Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-18 1 Winterkoning
2020-10-18 1 Pimpelmees
2020-10-18 1 Roodborst
2020-10-18 1 Waterral
2020-10-18 1 Cetti's Zanger
2020-10-18 2 Zeearend
2020-10-18 60 Kramsvogel
2020-10-17 1 Blauwe Kiekendief
2020-10-17 1 Blauwe Kiekendief
2020-10-17 1 Grote Bonte Specht
2020-10-17 3 Buizerd
2020-10-17 1 Havik
2020-10-17 1 Blauwe Kiekendief
2020-10-17 12 Watersnip
2020-10-17 1 Waterral
2020-10-17 1 IJsvogel
2020-10-15 1 Veldleeuwerik
2020-10-15 1 Grote Zilverreiger
2020-10-15 1 Buizerd
2020-10-15 25 Kramsvogel

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366352142326, 5.880222250649847