Lauwersmeer - Ezumakeeg-Zuid - Sylkajút

De Sylkajút is een prachtige hut, waar u tijdens de voor- en najaarstrek kans heeft op zeer interessante vogels zoals grauwe franjepoot en gestreepte strandloper. Temmincks strandlopers en kleine strandloper komen soms vlakbij de hut. De slikjes strekken zich erg ver uit, dus u kunt zowel dichtbij als erg ver weg bijzondere steltlopers verwachten. De zearend wordt hier vaak gezien, alsmede kleine zwanen en eenden. De grauwe gors is hier in het voorjaar meerdere keren waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd De plek kunt het beste bezoeken tijdens het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-23 7 Lepelaar
2019-03-23 2 Zomertaling
2019-03-23 5 Pijlstaart
2019-03-23 500 Grutto
2019-03-23 1 Krakeend
2019-03-23 2 Grutto
2019-03-23 1 Kemphaan
2019-03-23 2 Brilduiker
2019-03-23 1 Slobeend
2019-03-23 1 Pijlstaart
2019-03-23 1 Wintertaling
2019-03-23 1 Grote Mantelmeeuw
2019-03-23 1 Stormmeeuw
2019-03-23 1 Smient
2019-03-23 3 Kluut
2019-03-23 1 Veldleeuwerik
2019-03-23 1 Torenvalk
2019-03-23 2 Roodborsttapuit
2019-03-22 1 Witsterblauwborst
2019-03-22 1 Brilduiker

Vanuit Dokkumer Nieuwezijlen volgt u de N358 richting Anjum. Na ongeveer 5 km neemt u de afslag naar rechts. Dit is de Camminghawei. Deze weg rijdt u tot het einde uit en daar slaat u af naar rechts.

Route via Google Maps

GPS 53.34333805115603, 6.154057392670526