Oosterschar - Vogelkijkhut 'Skiere Goes'

Oosterschar bestaat uit een afwisseling van open water, moerasbos, grasland en rietland. Roodborsttapuiten en kneuen worden hier gezien, en in de winter verblijft de klapekster in het gebied. Ook worden in de trektijd regelmatig visarenden gezien. Zelfs de zeearend is hier eens waargenomen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-18 1 Dodaars
2019-10-18 4 Toendrarietgans
2019-10-15 7 Staartmees
2019-10-15 1 Sperwer
2019-10-15 1 Buizerd
2019-10-08 1 Sperwer
2019-10-08 1 Blauwe Kiekendief
2019-10-08 11 Koperwiek
2019-10-08 1 Rietgors
2019-10-08 1 Grote Zilverreiger
2019-10-08 4 Boerenzwaluw
2019-10-08 1 Blauwe Kiekendief
2019-10-08 2 Knobbelzwaan
2019-10-08 1 Kolgans
2019-10-08 101 Grauwe Gans
2019-10-08 2 Meerkoet
2019-10-08 1 Roodborst
2019-10-08 1 Pimpelmees
2019-10-08 1 Veldleeuwerik
2019-10-07 1 Zeearend

Vanaf de N924 van Heerenveen naar Lemmer, neemt u de afslag richting Rotstergaast (Gaasterweg). Na enkele honderden meters kunt u links een doodlopende weg in. Aan het einde is parkeergelegenheid.

Route via Google Maps

GPS 52.91366352142326, 5.880222250649847