Het Groote Gat - Vogelkijkhut

De vogelobservatiehut kijkt uit op een gebied met slikjes. Dit is in trek als broedgebied bij kluut en kleine plevier. In de rietkragen vindt men bruine kiekendief, waterral, baardman, blauwborst, kleine karekiet en rietgors. Soms worden er porseleinhoen, roerdomp en andere bijzondere soorten gezien. Gedurende de trektijd kunt u veel steltlopers zien, zoals kemphaan, oeverloper, witgat, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, krombekstrandloper en kleine strandloper. Ook bergeend, smient en wintertaling worden hier gezien. Veel grauwe ganzen verblijven jaarrond in het gebied, ze broeden in de uitgestrekte rietvelden. In de laaggelegen weilanden vertoeven veel kievitten, grutto's en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-17 1 Grote Zilverreiger
2024-02-17 2 Buizerd
2024-02-17 1 Buizerd
2024-02-17 1 Buizerd
2024-02-17 1 Grote Canadese Gans
2024-02-17 1 Grote Canadese Gans
2024-02-17 1 Grote Canadese Gans
2024-02-17 1 Grauwe Gans
2024-02-13 1 Stormmeeuw
2024-02-13 1 Bergeend
2024-02-13 15 Wilde Eend
2024-02-13 11 Grauwe Gans
2024-02-13 130 Kokmeeuw
2024-02-13 70 Kievit
2024-02-13 2 Wulp
2024-02-13 8 Wintertaling
2024-02-12 235 Kievit
2024-02-12 9 Wintertaling
2024-02-12 1500 Kolgans
2024-02-12 29 Meerkoet

Direct te zuiden van de bebouwde kom van Oostburg (Zeeland) ligt het Groote Gat. Het is mogelijk om met de bus in Oostburg te komen, maar reken dan op een lange reistijd. Vanaf Goes kunt u buslijn 20 nemen en vanaf Terneuzen buslijn 1. Vanaf Oostburg is het is dan nog ruim drie kilometer lopen naar de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.32207, 3.49931