Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-22 1 Zeearend
2021-01-22 2 Zeearend
2021-01-21 1 Bergeend
2021-01-21 2 Zeearend
2021-01-18 1 Grauwe Gans
2021-01-18 1 Slechtvalk
2021-01-18 4 Waterpieper
2021-01-18 2 Tjiftjaf
2021-01-18 2 Nonnetje
2021-01-18 1 Baardman
2021-01-18 1 Rietgors
2021-01-18 1 Waterral
2021-01-18 1 Houtsnip
2021-01-18 1 Baardman
2021-01-17 1 Torenvalk
2021-01-17 2 Baardman
2021-01-17 1 Kolgans
2021-01-17 1 Brandgans
2021-01-17 1 Vink
2021-01-17 1 Koolmees

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366352142326, 5.880222250649847