Beekdal van de Tongelreep - Uitkijkpost

Op kunstmatige wijze is de natuurlijke meanderende vorm van de beek weer terug gekregen. De noordzijde van de Tongelreep is in agrarisch gebruik, maar aan de zuidzijde krijgt de natuur de ruimte. Veel spechten vinden hun plek in de omgeving. Er zijn waarnemingen uit het gebied van zwarte specht, groene specht, grote bonte specht en kleine bonte specht. Ook wordt de wielewaal hier gehoord.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Neem bij nat weer laarzen mee.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-25 1 Grote Bonte Specht
2024-05-25 1 Grasmus
2024-05-25 1 Raaf
2024-05-25 1 Aalscholver
2024-05-25 1 Grote Canadese Gans
2024-05-25 1 Blauwe Reiger
2024-05-25 1 Kneu
2024-05-25 1 Graspieper
2024-05-25 1 Roodborsttapuit
2024-05-25 1 Veldleeuwerik
2024-05-25 1 Blauwborst
2024-05-25 1 Boompieper
2024-05-25 1 Tuinfluiter
2024-05-25 1 Geelgors
2024-05-25 1 Roodborst
2024-05-25 1 Fitis
2024-05-25 1 Pimpelmees
2024-05-25 1 Grasmus
2024-05-25 1 Boompieper
2024-05-25 1 Koekoek

Vanaf Valkenswaard gaat u richting Achel. Bij Schaft gaat u op de rotonde linksaf. Volg de Abdijweg naar De Achelse kluis. Neem de eerste weg links. Na ongeveer 1 kilometer, wanneer de verharde weg ophoudt, is er rechts een pad. U kunt hier de auto of fiets neerzetten. Loop verder en ga tweemaal een bruggetje over. Aan uw rechterhand is de uitkijkpost. U kunt er zo naar toe lopen, maar u kunt beter rechtdoor gaan over het knuppelpad en aan het einde rechts. Na 200 meter gaat u bij het hek weer rechts. Wanneer u deze route neemt verstoort u minder.

Route via Google Maps

GPS 51.30983, 5.49439