't Sloe

Met de opgroeiende bomen lijkt het industriegebied steeds wat verder uit zicht te raken. In dit gebied kunt u bijvoorbeeld de bruine kiekendief zien en diverse soorten rietvogels. Ook hazen en ree├źn zijn in dit jonge natuurgebied waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-15 1 Tapuit
2019-05-15 3 Scholekster
2019-05-13 9 Gierzwaluw
2019-05-12 2 Bergeend
2019-05-10 11 Blauwe Reiger
2019-05-10 1 Graspieper
2019-05-06 1 Rode Wouw
2019-05-06 6 Lepelaar
2019-04-29 1 Kleine Zilverreiger
2019-04-29 1 Lepelaar
2019-04-26 2 Ekster
2019-04-26 1 Koekoek
2019-04-26 1 Kievit
2019-04-14 1 Scholekster
2019-04-14 55 Wulp
2019-04-14 6 Blauwe Reiger
2019-04-14 8 Kleine Zilverreiger
2019-04-14 1 Graspieper
2019-04-14 20 Wulp
2019-04-14 1 Tureluur

GPS 51.42580454902316, 3.7254295651137674