't Sloe

Met de opgroeiende bomen lijkt het industriegebied steeds wat verder uit zicht te raken. In dit gebied kunt u bijvoorbeeld de bruine kiekendief zien en diverse soorten rietvogels. Ook hazen en ree├źn zijn in dit jonge natuurgebied waargenomen.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-08 1 Spreeuw
2018-12-08 1 Huismus
2018-12-08 1 Koolmees
2018-12-08 1 Merel
2018-12-08 1 Kauw
2018-12-07 1 Kerkuil
2018-12-04 1 Lepelaar
2018-12-03 1 Ooievaar
2018-12-03 15 Blauwe Reiger
2018-12-01 11 Kleine Zilverreiger
2018-12-01 5 Blauwe Reiger
2018-12-01 1 Graspieper
2018-12-01 1 Grote Gele Kwikstaart
2018-11-27 1 Torenvalk
2018-11-27 3 Groenling
2018-11-27 6 Strandleeuwerik
2018-11-27 6 Kneu
2018-11-27 2 Rietgors
2018-11-27 6 Wilde Eend
2018-11-27 5 Smient

GPS 51.42580454902316, 3.7254295651137674