Sophiapolder - Vogelkijkhut

De Sophiapolder is het resultaat van een natuurcompensatieproject in verband met de verdieping van de Westerschelde. Het is een open landschap met daarin een kreek. Het gebied herbergt een grote hoeveelheid broedparen zwartkopmeeuw. Luister goed naar hun mauwende roep. In de Sophiapolder broeden verder onder meer kleine plevier, grutto en geoorde fuut.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-25 64 Grutto
2021-02-25 1 Sperwer
2021-02-25 110 Krakeend
2021-02-25 4 Geoorde Fuut
2021-02-25 1 Roodborsttapuit
2021-02-25 4 Zwartkopmeeuw
2021-02-24 6 Geoorde Fuut
2021-02-24 1 Dodaars
2021-02-24 14 Tafeleend
2021-02-24 34 Slobeend
2021-02-24 85 Grutto
2021-02-21 5 Grutto
2021-02-20 19 Grutto
2021-02-20 2 Geoorde Fuut
2021-02-20 13 IJslandse Grutto
2021-02-20 8 Grutto
2021-02-20 2 Pijlstaart
2021-02-20 19 Grutto
2021-02-19 1 Bruine Kiekendief
2021-02-19 28 Grutto

GPS 51.306935429924536, 3.4519827032390955