It Lytse Wiid - Uitzichtplateau

Het Lytse Wiid is een klein plasje, omgeven door riet en bosjes. U kunt er allerlei eendensoorten verwachten, zoals tafeleend, slobeend en wintertaling. Vanuit de omringende bosjes kunt u tjiftjaffen en fitissen horen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-18 50 Dwergmeeuw
2024-03-26 1 Grutto
2024-03-21 2 Grote Lijster
2024-03-21 4 Geoorde Fuut
2024-03-21 1 Witgat
2024-03-06 450 Kolgans
2024-03-06 32 Knobbelzwaan
2024-03-06 2 Brilduiker
2024-02-12 1 IJsvogel
2024-01-29 4 Knobbelzwaan
2024-01-27 5 Knobbelzwaan
2024-01-24 5 Brilduiker
2024-01-24 53 Nonnetje
2024-01-24 1 Havik
2024-01-24 4 Grote Barmsijs
2024-01-24 1 Houtsnip
2024-01-24 1 Roek
2023-12-29 2 Kokmeeuw
2023-12-29 19 Meerkoet
2023-12-29 1 Aalscholver

U kunt deze hut bereiken vanaf de Jousterweg. Neem vervolgens het toegangspad Nannewiid. Halverwege dit pad is een parkeerplaats. Vanaf daar is het nog ongeveer één kilometer lopen.

Route via Google Maps

GPS 52.94594, 5.85556