It Lytse Wiid - Uitzichtplateau

Het Lytse Wiid is een klein plasje, omgeven door riet en bosjes. U kunt er allerlei eendensoorten verwachten, zoals tafeleend, slobeend en wintertaling. Vanuit de omringende bosjes kunt u tjiftjaffen en fitissen horen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-14 7 Ooievaar
2024-07-14 1 Groenling
2024-07-14 5 Kleine Plevier
2024-07-14 1 Tuinfluiter
2024-07-02 1 Bruine Kiekendief
2024-07-02 1 Rietgors
2024-06-30 2 Graspieper
2024-06-28 4 Oeverzwaluw
2024-06-28 16 Kneu
2024-06-28 9 Kleine Plevier
2024-06-28 1 Rouwkwikstaart
2024-06-20 15 Grote Canadese Gans
2024-06-04 1 Grote Zilverreiger
2024-05-27 1 Havik
2024-05-27 1 Purperreiger
2024-05-27 3 Oeverzwaluw
2024-05-27 1 Kleine Plevier
2024-05-20 1 Wilde Eend
2024-05-20 1 Roodborst
2024-05-20 1 Fuut

U kunt deze hut bereiken vanaf de Jousterweg. Neem vervolgens het toegangspad Nannewiid. Halverwege dit pad is een parkeerplaats. Vanaf daar is het nog ongeveer één kilometer lopen.

Route via Google Maps

GPS 52.94594, 5.85556