De Blikken - Hof van Scheerens - Vogelkijkhut

Een weilandreservaat van 45 ha met tussen het groen van de weilanden een gecompliceerd patroon van watertjes. Vanuit de hut zijn in het voorjaar veel doortrekkende steltlopers te zien als de Groenpootruiter, Bosruiter en Overloper. In de wintermaanden zitten er grote aantallen Brandganzen, Kolganzen en Smienten. Zeldzamere soorten die er regelmatig zitten zijn Steltkluut, Dwergmeeuw en Geoorde fuut. Het is een goede hut om vanuit te fotograferen in het voorjaar.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-19 10 Wulp
2020-02-19 1 Torenvalk
2020-02-19 10 Kolgans
2020-02-12 2 Patrijs
2020-02-12 2 Patrijs
2020-02-12 90 Smient
2020-02-12 1 Wulp
2020-02-12 4 Meerkoet
2020-02-12 27 Wulp
2020-02-12 1 Buizerd
2020-02-12 125 Bergeend
2020-02-12 45 Slobeend
2020-02-12 16 Aalscholver
2020-02-12 125 Smient
2020-02-12 350 Brandgans
2020-02-11 18 Aalscholver
2020-02-11 50 Slobeend
2020-02-11 50 Wulp
2020-02-11 20 Wintertaling
2020-02-11 50 Smient

GPS 51.35684420672666, 3.4950149054433948