Sophiapolder - Vogelkijkhut

De Sophiapolder is het resultaat van een natuurcompensatieproject in verband met de verdieping van de Westerschelde. Het is een open landschap met daarin een kreek. Het gebied herbergt een grote hoeveelheid broedparen zwartkopmeeuw. Luister goed naar hun mauwende roep. In de Sophiapolder broeden verder onder meer kleine plevier, grutto en geoorde fuut.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-18 1 Brandgans
2018-06-18 1 Meerkoet
2018-06-18 1 Wilde Eend
2018-06-18 1 Fuut
2018-06-18 1 Knobbelzwaan
2018-06-18 1 Kokmeeuw
2018-06-18 1 Kievit
2018-06-18 1 Krakeend
2018-06-18 1 Grauwe Gans
2018-06-18 1 Grote Canadese Gans
2018-06-18 1 Merel
2018-06-18 1 Fazant
2018-06-18 1 Scholekster
2018-06-18 1 Kuifeend
2018-06-18 1 Boerenzwaluw
2018-06-18 1 Brandgans
2018-06-18 1 Meerkoet
2018-06-18 1 Wilde Eend
2018-06-18 1 Fuut
2018-06-18 1 Knobbelzwaan

GPS 51.306935429924536, 3.4519827032390955