Westerschelde - Nummer Een - Vogelkijkhut

De Westerscheldekust tussen Hoofdplaat en Nummer Een ligt direct langs zeer diep water met hoge stroomsnelheden. Er zijn dan ook in de loop der eeuwen veel dijkdoorbraken geweest. De aanwezigheid van een reeks inlagen ter plaatse moest het landverlies bij het optreden van calamiteiten verkleinen. Een moderner maatregel om de kwetsbare kustlijn te beveiligen vormde de aanleg van een soort brede voorberm voor de aanwezige zeedijk. Dit Voorland van Nummer Een was tot voor kort een egaal en eenvormig gebied, boven het bereik der getijden en daarom met zeer beperkte natuurwaarde. In 1994 is er een natuurontwikkelingsplan gerealiseerd, waarbij het geheel een aantrekkelijker inrichting heeft gekregen. Het voorland omvat nu onder meer een hollestelle, een gevarieerd schor en een vogeleiland. Het vogeleiland is aangelegd ten behoeve van pioniervogels zoals sterns en plevieren, maar het zal waarschijnlijk ook een functie krijgen voor overtijende steltlopers. De nabijgelegen Hooge Plaaten en de schorren voor de Paulinapolder behoren tot de rijkste buitendijkse vogelgebieden in het Deltagebied.

Type Hut
Beheerder Waterschap Scheldestromen
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 2 Zwartkopmeeuw
2019-02-23 1 Bonte Strandloper
2019-02-23 5 Bontbekplevier
2019-02-21 2 Grote Canadese Gans
2019-02-21 2 Ekster
2019-02-21 16 Wulp
2019-02-21 105 Scholekster
2019-02-21 4 Zwarte Kraai
2019-02-21 1 Buizerd
2019-02-21 10 Wilde Eend
2019-02-21 42 Grauwe Gans
2019-02-21 1 Kleine Rietgans
2019-02-21 2 Parkgans
2019-02-21 2 Kokmeeuw
2019-02-21 18 Zilverplevier
2019-02-21 1 Zilvermeeuw
2019-02-21 1050 Bonte Strandloper
2019-02-21 20 Steenloper
2019-02-21 16 Wilde Eend
2019-02-21 126 Scholekster

Vanaf Breskens gaat u richting het dorp Nummer Een. In het dorp aangekomen gaat u gelijk de weg naar links (Gemaalweg) op. Aan het eind van de weg gaat u naar rechts. Vanaf hier rijdt u een kilometer verder om de hut te bereiken. Hier ligt ook een klein parkeerplaatsje voor enkele auto's.

Route via Google Maps

GPS 51.381156684740226, 3.61130171735605