Het Groote Gat - Vogelkijkhut

De vogelobservatiehut kijkt uit op een gebied met slikjes. Dit is in trek als broedgebied bij kluut en kleine plevier. In de rietkragen vindt men bruine kiekendief, waterral, baardman, blauwborst, kleine karekiet en rietgors. Soms worden er porseleinhoen, roerdomp en andere bijzondere soorten gezien. Gedurende de trektijd kunt u veel steltlopers zien, zoals kemphaan, oeverloper, witgat, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, krombekstrandloper en kleine strandloper. Ook bergeend, smient en wintertaling worden hier gezien. Veel grauwe ganzen verblijven jaarrond in het gebied, ze broeden in de uitgestrekte rietvelden. In de laaggelegen weilanden vertoeven veel kievitten, grutto's en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-22 1 Buizerd
2023-11-22 3 Kievit
2023-11-22 6 Kokmeeuw
2023-11-22 1 Wulp
2023-11-21 5 Waterhoen
2023-11-21 8 Waterhoen
2023-11-19 1 Torenvalk
2023-11-17 1 Torenvalk
2023-11-17 1 Torenvalk
2023-11-11 2 Rietgors
2023-11-11 1 Groenling
2023-11-11 1 Vink
2023-11-11 10 Spreeuw
2023-11-11 2 Zwarte Kraai
2023-11-11 4 Kauw
2023-11-11 44 Kauw
2023-11-11 5 Ekster
2023-11-11 2 Koolmees
2023-11-11 1 Zwarte Mees
2023-11-11 2 Cetti's Zanger

Direct te zuiden van de bebouwde kom van Oostburg (Zeeland) ligt het Groote Gat. Het is mogelijk om met de bus in Oostburg te komen, maar reken dan op een lange reistijd. Vanaf Goes kunt u buslijn 20 nemen en vanaf Terneuzen buslijn 1. Vanaf Oostburg is het is dan nog ruim drie kilometer lopen naar de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.32207, 3.49931