Breskens - Telpost

Telpost Breskens staat bij veel vogelaars bekend als de plek waar je in het voorjaar geweldige trek kunt meemaken. Op goede dagen kunt u wielewalen en purperreigers over het strand zien vliegen, op hun lange trekroute, terwijl rode en zwarte wouwen langs de dijk vliegen. De monding van de Westerschelde ter hoogte van Breskens vormt voor noordwaarts trekkende vogels een keuzepunt of zij de trek in oostwaartse richting over land voortzetten of dat zij de Westerschelde oversteken en hun weg in noordelijke richting vervolgen. Vooral bij aflandige wind treedt bij Breskens een sterk gestuwde trek op, waarbij voor Nederlandse begrippen ongekend hoge aantallen trekvogels passeren. Vooral dagtrekkers zoals zwaluwen, kwikstaarten, piepers en leeuweriken, maar ook roofvogels, zoals buizerd, wespendief en boomvalk vertonen topaantallen. Op de duindijk ten westen van Breskens is op initiatief van de regionale natuurbeschermingsvereniging Het Duumpje een trektelpost gerealiseerd. Het is een eenvoudige, onoverdekte voorziening, die voor waarnemers mogelijkheden biedt om in de luwte te staan en de kijker of telescoop op de kruisvormig opgestelde schermen te laten rusten. De trektelpost heeft vooral voor ervaren waarnemers veel te bieden. Er passeren veel vogels die in Nederland als zeldzame gast te boek staan; van grote pieper tot roodstuitzwaluw en van zeearend tot bladkoning. Minder ervaren vogelaars zullen er wellicht minder van hun gading vinden, omdat een deel van de vogels zich niet al te dichtbij laat zien, maar alleen met flink wat ervaring herkend kan worden. Niettemin is het voor iedereen een bijzondere ervaring om op topdagen in het voorjaar tienduizenden vogels per dag te zien langstrekken.

U heeft vanaf de telpost ook een uitstekend zicht op het gebied Waterdunen. Dit gebied is nog in aanleg maar wordt nu al door veel vogelsoorten bezocht.

Type Trektelpost
Beheerder Waterschap Scheldestromen
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar leuk om te bezoeken, maar vooral aan te raden tijdens de voorjaarstrek.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-08-10 1 Geelpootmeeuw
2018-08-10 1 Geelpootmeeuw
2018-08-10 6 Geelpootmeeuw
2018-08-01 1 Hybride Chileense Flamingo x Flamingo
2018-07-21 6 Lepelaar
2018-07-21 35 Kievit
2018-06-29 1 Braamsluiper
2018-06-29 1 Kokmeeuw
2018-06-29 1 Kleine Karekiet
2018-06-02 1 Fuut
2018-06-02 4 Veldleeuwerik
2018-06-02 9 Lepelaar
2018-06-02 1 Bonte Strandloper
2018-06-02 6 Strandplevier
2018-06-02 1 Noordse Kwikstaart
2018-06-02 4 Bontbekplevier
2018-05-28 1 Fazant
2018-05-28 1 Buizerd
2018-05-28 1 Gaai
2018-05-28 1 Kievit

Vanaf de veerhaven in Breskens loopt of fiets u via het pad bovenop de dijk 1,7 kilometer in westelijke richting langs de Westerschelde. Komend vanuit het westen bevindt de trektelpost zich aan het einde van de Panoramaweg. Onderaan de dijk bevindt zich een grote parkeerplaats (betaald parkeren van 1-4 t/m 30-9). U kunt voor de navigatie het best Nieuwesluisweg 50, 4511 RE Breskens invoeren.

Route via Google Maps

GPS 51.40583759267804, 3.5261177335321383