Westerschelde - Nummer Een - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

De Westerscheldekust tussen Hoofdplaat en Nummer Een ligt direct langs zeer diep water met hoge stroomsnelheden. Er zijn dan ook in de loop der eeuwen veel dijkdoorbraken geweest. De aanwezigheid van een reeks inlagen ter plaatse moest het landverlies bij het optreden van calamiteiten verkleinen. Een moderner maatregel om de kwetsbare kustlijn te beveiligen vormde de aanleg van een soort brede voorberm voor de aanwezige zeedijk. Dit Voorland van Nummer Een was tot voor kort een egaal en eenvormig gebied, boven het bereik der getijden en daarom met zeer beperkte natuurwaarde. In 1994 is er een natuurontwikkelingsplan gerealiseerd, waarbij het geheel een aantrekkelijker inrichting heeft gekregen. Het voorland omvat nu onder meer een hollestelle, een gevarieerd schor en een vogeleiland. Het vogeleiland is aangelegd ten behoeve van pioniervogels zoals sterns en plevieren, maar het zal waarschijnlijk ook een functie krijgen voor overtijende steltlopers. De nabijgelegen Hooge Plaaten en de schorren voor de Paulinapolder behoren tot de rijkste buitendijkse vogelgebieden in het Deltagebied.

Type Hut
Beheerder Waterschap Scheldestromen
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-19 1 Kleine Mantelmeeuw
2018-06-19 1 Ekster
2018-06-19 1 Houtduif
2018-06-19 1 Casarca
2018-06-19 1 Spreeuw
2018-06-19 1 Kievit
2018-06-19 1 Zwartkopmeeuw
2018-06-19 1 Noordse Stern
2018-06-19 1 Rosse Grutto
2018-06-19 1 Wulp
2018-06-19 1 Kuifeend
2018-06-19 1 Brandgans
2018-06-19 1 Kauw
2018-06-19 1 Aalscholver
2018-06-19 1 Lepelaar
2018-06-19 1 Dwergstern
2018-06-19 1 Tureluur
2018-06-19 1 Visdief
2018-06-19 1 Zilvermeeuw
2018-06-19 1 Kluut

Vanaf Breskens gaat u richting het dorp Nummer Een. In het dorp aangekomen gaat u gelijk de weg naar links (Gemaalweg) op. Aan het eind van de weg gaat u naar rechts. Vanaf hier rijdt u een kilometer verder om de hut te bereiken. Hier ligt ook een klein parkeerplaatsje voor enkele auto's.

Route via Google Maps

GPS 51.381156684740226, 3.6113017173560515