Lauwersmeer - Ezumakeeg-Zuid - Sylkajút

De Sylkajút is een prachtige hut, waar u tijdens de voor- en najaarstrek kans heeft op zeer interessante vogels zoals grauwe franjepoot en gestreepte strandloper. Temmincks strandlopers en kleine strandloper komen soms vlakbij de hut. De slikjes strekken zich erg ver uit, dus u kunt zowel dichtbij als erg ver weg bijzondere steltlopers verwachten. De zearend wordt hier vaak gezien, alsmede kleine zwanen en eenden. De grauwe gors is hier in het voorjaar meerdere keren waargenomen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd De plek kunt het beste bezoeken tijdens het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 1 Ruigpootbuizerd
2019-02-23 2 Veldleeuwerik
2019-02-23 2 Bergeend
2019-02-23 1 Wulp
2019-02-23 30 Wintertaling
2019-02-23 50 Kievit
2019-02-23 200 Goudplevier
2019-02-23 20 Pijlstaart
2019-02-23 1 Lepelaar
2019-02-23 1 Ruigpootbuizerd
2019-02-23 200 Kievit
2019-02-23 2 Veldleeuwerik
2019-02-23 2 Wilde Zwaan
2019-02-23 1 Buizerd
2019-02-23 1 Torenvalk
2019-02-23 1 Veldleeuwerik
2019-02-23 1 Buizerd
2019-02-23 1 Buizerd
2019-02-23 1 Blauwe Kiekendief
2019-02-23 1 Blauwe Kiekendief

Vanuit Dokkumer Nieuwezijlen volgt u de N358 richting Anjum. Na ongeveer 5 km neemt u de afslag naar rechts. Dit is de Camminghawei. Deze weg rijdt u tot het einde uit en daar slaat u af naar rechts.

Route via Google Maps

GPS 53.34333805115603, 6.154057392670526