Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-12 1 IJsvogel
2019-12-09 1 Zeearend
2019-12-09 1 Klapekster
2019-12-04 1 Grote Zilverreiger
2019-12-02 1 Buizerd
2019-11-21 1 Klapekster
2019-11-21 1 Waterpieper
2019-11-14 1 Klapekster
2019-11-08 5 Dodaars
2019-11-08 2 Zeearend
2019-11-03 10 Aalscholver
2019-11-03 1 Buizerd
2019-11-03 1 Smient
2019-11-03 1 Waterhoen
2019-11-03 1 Roodborst
2019-10-31 1 Bokje
2019-10-31 1 IJsvogel
2019-10-31 1 Visarend
2019-10-31 1 Kuifmees
2019-10-30 2 Waterral

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366352142326, 5.880222250649847