De Deelen - De Turfhut - Vogelkijkhut

Hier kunt u genieten van onder meer smient, grauwe gans, bruine kiekendief, roerdomp, zwarte stern, purperreiger, blauwborst en havik. De Deelen is een laagveengebied dat vroeger deels is afgegraven, waardoor een afwisseling van petgaten en legakkers is ontstaan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is gesloten bij lange perioden met vorst.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-19 1 Zwartkop
2023-09-19 40 Krakeend
2023-09-19 1 Bruine Kiekendief
2023-09-17 1 Blauwe Reiger
2023-09-17 15 Krakeend
2023-09-17 1 Aalscholver
2023-09-17 1 Kokmeeuw
2023-09-17 10 Smient
2023-09-17 2 Knobbelzwaan
2023-09-17 5 Fuut
2023-09-17 1 Wilde Eend
2023-09-17 1 Krakeend
2023-09-17 1 Wilde Eend
2023-09-13 1 Kokmeeuw
2023-09-13 1 Kuifeend
2023-09-13 6 Fuut
2023-09-10 20 Grote Zilverreiger
2023-09-10 7 Watersnip
2023-09-09 1 Bruine Kiekendief
2023-09-09 1 IJsvogel

De hut is te bereiken door vanaf de parkeerplaats het fietspad richting het westen te volgen en dan het 2-de pad rechts in te gaan, de hut ligt aan het eind van dit pad.

Route via Google Maps

GPS 53.02205, 5.91264