Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 1 Zeearend
2021-05-17 1 Purperreiger
2021-05-17 1 Zomertaling
2021-05-16 1 Tjiftjaf
2021-05-16 1 Brandgans
2021-05-16 1 Visdief
2021-05-16 3 Regenwulp
2021-05-16 2 Gierzwaluw
2021-05-16 1 Zwartkop
2021-05-16 1 Kleine Karekiet
2021-05-16 1 Witte Kwikstaart
2021-05-16 1 Grasmus
2021-05-16 1 Blauwborst
2021-05-16 1 Snor
2021-05-16 2 Bergeend
2021-05-16 1 Kluut
2021-05-16 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-05-16 1 Winterkoning
2021-05-16 1 Tjiftjaf
2021-05-16 2 Grauwe Gans

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366352142326, 5.880222250649847