Het Groote Gat - Vogelkijkhut

De vogelobservatiehut kijkt uit op een gebied met slikjes. Dit is in trek als broedgebied bij kluut en kleine plevier. In de rietkragen vindt men bruine kiekendief, waterral, baardman, blauwborst, kleine karekiet en rietgors. Soms worden er porseleinhoen, roerdomp en andere bijzondere soorten gezien. Gedurende de trektijd kunt u veel steltlopers zien, zoals kemphaan, oeverloper, witgat, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, krombekstrandloper en kleine strandloper. Ook bergeend, smient en wintertaling worden hier gezien. Veel grauwe ganzen verblijven jaarrond in het gebied, ze broeden in de uitgestrekte rietvelden. In de laaggelegen weilanden vertoeven veel kievitten, grutto's en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-17 1 Grote Bonte Specht
2019-05-17 1 Cetti's Zanger
2019-05-16 1 Tapuit
2019-05-13 2 Gierzwaluw
2019-05-13 4 Grutto
2019-05-13 4 Kluut
2019-05-13 1 Lepelaar
2019-05-13 1 Bruine Kiekendief
2019-05-13 4 Wilde Eend
2019-05-13 2 Oeverloper
2019-05-13 45 Grote Canadese Gans
2019-05-13 1 Gele Kwikstaart
2019-05-13 2 Gierzwaluw
2019-05-13 5 Houtduif
2019-05-13 3 Spreeuw
2019-05-11 1 Cetti's Zanger
2019-05-02 1 Roze Spreeuw
2019-04-29 2 Roodborsttapuit
2019-04-26 2 Zwarte Ruiter
2019-04-26 1 Engelse Kwikstaart

Direct te zuiden van de bebouwde kom van Oostburg (Zeeland) ligt het Groote Gat. Het is mogelijk om met de bus in Oostburg te komen, maar reken dan op een lange reistijd. Vanaf Goes kunt u buslijn 20 nemen en vanaf Terneuzen buslijn 1. Vanaf Oostburg is het is dan nog ruim drie kilometer lopen naar de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.32207094244586, 3.4993104759175