It Lytse Wiid - Uitzichtplateau

Het Lytse Wiid is een klein plasje, omgeven door riet en bosjes. U kunt er allerlei eendensoorten verwachten, zoals tafeleend, slobeend en wintertaling. Vanuit de omringende bosjes kunt u tjiftjaffen en fitissen horen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-08 1 Witte Kwikstaart
2021-05-08 1 Fuut
2021-04-11 1 Boerenzwaluw
2021-04-04 2 Bergeend
2021-02-25 1 Knobbelzwaan
2021-02-14 1 Houtsnip
2021-01-10 2 Pimpelmees
2021-01-10 2 Koolmees
2021-01-10 2 Huismus
2021-01-01 1 Smient
2020-12-31 6 Knobbelzwaan
2020-12-05 1 Staartmees
2020-12-05 1 Sperwer
2020-11-28 1 Goudhaan
2020-11-17 1 Roerdomp
2020-11-08 13 Knobbelzwaan
2020-11-08 2 Zwarte Zwaan
2020-11-08 2 Zwarte Zwaan
2020-09-02 1 Oeverloper
2020-09-02 3 IJsvogel

U kunt deze hut bereiken vanaf de Jousterweg. Neem vervolgens het toegangspad Nannewiid. Halverwege dit pad is een parkeerplaats. Vanaf daar is het nog ongeveer één kilometer lopen.

Route via Google Maps

GPS 52.94594, 5.85556