Valkenhorst (Valkenswaard) - Vogelkijkhut

In dit gebied vindt u bosschages, open terrein en plassen. Koekoeken en diverse zangvogels voelen zich hier thuis. IJsvogel en roerdomp zijn er ook te vinden, en in de winter is er kans op de zeldzamere Ruigpootbuizerd.

Bijzonder is het broeden van roerdomp en het woudaapje. De visvijvers zijn een vogelreservaat en daarom niet toegankelijk voor publiek.

Wel kunt u de vogels bekijken vanuit de uitkijktoren en vanaf het scherm

Type Uitkijktoren
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De visvijvers zijn een vogelreservaat en daarom niet toegankelijk voor publiek.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-05 1 Grote Zilverreiger
2020-02-05 1 Wintertaling
2020-02-05 1 Tafeleend
2020-02-05 1 Kuifeend
2020-02-05 1 Slobeend
2020-02-05 1 Krakeend
2020-02-05 1 Kuifmees
2020-02-05 1 Havik
2020-02-05 1 Groene Specht
2020-02-05 1 Zwarte Specht
2020-02-05 1 Sijs
2020-01-27 1 Winterkoning
2020-01-26 1 Zwarte Kraai
2020-01-26 1 Houtduif
2020-01-26 1 Ekster
2020-01-26 1 Pimpelmees
2020-01-26 1 Koolmees
2020-01-26 1 Vink
2020-01-26 1 Groenling
2020-01-20 31 Slobeend

GPS 51.357855730270295, 5.490569581015992