Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-14 1 Witgat
2020-08-12 1 Rode Wouw
2020-08-11 1 Smient
2020-08-11 1 Witgat
2020-08-11 1 Grote Zilverreiger
2020-08-11 1 Oeverzwaluw
2020-08-11 1 Zomertaling
2020-08-11 2 Witgat
2020-08-05 1 Visarend
2020-08-05 1 Reuzenstern
2020-08-04 1 Visarend
2020-08-02 1 Visarend
2020-08-02 2 Buizerd
2020-08-02 1 Grote Zilverreiger
2020-08-02 1 Bruine Kiekendief
2020-08-02 1 Buizerd
2020-08-02 1 Visarend
2020-08-01 1 Visarend
2020-08-01 9 Lepelaar
2020-08-01 1 Grote Zilverreiger

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366352142326, 5.880222250649847