't Sloe

Met de opgroeiende bomen lijkt het industriegebied steeds wat verder uit zicht te raken. In dit gebied kunt u bijvoorbeeld de bruine kiekendief zien en diverse soorten rietvogels. Ook hazen en ree├źn zijn in dit jonge natuurgebied waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 2 Ooievaar
2021-01-15 1 Groenpootruiter
2021-01-15 1 Oeverpieper
2021-01-15 2 Houtsnip
2021-01-15 1 Waterral
2021-01-15 1 Scholekster
2021-01-15 1 Waterral
2021-01-13 3 Scholekster
2021-01-13 250 Vink
2021-01-11 1 Grote Mantelmeeuw
2021-01-11 101 Vink
2021-01-11 1 Rosse Grutto
2021-01-11 31 Wulp
2021-01-11 30 Aalscholver
2021-01-11 5 Kleine Zilverreiger
2021-01-11 1 Steenloper
2021-01-11 2 Ooievaar
2021-01-11 1 Steenloper
2021-01-11 2 Drieteenstrandloper
2021-01-11 2 Zwarte Kraai

GPS 51.42580454902316, 3.7254295651137674