De Blikken - De Sluiswachter - Vogelkijkhut

Een weilandreservaat van 45 ha in West Zeeuws vlaanderen, met tussen het groen van de weilanden een gecompliceerd patroon van watertjes. Slingerende kreekjes en oude drainageslootjes doorsnijden het gebied. Het gebied heeft grotendeels zijn huidige vorm gekregen in 1583, toen het gebied bewust werd geïnundeerd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Door de eb- en vloedbeweging ontstond een reliëfrijk landschap, doorsneden met kreken. Na de vrede van Munster in 1648 werd het gebied geleidelijk weer in cultuur gebracht.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-11 9 Bergeend
2019-07-11 1 Kievit
2019-07-11 2 Grutto
2019-07-11 1 Blauwe Reiger
2019-07-11 1 Lepelaar
2019-07-11 1 Grote Canadese Gans
2019-07-11 1 Grauwe Gans
2019-07-11 1 Kokmeeuw
2019-07-11 1 Aalscholver
2019-07-11 1 Ekster
2019-07-11 1 Witte Kwikstaart
2019-07-11 1 Graspieper
2019-07-11 1 Tjiftjaf
2019-07-11 1 Winterkoning
2019-07-11 2 Zwarte Kraai
2019-07-11 1 Tjiftjaf
2019-07-11 1 Spreeuw
2019-07-11 1 Meerkoet
2019-07-11 1 Wilde Eend
2019-07-11 1 Rietgors

Parkeren kunt u onderaan de Ringdijk, van daaruit loopt u tussen grondwallen en meidoornhagen naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 51.35489597439166, 3.4970115837479137