Het Groote Gat - Vogelkijkhut

De vogelobservatiehut kijkt uit op een gebied met slikjes. Dit is in trek als broedgebied bij kluut en kleine plevier. In de rietkragen vindt men bruine kiekendief, waterral, baardman, blauwborst, kleine karekiet en rietgors. Soms worden er porseleinhoen, roerdomp en andere bijzondere soorten gezien. Gedurende de trektijd kunt u veel steltlopers zien, zoals kemphaan, oeverloper, witgat, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, krombekstrandloper en kleine strandloper. Ook bergeend, smient en wintertaling worden hier gezien. Veel grauwe ganzen verblijven jaarrond in het gebied, ze broeden in de uitgestrekte rietvelden. In de laaggelegen weilanden vertoeven veel kievitten, grutto's en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-24 1 Torenvalk
2022-11-24 4 Wintertaling
2022-11-24 330 Kievit
2022-11-24 1 Wulp
2022-11-24 1 Blauwe Reiger
2022-11-24 1 Torenvalk
2022-11-11 3 Meerkoet
2022-11-11 6 Waterhoen
2022-11-11 11 Wulp
2022-11-11 2 Watersnip
2022-11-11 3 Stormmeeuw
2022-11-11 280 Kievit
2022-11-11 1 Torenvalk
2022-11-11 130 Kokmeeuw
2022-11-11 2 Kemphaan
2022-11-11 14 Kemphaan
2022-11-04 6 Watersnip
2022-11-01 1 Grote Zilverreiger
2022-11-01 1 Kemphaan
2022-11-01 2 Wulp

Direct te zuiden van de bebouwde kom van Oostburg (Zeeland) ligt het Groote Gat. Het is mogelijk om met de bus in Oostburg te komen, maar reken dan op een lange reistijd. Vanaf Goes kunt u buslijn 20 nemen en vanaf Terneuzen buslijn 1. Vanaf Oostburg is het is dan nog ruim drie kilometer lopen naar de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.32207, 3.49931