De Deelen - De Turfhut - Vogelkijkhut

Hier kunt u genieten van onder meer smient, grauwe gans, bruine kiekendief, roerdomp, zwarte stern, purperreiger, blauwborst en havik. De Deelen is een laagveengebied dat vroeger deels is afgegraven, waardoor een afwisseling van petgaten en legakkers is ontstaan.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is gesloten bij lange perioden met vorst.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Tjiftjaf
2024-04-22 1 Wilde Eend
2024-04-22 1 Wilde Eend
2024-04-21 1 Bergeend
2024-04-21 1 Rietzanger
2024-04-21 1 Witte Kwikstaart
2024-04-21 1 Rietzanger
2024-04-21 2 Kuifeend
2024-04-21 2 Bergeend
2024-04-21 1 Buizerd
2024-04-21 1 Purperreiger
2024-04-21 1 Blauwborst
2024-04-21 1 Roerdomp
2024-04-21 1 Purperreiger
2024-04-16 2 Bergeend
2024-04-16 1 Purperreiger
2024-04-16 2 Fuut
2024-04-16 4 Kuifeend
2024-04-16 2 Slobeend
2024-04-16 200 Brandgans

De hut is te bereiken door vanaf de parkeerplaats het fietspad richting het westen te volgen en dan het 2-de pad rechts in te gaan, de hut ligt aan het eind van dit pad.

Route via Google Maps

GPS 53.02205, 5.91264