It Lytse Wiid - Uitzichtplateau

Het Lytse Wiid is een klein plasje, omgeven door riet en bosjes. U kunt er allerlei eendensoorten verwachten, zoals tafeleend, slobeend en wintertaling. Vanuit de omringende bosjes kunt u tjiftjaffen en fitissen horen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-08-15 1 Visarend
2023-08-15 1 Wespendief
2023-06-18 3 Geoorde Fuut
2023-06-02 1 Purperreiger
2023-05-19 1 Gele Kwikstaart
2023-05-12 1 Visdief
2023-05-06 2 Geoorde Fuut
2023-05-06 20 Dwergmeeuw
2023-05-06 3 Oeverloper
2023-05-05 15 Regenwulp
2023-05-05 1 Boompieper
2023-04-25 1 Buizerd
2023-04-25 9 Dwergmeeuw
2023-04-25 11 Oeverzwaluw
2023-04-25 15 Boerenzwaluw
2023-04-25 2 Zwarte Stern
2023-04-25 3 Visdief
2023-04-25 1 Bonte Vliegenvanger
2023-04-25 2 Zwarte Stern
2023-04-25 2 Visdief

U kunt deze hut bereiken vanaf de Jousterweg. Neem vervolgens het toegangspad Nannewiid. Halverwege dit pad is een parkeerplaats. Vanaf daar is het nog ongeveer één kilometer lopen.

Route via Google Maps

GPS 52.94594, 5.85556