Beekdal van de Tongelreep - Uitkijkpost

Op kunstmatige wijze is de natuurlijke meanderende vorm van de beek weer terug gekregen. De noordzijde van de Tongelreep is in agrarisch gebruik, maar aan de zuidzijde krijgt de natuur de ruimte. Veel spechten vinden hun plek in de omgeving. Er zijn waarnemingen uit het gebied van zwarte specht, groene specht, grote bonte specht en kleine bonte specht. Ook wordt de wielewaal hier gehoord.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Neem bij nat weer laarzen mee.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-22 1 Zwarte Specht
2019-03-22 1 Grote Barmsijs
2019-03-18 1 Matkop
2019-03-18 2 Sijs
2019-03-18 2 Krakeend
2019-03-18 30 Koperwiek
2019-03-18 300 Kokmeeuw
2019-03-18 4 Grote Zilverreiger
2019-03-18 1 Meerkoet
2019-03-18 1 Geelgors
2019-03-18 1 Tjiftjaf
2019-03-18 5 Kleine Barmsijs
2019-03-18 6 Putter
2019-03-18 3 Buizerd
2019-03-18 14 Aalscholver
2019-03-18 1 Putter
2019-03-18 1 Kneu
2019-03-18 1 Havik
2019-03-18 1 Putter
2019-03-18 6 Koperwiek

Vanaf Valkenswaard gaat u richting Achel. Bij Schaft gaat u op de rotonde linksaf. Volg de Abdijweg naar De Achelse kluis. Neem de eerste weg links. Na ongeveer 1 kilometer, wanneer de verharde weg ophoudt, is er rechts een pad. U kunt hier de auto of fiets neerzetten. Loop verder en ga tweemaal een bruggetje over. Aan uw rechterhand is de uitkijkpost. U kunt er zo naar toe lopen, maar u kunt beter rechtdoor gaan over het knuppelpad en aan het einde rechts. Na 200 meter gaat u bij het hek weer rechts. Wanneer u deze route neemt verstoort u minder.

Route via Google Maps

GPS 51.31021553439116, 5.4904617207230055