Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 1 Zeearend
2022-06-30 1 Gekraagde Roodstaart
2022-06-30 1 Koekoek
2022-06-30 1 Winterkoning
2022-06-30 1 Zwartkop
2022-06-30 1 Tjiftjaf
2022-06-30 1 Snor
2022-06-30 1 Kluut
2022-06-30 2 Visdief
2022-06-30 1 Purperreiger
2022-06-30 1 Visdief
2022-06-30 1 Cetti's Zanger
2022-06-30 1 Bruine Kiekendief
2022-06-30 1 Rietgors
2022-06-30 1 Boomvalk
2022-06-29 1 Cetti's Zanger
2022-06-29 2 Cetti's Zanger
2022-06-29 1 Rietgors
2022-06-28 1 Grote Zilverreiger
2022-06-28 1 Cetti's Zanger

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366, 5.88022