De Deelen - De Turfhut - Vogelkijkhut

Hier kunt u genieten van onder meer smient, grauwe gans, bruine kiekendief, roerdomp, zwarte stern, purperreiger, blauwborst en havik. De Deelen is een laagveengebied dat vroeger deels is afgegraven, waardoor een afwisseling van petgaten en legakkers is ontstaan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is gesloten bij lange perioden met vorst.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-28 1 Buizerd
2023-01-28 2 Vuurgoudhaan
2023-01-28 3 Nonnetje
2023-01-28 10 Tafeleend
2023-01-28 5 Brilduiker
2023-01-28 5 Nonnetje
2023-01-28 1 Zeearend
2023-01-28 1 Watersnip
2023-01-28 2 Zwarte Kraai
2023-01-28 2 Grote Zaagbek
2023-01-28 6 Grote Canadese Gans
2023-01-28 1 Matkop
2023-01-28 1 Boomkruiper
2023-01-27 1 Zeearend
2023-01-26 1 Knobbelzwaan
2023-01-26 10 Nonnetje
2023-01-26 1 Grote Zaagbek
2023-01-26 1 Kramsvogel
2023-01-26 1 Waterral
2023-01-26 5 Brilduiker

De hut is te bereiken door vanaf de parkeerplaats het fietspad richting het westen te volgen en dan het 2-de pad rechts in te gaan, de hut ligt aan het eind van dit pad.

Route via Google Maps

GPS 53.02205, 5.91264