Valkenhorst (Valkenswaard) - Vogelkijkscherm

In dit gebied vindt u bosjes, open terrein en plassen. Koekoeken en diverse zangvogels voelen zich hier thuis.

Bijzonder is het broeden van roerdomp en het woudaapje. De visvijvers zijn tegenwoordig een vogelreservaat en daarom niet toegankelijk voor publiek.

Wel kunt u vanaf het scherm en de aanwezige uitkijktoren de vogels bekijken

Type Scherm
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De visvijvers zijn vogelreservaat en niet toegankelijk voor publiek
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-19 1 Boomvalk
2019-05-16 1 Bosrietzanger
2019-05-15 1 Koolmees
2019-05-15 2 Dodaars
2019-05-15 1 Kleine Karekiet
2019-05-15 2 Knobbelzwaan
2019-05-15 2 Koekoek
2019-05-15 2 Blauwe Reiger
2019-05-15 1 Rosse Stekelstaart
2019-05-15 4 Meerkoet
2019-05-15 4 Tafeleend
2019-05-15 2 Tjiftjaf
2019-05-15 5 Gierzwaluw
2019-05-15 6 Fuut
2019-05-15 5 Krakeend
2019-05-15 4 Kuifeend
2019-05-15 2 Wilde Eend
2019-05-15 1 Roerdomp
2019-05-15 1 Woudaap
2019-05-14 1 Tjiftjaf

GPS 51.354260247570075, 5.490561431548236