Het Groote Gat - Vogelkijkhut

De vogelobservatiehut kijkt uit op een gebied met slikjes. Dit is in trek als broedgebied bij kluut en kleine plevier. In de rietkragen vindt men bruine kiekendief, waterral, baardman, blauwborst, kleine karekiet en rietgors. Soms worden er porseleinhoen, roerdomp en andere bijzondere soorten gezien. Gedurende de trektijd kunt u veel steltlopers zien, zoals kemphaan, oeverloper, witgat, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, krombekstrandloper en kleine strandloper. Ook bergeend, smient en wintertaling worden hier gezien. Veel grauwe ganzen verblijven jaarrond in het gebied, ze broeden in de uitgestrekte rietvelden. In de laaggelegen weilanden vertoeven veel kievitten, grutto's en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-11-06 12 Wulp
2018-11-06 1 Cetti's Zanger
2018-11-06 70 Meerkoet
2018-10-29 1 Grote Zilverreiger
2018-10-29 1 Kokmeeuw
2018-10-29 7 Grote Canadese Gans
2018-10-29 10 Wilde Eend
2018-10-29 1 Fazant
2018-10-28 90 Meerkoet
2018-10-27 1 Merel
2018-10-15 5 Grote Zilverreiger
2018-10-14 2 Grote Zilverreiger
2018-10-12 10 Baardman
2018-09-24 1 Lepelaar
2018-09-02 1 Tapuit
2018-08-26 3 Blauwe Reiger
2018-08-26 5 Lepelaar
2018-08-26 5 Kemphaan
2018-08-26 1 Witgat
2018-08-26 1 Oeverloper

Direct te zuiden van de bebouwde kom van Oostburg (Zeeland) ligt het Groote Gat. Het is mogelijk om met de bus in Oostburg te komen, maar reken dan op een lange reistijd. Vanaf Goes kunt u buslijn 20 nemen en vanaf Terneuzen buslijn 1. Vanaf Oostburg is het is dan nog ruim drie kilometer lopen naar de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.32207094244591, 3.4993104759174978