Sophiapolder - Vogelkijkhut

De Sophiapolder is het resultaat van een natuurcompensatieproject in verband met de verdieping van de Westerschelde. Het is een open landschap met daarin een kreek. Het gebied herbergt een grote hoeveelheid broedparen zwartkopmeeuw. Luister goed naar hun mauwende roep. In de Sophiapolder broeden verder onder meer kleine plevier, grutto en geoorde fuut.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-21 1 Tjiftjaf
2019-05-21 3 Brandgans
2019-05-19 5 Tureluur
2019-05-19 1 Cetti's Zanger
2019-05-19 1 Kleine Karekiet
2019-05-19 1 Visdief
2019-05-19 1 Brandgans
2019-05-19 2 Oeverloper
2019-05-17 1 Spotvogel
2019-05-17 1 Tuinfluiter
2019-05-17 1 Rietzanger
2019-05-17 1 Grote Canadese Gans
2019-05-17 34 Krakeend
2019-05-17 6 Krakeend
2019-05-17 2 Oeverloper
2019-05-17 1 Spotvogel
2019-05-17 1 Tuinfluiter
2019-05-17 1 Rietzanger
2019-05-17 1 Grote Canadese Gans
2019-05-17 34 Krakeend

GPS 51.306935429924536, 3.4519827032390955