Valkenhorst (Valkenswaard) - Vogelkijkhut

In dit gebied vindt u bosschages, open terrein en plassen. Koekoeken en diverse zangvogels voelen zich hier thuis. IJsvogel en roerdomp zijn er ook te vinden, en in de winter is er kans op de zeldzamere Ruigpootbuizerd.

Bijzonder is het broeden van roerdomp en het woudaapje. De visvijvers zijn een vogelreservaat en daarom niet toegankelijk voor publiek.

Wel kunt u de vogels bekijken vanuit de uitkijktoren en vanaf het scherm

Type Uitkijktoren
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De visvijvers zijn een vogelreservaat en daarom niet toegankelijk voor publiek.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-15 8 Knobbelzwaan
2019-07-15 6 Knobbelzwaan
2019-07-15 1 Krakeend
2019-07-15 1 Fuut
2019-07-15 3 Meerkoet
2019-07-15 1 IJsvogel
2019-07-15 1 Aalscholver
2019-07-15 1 Zwartkop
2019-07-15 1 Zanglijster
2019-07-15 1 Buizerd
2019-07-15 1 Kleine Karekiet
2019-07-10 1 Grauwe Vliegenvanger
2019-07-10 2 Wespendief
2019-07-10 1 Grote Zilverreiger
2019-06-30 1 Dodaars
2019-06-30 1 Dodaars
2019-06-30 4 Meerkoet
2019-06-30 1 Meerkoet
2019-06-30 5 Knobbelzwaan
2019-06-30 2 Knobbelzwaan

GPS 51.357855730270295, 5.490569581015992