Valkenhorst (Valkenswaard) - Vogelkijkhut

In dit gebied vindt u bosschages, open terrein en plassen. Koekoeken en diverse zangvogels voelen zich hier thuis. IJsvogel en roerdomp zijn er ook te vinden, en in de winter is er kans op de zeldzamere Ruigpootbuizerd.

Bijzonder is het broeden van roerdomp en het woudaapje. De visvijvers zijn een vogelreservaat en daarom niet toegankelijk voor publiek.

Wel kunt u de vogels bekijken vanuit de uitkijktoren en vanaf het scherm

Type Uitkijktoren
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De visvijvers zijn een vogelreservaat en daarom niet toegankelijk voor publiek.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-19 1 Boomvalk
2019-05-15 1 Koolmees
2019-05-15 2 Dodaars
2019-05-15 1 Kleine Karekiet
2019-05-15 2 Knobbelzwaan
2019-05-15 2 Koekoek
2019-05-15 2 Blauwe Reiger
2019-05-15 1 Rosse Stekelstaart
2019-05-15 4 Meerkoet
2019-05-15 4 Tafeleend
2019-05-15 2 Tjiftjaf
2019-05-15 5 Gierzwaluw
2019-05-15 6 Fuut
2019-05-15 5 Krakeend
2019-05-15 4 Kuifeend
2019-05-15 2 Wilde Eend
2019-05-15 1 Roerdomp
2019-05-15 1 Woudaap
2019-05-12 1 Wespendief
2019-05-11 2 Blauwe Reiger

GPS 51.357855730270295, 5.490569581015992