Westerschelde - Nummer Een - Vogelkijkhut

De Westerscheldekust tussen Hoofdplaat en Nummer Een ligt direct langs zeer diep water met hoge stroomsnelheden. Er zijn dan ook in de loop der eeuwen veel dijkdoorbraken geweest. De aanwezigheid van een reeks inlagen ter plaatse moest het landverlies bij het optreden van calamiteiten verkleinen. Een moderner maatregel om de kwetsbare kustlijn te beveiligen vormde de aanleg van een soort brede voorberm voor de aanwezige zeedijk. Dit Voorland van Nummer Een was tot voor kort een egaal en eenvormig gebied, boven het bereik der getijden en daarom met zeer beperkte natuurwaarde. In 1994 is er een natuurontwikkelingsplan gerealiseerd, waarbij het geheel een aantrekkelijker inrichting heeft gekregen. Het voorland omvat nu onder meer een hollestelle, een gevarieerd schor en een vogeleiland. Het vogeleiland is aangelegd ten behoeve van pioniervogels zoals sterns en plevieren, maar het zal waarschijnlijk ook een functie krijgen voor overtijende steltlopers. De nabijgelegen Hooge Plaaten en de schorren voor de Paulinapolder behoren tot de rijkste buitendijkse vogelgebieden in het Deltagebied.

Type Hut
Beheerder Waterschap Scheldestromen
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-19 2 Dwergstern
2019-05-19 1 Visdief
2019-05-19 1 Tureluur
2019-05-19 15 Rosse Grutto
2019-05-19 1 Zilverplevier
2019-05-19 1 Grutto
2019-05-19 2 Dwergstern
2019-05-19 19 Kluut
2019-05-19 1 Rotgans
2019-05-19 12 Rosse Grutto
2019-05-19 1 Dwergstern
2019-05-19 1 Rotgans
2019-05-19 1 Rosse Grutto
2019-05-16 2 Fuut
2019-05-15 1 Purperreiger
2019-05-15 1 Ooievaar
2019-05-15 1 Steenloper
2019-05-15 21 Zwartkopmeeuw
2019-05-15 2 Grote Mantelmeeuw
2019-05-15 1 Gierzwaluw

Vanaf Breskens gaat u richting het dorp Nummer Een. In het dorp aangekomen gaat u gelijk de weg naar links (Gemaalweg) op. Aan het eind van de weg gaat u naar rechts. Vanaf hier rijdt u een kilometer verder om de hut te bereiken. Hier ligt ook een klein parkeerplaatsje voor enkele auto's.

Route via Google Maps

GPS 51.381156684740226, 3.61130171735605