De Blikken - Hof van Scheerens - Vogelkijkhut

Een weilandreservaat van 45 ha met tussen het groen van de weilanden een gecompliceerd patroon van watertjes. Vanuit de hut zijn in het voorjaar veel doortrekkende steltlopers te zien als de Groenpootruiter, Bosruiter en Overloper. In de wintermaanden zitten er grote aantallen Brandganzen, Kolganzen en Smienten. Zeldzamere soorten die er regelmatig zitten zijn Steltkluut, Dwergmeeuw en Geoorde fuut. Het is een goede hut om vanuit te fotograferen in het voorjaar.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-11 9 Bergeend
2019-07-11 1 Kievit
2019-07-11 2 Grutto
2019-07-11 1 Blauwe Reiger
2019-07-11 1 Lepelaar
2019-07-11 1 Grote Canadese Gans
2019-07-11 1 Grauwe Gans
2019-07-11 1 Kokmeeuw
2019-07-11 1 Aalscholver
2019-07-11 1 Ekster
2019-07-11 1 Witte Kwikstaart
2019-07-11 1 Graspieper
2019-07-11 1 Tjiftjaf
2019-07-11 1 Winterkoning
2019-07-11 2 Zwarte Kraai
2019-07-11 1 Tjiftjaf
2019-07-11 1 Spreeuw
2019-07-11 1 Meerkoet
2019-07-11 1 Wilde Eend
2019-07-11 1 Rietgors

GPS 51.35684420672666, 3.4950149054433948