Het Groote Gat - Vogelkijkhut

De vogelobservatiehut kijkt uit op een gebied met slikjes. Dit is in trek als broedgebied bij kluut en kleine plevier. In de rietkragen vindt men bruine kiekendief, waterral, baardman, blauwborst, kleine karekiet en rietgors. Soms worden er porseleinhoen, roerdomp en andere bijzondere soorten gezien. Gedurende de trektijd kunt u veel steltlopers zien, zoals kemphaan, oeverloper, witgat, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, krombekstrandloper en kleine strandloper. Ook bergeend, smient en wintertaling worden hier gezien. Veel grauwe ganzen verblijven jaarrond in het gebied, ze broeden in de uitgestrekte rietvelden. In de laaggelegen weilanden vertoeven veel kievitten, grutto's en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-19 1 Sperwer
2019-02-17 4 Indische Gans
2019-02-17 150 Kolgans
2019-02-17 10 Waterpieper
2019-02-17 1 Zwarte Ruiter
2019-02-17 1 Buizerd
2019-02-13 1 Sperwer
2019-01-28 1 Roodborst
2019-01-26 1 Indische Gans
2019-01-26 1 Brandgans
2019-01-26 1 Indische Gans
2019-01-26 1 Indische Gans
2019-01-26 1 Grote Canadese Gans
2019-01-26 1 Grauwe Gans
2019-01-26 1 Kolgans
2019-01-26 1 Wulp
2019-01-26 1 Brandgans
2019-01-26 1 Indische Gans
2019-01-23 1 Sperwer
2019-01-23 1 Sperwer

Direct te zuiden van de bebouwde kom van Oostburg (Zeeland) ligt het Groote Gat. Het is mogelijk om met de bus in Oostburg te komen, maar reken dan op een lange reistijd. Vanaf Goes kunt u buslijn 20 nemen en vanaf Terneuzen buslijn 1. Vanaf Oostburg is het is dan nog ruim drie kilometer lopen naar de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.32207094244591, 3.4993104759174978