Sophiapolder - Vogelkijkhut

De Sophiapolder is het resultaat van een natuurcompensatieproject in verband met de verdieping van de Westerschelde. Het is een open landschap met daarin een kreek. Het gebied herbergt een grote hoeveelheid broedparen zwartkopmeeuw. Luister goed naar hun mauwende roep. In de Sophiapolder broeden verder onder meer kleine plevier, grutto en geoorde fuut.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 1 Buizerd
2019-02-23 2 Kemphaan
2019-02-23 54 Slobeend
2019-02-23 38 Scholekster
2019-02-23 75 Krakeend
2019-02-23 4 Knobbelzwaan
2019-02-23 3 Geoorde Fuut
2019-02-23 27 Grutto
2019-02-23 2 Wintertaling
2019-02-23 1 Kievit
2019-02-23 1 Slobeend
2019-02-23 1 Bergeend
2019-02-23 1 Aalscholver
2019-02-23 1 Scholekster
2019-02-22 17 Spreeuw
2019-02-22 18 Scholekster
2019-02-22 19 Wulp
2019-02-22 22 Grutto
2019-02-22 13 Goudplevier
2019-02-22 500 Kievit

GPS 51.306935429924536, 3.4519827032390955