Beekdal van de Tongelreep - Uitkijkpost

Op kunstmatige wijze is de natuurlijke meanderende vorm van de beek weer terug gekregen. De noordzijde van de Tongelreep is in agrarisch gebruik, maar aan de zuidzijde krijgt de natuur de ruimte. Veel spechten vinden hun plek in de omgeving. Er zijn waarnemingen uit het gebied van zwarte specht, groene specht, grote bonte specht en kleine bonte specht. Ook wordt de wielewaal hier gehoord.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Neem bij nat weer laarzen mee.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Veldleeuwerik
2021-06-19 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-19 1 Tuinfluiter
2021-06-19 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-19 1 Tuinfluiter
2021-06-18 3 Roodborsttapuit
2021-06-18 1 Geelgors
2021-06-18 2 Putter
2021-06-18 1 Aalscholver
2021-06-18 2 Grote Gele Kwikstaart
2021-06-18 1 Buizerd
2021-06-18 1 Boerenzwaluw
2021-06-18 1 Zwartkop
2021-06-18 2 Roodborsttapuit
2021-06-18 2 Grasmus
2021-06-18 3 Kneu
2021-06-18 1 Boompieper
2021-06-18 1 Spreeuw
2021-06-18 1 Geelgors
2021-06-18 1 Blauwe Reiger

Vanaf Valkenswaard gaat u richting Achel. Bij Schaft gaat u op de rotonde linksaf. Volg de Abdijweg naar De Achelse kluis. Neem de eerste weg links. Na ongeveer 1 kilometer, wanneer de verharde weg ophoudt, is er rechts een pad. U kunt hier de auto of fiets neerzetten. Loop verder en ga tweemaal een bruggetje over. Aan uw rechterhand is de uitkijkpost. U kunt er zo naar toe lopen, maar u kunt beter rechtdoor gaan over het knuppelpad en aan het einde rechts. Na 200 meter gaat u bij het hek weer rechts. Wanneer u deze route neemt verstoort u minder.

Route via Google Maps

GPS 51.31022, 5.49046