De Deelen - De Turfhut - Vogelkijkhut

Hier kunt u genieten van onder meer smient, grauwe gans, bruine kiekendief, roerdomp, zwarte stern, purperreiger, blauwborst en havik. De Deelen is een laagveengebied dat vroeger deels is afgegraven, waardoor een afwisseling van petgaten en legakkers is ontstaan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is gesloten bij lange perioden met vorst.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-26 2 Koekoek
2022-06-26 1 Tuinfluiter
2022-06-26 1 Visdief
2022-06-26 2 Grote Bonte Specht
2022-06-26 1 Purperreiger
2022-06-26 2 Blauwe Reiger
2022-06-26 1 Grote Zilverreiger
2022-06-26 1 Bruine Kiekendief
2022-06-26 1 Rietgors
2022-06-26 1 Zanglijster
2022-06-26 2 Vink
2022-06-26 1 Witte Kwikstaart
2022-06-26 1 Zwartkop
2022-06-26 1 Koekoek
2022-06-26 1 Wielewaal
2022-06-26 2 Grasmus
2022-06-25 1 Scholekster
2022-06-25 1 Zwartkop
2022-06-25 1 Roodborst
2022-06-25 1 Merel

De hut is te bereiken door vanaf de parkeerplaats het fietspad richting het westen te volgen en dan het 2-de pad rechts in te gaan, de hut ligt aan het eind van dit pad.

Route via Google Maps

GPS 53.02205, 5.91264