Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 1 Buizerd
2022-11-27 1 Pontische Meeuw
2022-11-27 1 Grauwe Gans
2022-11-27 3 Grote Zilverreiger
2022-11-26 4 Kolgans
2022-11-26 60 Grauwe Gans
2022-11-26 1 Waterral
2022-11-26 1 Aalscholver
2022-11-26 2 Grote Zilverreiger
2022-11-26 1 Blauwe Reiger
2022-11-26 1 Waterral
2022-11-26 2 Blauwe Reiger
2022-11-26 2 Grote Zilverreiger
2022-11-26 1 Cetti's Zanger
2022-11-26 1 Smient
2022-11-26 1 Krakeend
2022-11-26 1 Waterral
2022-11-26 60 Grauwe Gans
2022-11-26 4 Aalscholver
2022-11-26 1 Roodborst

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366, 5.88022