Sophiapolder - Vogelkijkhut

De Sophiapolder is het resultaat van een natuurcompensatieproject in verband met de verdieping van de Westerschelde. Het is een open landschap met daarin een kreek. Het gebied herbergt een grote hoeveelheid broedparen zwartkopmeeuw. Luister goed naar hun mauwende roep. In de Sophiapolder broeden verder onder meer kleine plevier, grutto en geoorde fuut.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-09 4 Fuut
2018-12-09 1 Blauwe Reiger
2018-12-09 1 Meerkoet
2018-12-09 30 Grote Canadese Gans
2018-12-09 1 Bergeend
2018-12-09 3 Aalscholver
2018-12-09 1 Wintertaling
2018-12-09 1 Krakeend
2018-12-09 1 Wilde Eend
2018-12-09 400 Slobeend
2018-12-08 12 Tafeleend
2018-12-08 7 Wintertaling
2018-12-02 300 Kievit
2018-11-25 1 Grote Zilverreiger
2018-11-25 3 Bonte Strandloper
2018-11-25 10 Kleine Zwaan
2018-11-25 1 Buizerd
2018-11-23 100 Slobeend
2018-11-23 1 Grote Zilverreiger
2018-11-23 18 Kleine Zwaan

GPS 51.306935429924536, 3.4519827032390955