De Blikken - De Sluiswachter - Vogelkijkhut

Een weilandreservaat van 45 ha in West Zeeuws vlaanderen, met tussen het groen van de weilanden een gecompliceerd patroon van watertjes. Slingerende kreekjes en oude drainageslootjes doorsnijden het gebied. Het gebied heeft grotendeels zijn huidige vorm gekregen in 1583, toen het gebied bewust werd geïnundeerd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Door de eb- en vloedbeweging ontstond een reliëfrijk landschap, doorsneden met kreken. Na de vrede van Munster in 1648 werd het gebied geleidelijk weer in cultuur gebracht.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-11 1 Drieteenstrandloper
2018-12-11 8 Goudplevier
2018-12-11 1200 Brandgans
2018-12-11 150 Kolgans
2018-12-11 250 Kievit
2018-12-11 200 Smient
2018-12-11 25 Wintertaling
2018-12-11 1 Witgat
2018-12-09 3 Goudhaan
2018-12-09 2 Zwarte Kraai
2018-12-09 3 Waterhoen
2018-12-09 1 Koperwiek
2018-12-09 2 Fazant
2018-12-09 1 Krakeend
2018-12-09 50 Wintertaling
2018-12-09 15 Grauwe Gans
2018-12-09 30 Brandgans
2018-12-09 2 Slobeend
2018-12-09 1 Wilde Eend
2018-12-09 200 Smient

Parkeren kunt u onderaan de Ringdijk, van daaruit loopt u tussen grondwallen en meidoornhagen naar de vogelkijkhut.

Route via Google Maps

GPS 51.35489597439166, 3.4970115837479105