De Deelen - De Turfhut - Vogelkijkhut

Hier kunt u genieten van onder meer smient, grauwe gans, bruine kiekendief, roerdomp, zwarte stern, purperreiger, blauwborst en havik. De Deelen is een laagveengebied dat vroeger deels is afgegraven, waardoor een afwisseling van petgaten en legakkers is ontstaan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is gesloten bij lange perioden met vorst.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 10 Staartmees
2022-10-06 1 Koperwiek
2022-10-06 5 Kolgans
2022-10-06 1 Visarend
2022-10-06 1 Zeearend
2022-10-06 1 Gele Kwikstaart
2022-10-06 1 Sperwer
2022-10-06 1 IJsvogel
2022-10-06 1 Wulp
2022-10-06 1 Waterral
2022-10-06 1 Grote Bonte Specht
2022-10-03 1 Visarend
2022-10-03 1 Visarend
2022-10-02 1 Cetti's Zanger
2022-10-02 6 Staartmees
2022-10-02 1 Sperwer
2022-10-02 1 Koperwiek
2022-10-02 2 Visarend
2022-10-02 1 Waterral
2022-10-02 2 Zwarte Kraai

De hut is te bereiken door vanaf de parkeerplaats het fietspad richting het westen te volgen en dan het 2-de pad rechts in te gaan, de hut ligt aan het eind van dit pad.

Route via Google Maps

GPS 53.02205, 5.91264