't Sloe

Met de opgroeiende bomen lijkt het industriegebied steeds wat verder uit zicht te raken. In dit gebied kunt u bijvoorbeeld de bruine kiekendief zien en diverse soorten rietvogels. Ook hazen en ree├źn zijn in dit jonge natuurgebied waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-18 4 Kauw
2019-02-18 1 Buizerd
2019-02-18 1 Graspieper
2019-02-18 10 Kleine Zilverreiger
2019-02-18 1 Lepelaar
2019-02-16 1 Kleine Zilverreiger
2019-02-16 1 Scholekster
2019-02-16 1 Scholekster
2019-02-16 1 Scholekster
2019-02-16 1 Scholekster
2019-02-16 1 Scholekster
2019-02-16 1 Scholekster
2019-02-16 1 Scholekster
2019-02-16 56 Aalscholver
2019-02-16 1 Grutto
2019-02-16 14 Kleine Zilverreiger
2019-02-16 14 Scholekster
2019-02-16 3 Middelste Zaagbek
2019-02-16 15 Kleine Zilverreiger
2019-02-16 1 Kleine Zilverreiger

GPS 51.42580454902316, 3.7254295651137674