Het Groote Gat - Vogelkijkhut

De vogelobservatiehut kijkt uit op een gebied met slikjes. Dit is in trek als broedgebied bij kluut en kleine plevier. In de rietkragen vindt men bruine kiekendief, waterral, baardman, blauwborst, kleine karekiet en rietgors. Soms worden er porseleinhoen, roerdomp en andere bijzondere soorten gezien. Gedurende de trektijd kunt u veel steltlopers zien, zoals kemphaan, oeverloper, witgat, zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, krombekstrandloper en kleine strandloper. Ook bergeend, smient en wintertaling worden hier gezien. Veel grauwe ganzen verblijven jaarrond in het gebied, ze broeden in de uitgestrekte rietvelden. In de laaggelegen weilanden vertoeven veel kievitten, grutto's en tureluurs.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-19 3 Tureluur
2018-03-19 20 Goudplevier
2018-03-18 1 Fuut
2018-03-18 6 Aalscholver
2018-03-18 1 Bruine Kiekendief
2018-03-18 1 Torenvalk
2018-03-16 1 Roodborsttapuit
2018-03-11 2 Kauw
2018-03-11 2 Turkse Tortel
2018-03-11 1 Merel
2018-03-11 1 Torenvalk
2018-03-09 26 Grutto
2018-03-08 7 Grutto
2018-03-04 1 Buizerd
2018-03-03 19 Wulp
2018-03-02 20 Waterhoen
2018-03-01 12 Waterhoen
2018-03-01 2 Meerkoet
2018-03-01 10 Kolgans
2018-03-01 50 Grauwe Gans

Direct te zuiden van de bebouwde kom van Oostburg (Zeeland) ligt het Groote Gat. Het is mogelijk om met de bus in Oostburg te komen, maar reken dan op een lange reistijd. Vanaf Goes kunt u buslijn 20 nemen en vanaf Terneuzen buslijn 1. Vanaf Oostburg is het is dan nog ruim drie kilometer lopen naar de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.32207094244591, 3.4993104759174978