Sophiapolder - Vogelkijkhut

De Sophiapolder is het resultaat van een natuurcompensatieproject in verband met de verdieping van de Westerschelde. Het is een open landschap met daarin een kreek. Het gebied herbergt een grote hoeveelheid broedparen zwartkopmeeuw. Luister goed naar hun mauwende roep. In de Sophiapolder broeden verder onder meer kleine plevier, grutto en geoorde fuut.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-19 4 Goudplevier
2018-03-19 10 Kemphaan
2018-03-18 40 Pijlstaart
2018-03-18 200 Slobeend
2018-03-18 16 Scholekster
2018-03-18 6 Grutto
2018-03-18 16 Grutto
2018-03-18 4 Bonte Strandloper
2018-03-18 16 Witte Kwikstaart
2018-03-18 1 Heggenmus
2018-03-18 6 Watersnip
2018-03-18 1 Kemphaan
2018-03-18 4 Tureluur
2018-03-18 10 Dodaars
2018-03-18 10 Graspieper
2018-03-18 1 Slechtvalk
2018-03-18 6 Knobbelzwaan
2018-03-18 2 Tafeleend
2018-03-18 1 Torenvalk
2018-03-17 1 Blauwe Kiekendief

GPS 51.306935429924536, 3.4519827032390955