Sophiapolder - Vogelkijkhut

De Sophiapolder is het resultaat van een natuurcompensatieproject in verband met de verdieping van de Westerschelde. Het is een open landschap met daarin een kreek. Het gebied herbergt een grote hoeveelheid broedparen zwartkopmeeuw. Luister goed naar hun mauwende roep. In de Sophiapolder broeden verder onder meer kleine plevier, grutto en geoorde fuut.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-10-13 66 Aalscholver
2018-10-13 1 Slechtvalk
2018-10-13 2 Casarca
2018-10-13 39 Nijlgans
2018-10-10 2 Knobbelzwaan
2018-10-10 3 Bontbekplevier
2018-10-10 4 Kemphaan
2018-10-10 1 Wulp
2018-10-10 8 Grote Zilverreiger
2018-10-08 95 Aalscholver
2018-10-08 8 Fuut
2018-10-08 1 Torenvalk
2018-10-08 3 Indische Gans
2018-10-08 16 Bergeend
2018-10-08 3 Buizerd
2018-10-08 1 Torenvalk
2018-10-08 1 Sperwer
2018-10-06 1 Oeverloper
2018-10-06 1 Blauwe Reiger
2018-10-06 1 Fuut

GPS 51.306935429924536, 3.4519827032390955