Valkenhorst (Valkenswaard) - Vogelkijkhut

In dit gebied vindt u bosschages, open terrein en plassen. Koekoeken en diverse zangvogels voelen zich hier thuis. IJsvogel en roerdomp zijn er ook te vinden, en in de winter is er kans op de zeldzamere Ruigpootbuizerd.

Bijzonder is het broeden van roerdomp en het woudaapje. De visvijvers zijn een vogelreservaat en daarom niet toegankelijk voor publiek.

Wel kunt u de vogels bekijken vanuit de uitkijktoren en vanaf het scherm

Type Uitkijktoren
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De visvijvers zijn een vogelreservaat en daarom niet toegankelijk voor publiek.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-21 1 Dodaars
2019-03-21 1 Tjiftjaf
2019-03-20 4 Spreeuw
2019-03-20 2 Holenduif
2019-03-20 6 Aalscholver
2019-03-20 8 Witte Kwikstaart
2019-03-20 1 Kleine Bonte Specht
2019-03-20 4 Tafeleend
2019-03-20 1 Grauwe Gans
2019-03-20 2 Waterhoen
2019-03-20 4 Tafeleend
2019-03-20 4 Dodaars
2019-03-20 3 Staartmees
2019-03-20 3 Blauwe Reiger
2019-03-20 3 Wilde Eend
2019-03-20 6 Fuut
2019-03-20 2 Grote Canadese Gans
2019-03-20 10 Slobeend
2019-03-20 22 Kuifeend
2019-03-20 24 Tafeleend

GPS 51.357855730270295, 5.490569581015992