Soerendonks Goor - Hou it Moi - Vogelkijkhut

Gelegen aan een plas, heeft u hier kans op eenden en reigers. De grote zilverreiger wordt hier met enige regelmaat waargenomen. Voor de hut is ook een bankje waar u uw telescoop op kunt zetten.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is minder aantrekkelijk om te bezoeken gedurende de zomer. Voor- en najaar en de winter zijn beter.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 1 Torenvalk
2021-02-23 1 Klapekster
2021-02-23 1 Torenvalk
2021-02-23 1 Buizerd
2021-02-23 1 Blauwe Kiekendief
2021-02-23 1 Grote Zilverreiger
2021-02-23 1 Blauwe Reiger
2021-02-23 1 Aalscholver
2021-02-23 6 Meerkoet
2021-02-23 8 Kuifeend
2021-02-23 12 Wilde Eend
2021-02-23 1 Bergeend
2021-02-23 2 Knobbelzwaan
2021-02-23 4 Kolgans
2021-02-23 7 Toendrarietgans
2021-02-23 10 Grauwe Gans
2021-02-23 6 Grote Canadese Gans
2021-02-23 1 Boomleeuwerik
2021-02-23 4 Zwarte Kraai
2021-02-23 1 Torenvalk

Het gebied is bereikbaar via de A2. Neem de afslag Maarheeze. Volg de borden naar Soerendonk. Achter Soerendonk rijdt u Het Kranenveld op en u rijdt deze weg af. Aan de rechterkant ligt de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.30116565703275, 5.544929495937745