De Deelen - De Turfhut - Vogelkijkhut

Hier kunt u genieten van onder meer smient, grauwe gans, bruine kiekendief, roerdomp, zwarte stern, purperreiger, blauwborst en havik. De Deelen is een laagveengebied dat vroeger deels is afgegraven, waardoor een afwisseling van petgaten en legakkers is ontstaan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is gesloten bij lange perioden met vorst.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 1 Purperreiger
2023-06-04 5 Spreeuw
2023-06-04 1 Zwartkop
2023-06-04 1 Fitis
2023-06-04 1 Koolmees
2023-06-04 2 Bergeend
2023-06-04 1 Zanglijster
2023-06-04 1 Vink
2023-06-04 1 Koekoek
2023-06-04 1 Winterkoning
2023-06-04 1 Grasmus
2023-06-04 1 Tjiftjaf
2023-06-04 1 Zwartkop
2023-06-04 1 Tuinfluiter
2023-06-04 1 Tjiftjaf
2023-06-04 2 Tuinfluiter
2023-06-04 1 Blauwborst
2023-06-04 1 Kleine Karekiet
2023-06-04 1 Rietgors
2023-06-04 1 Winterkoning

De hut is te bereiken door vanaf de parkeerplaats het fietspad richting het westen te volgen en dan het 2-de pad rechts in te gaan, de hut ligt aan het eind van dit pad.

Route via Google Maps

GPS 53.02205, 5.91264