasmus
2021-07-25 1 Grote Zilverreiger
2021-07-25 1 Pontische Meeuw
2021-07-24 1 Roodborsttapuit
2021-07-24 1 Grote Bonte Specht
2021-07-24 1 Koolmees
2021-07-24 1 Kemphaan
2021-07-24 1 Zwarte Stern
2021-07-24 1 Merel
2021-07-24 1 Rietzanger
2021-07-24 1 Krakeend
2021-07-24 1 Bruine Kiekendief
2021-07-24 1 Kievit
2021-07-24 1 Lepelaar
2021-07-24 6 Grutto
2021-07-24 1 Grauwe Gans
2021-07-23 1 Buizerd
2021-07-23 1 Kokmeeuw

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366, 5.88022