Het Groote Gat - Vogelkijkhut

De vogelobservatiehut kijkt uit op een gebied met slikjes. Dit is in trek als broedgebied bij kluut en kleine plevier. In de rietkragen vindt men bruine kiekendief, waterral, baardman, blauwborst, kleine karekiet en rietgors. Soms worden er porseleinhoen, roerdomp en andere bijzondere soorten gezien. Gedurende de trektijd kunt u veel steltlopers zien, zoals kemphaan, oeverloper, witgat, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, krombekstrandloper en kleine strandloper. Ook bergeend, smient en wintertaling worden hier gezien. Veel grauwe ganzen verblijven jaarrond in het gebied, ze broeden in de uitgestrekte rietvelden. In de laaggelegen weilanden vertoeven veel kievitten, grutto's en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-14 4 Gierzwaluw
2024-07-08 1 Turkse Tortel
2024-07-06 1 Aalscholver
2024-06-20 1 Bergeend
2024-06-20 2 Scholekster
2024-06-13 1 Torenvalk
2024-06-13 1 Bruine Kiekendief
2024-06-13 1 Grutto
2024-06-13 1 Kleine Plevier
2024-06-13 21 Kievit
2024-06-13 1 Holenduif
2024-06-13 6 Tureluur
2024-06-13 4 Kluut
2024-06-12 1 Rietgors
2024-06-11 1 Staartmees
2024-06-08 1 Zilvermeeuw
2024-06-08 2 Zilvermeeuw
2024-06-08 1 Cetti's Zanger
2024-06-08 2 Nijlgans
2024-06-08 4 Wilde Eend

Direct te zuiden van de bebouwde kom van Oostburg (Zeeland) ligt het Groote Gat. Het is mogelijk om met de bus in Oostburg te komen, maar reken dan op een lange reistijd. Vanaf Goes kunt u buslijn 20 nemen en vanaf Terneuzen buslijn 1. Vanaf Oostburg is het is dan nog ruim drie kilometer lopen naar de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.32207, 3.49931