Lauwersmeer - Ezumakeeg-Zuid - Sylkajút

De Sylkajút is een prachtige hut, waar u tijdens de voor- en najaarstrek kans heeft op zeer interessante vogels zoals grauwe franjepoot en gestreepte strandloper. Temmincks strandlopers en kleine strandloper komen soms vlakbij de hut. De slikjes strekken zich erg ver uit, dus u kunt zowel dichtbij als erg ver weg bijzondere steltlopers verwachten. De zearend wordt hier vaak gezien, alsmede kleine zwanen en eenden. De grauwe gors is hier in het voorjaar meerdere keren waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd De plek kunt het beste bezoeken tijdens het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-30 8 Lepelaar
2020-03-30 1 Lepelaar
2020-03-30 2 Lepelaar
2020-03-30 1 Pijlstaart
2020-03-30 1 Bruine Kiekendief
2020-03-30 7 Lepelaar
2020-03-30 1 Roerdomp
2020-03-30 1 Blauwe Kiekendief
2020-03-30 1 Lepelaar
2020-03-30 1 Lepelaar
2020-03-30 1 Spreeuw
2020-03-30 1 Graspieper
2020-03-30 1 Krakeend
2020-03-30 1 Roerdomp
2020-03-30 1 Blauwe Reiger
2020-03-30 1 Tureluur
2020-03-29 1 Tafeleend
2020-03-29 1 Krakeend
2020-03-29 1 Wintertaling
2020-03-29 1 Bergeend

Vanuit Dokkumer Nieuwezijlen volgt u de N358 richting Anjum. Na ongeveer 5 km neemt u de afslag naar rechts. Dit is de Camminghawei. Deze weg rijdt u tot het einde uit en daar slaat u af naar rechts.

Route via Google Maps

GPS 53.34333805115603, 6.154057392670526