De Deelen - De Turfhut - Vogelkijkhut

Hier kunt u genieten van onder meer smient, grauwe gans, bruine kiekendief, roerdomp, zwarte stern, purperreiger, blauwborst en havik. De Deelen is een laagveengebied dat vroeger deels is afgegraven, waardoor een afwisseling van petgaten en legakkers is ontstaan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is gesloten bij lange perioden met vorst.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Koekoek
2021-06-17 1 Sprinkhaanzanger
2021-06-17 1 Tuinfluiter
2021-06-17 1 Grote Zilverreiger
2021-06-17 1 Knobbelzwaan
2021-06-17 1 Witte Kwikstaart
2021-06-17 1 Grauwe Gans
2021-06-17 1 Bruine Kiekendief
2021-06-17 1 Purperreiger
2021-06-17 1 Grote Bonte Specht
2021-06-17 1 Gaai
2021-06-13 1 Rietzanger
2021-06-13 1 Purperreiger
2021-06-13 1 Roerdomp
2021-06-13 2 Witte Kwikstaart
2021-06-13 1 Grote Zilverreiger
2021-06-13 1 Roerdomp
2021-06-13 1 Rietgors
2021-06-13 1 Zwarte Stern
2021-06-13 1 Blauwborst

De hut is te bereiken door vanaf de parkeerplaats het fietspad richting het westen te volgen en dan het 2-de pad rechts in te gaan, de hut ligt aan het eind van dit pad.

Route via Google Maps

GPS 53.02205, 5.91264