De Maaij - Vogelkijkhut

De Maaij is een gebiedje met wat vijvers, open stukken en bossachges. De visarend is hier enkele malen tijdens de trektijd waargenomen. Verder kunt u hier ijsvogel, grote zilverreiger en groene specht verwachten. Let bij het riet op voor karekieten en rietgorzen.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-10 2 Pimpelmees
2020-08-10 4 Koolmees
2020-08-10 5 Staartmees
2020-08-10 3 Aalscholver
2020-08-10 2 Dodaars
2020-08-03 3 Smient
2020-08-03 3 Zwartkop
2020-08-03 2 Bosrietzanger
2020-08-03 2 Wespendief
2020-08-02 1 Kleine Karekiet
2020-08-02 1 Spreeuw
2020-08-02 1 Meerkoet
2020-07-29 6 Oeverzwaluw
2020-07-29 1 Waterral
2020-07-29 1 Boomklever
2020-07-29 1 Groene Specht
2020-07-27 4 Meerkoet
2020-07-27 2 Knobbelzwaan
2020-07-27 7 Dodaars
2020-07-27 9 Oeverzwaluw

GPS 51.28329524090068, 5.387200421858255