Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-04-24 1 Boomvalk
2019-04-20 1 Ooievaar
2019-04-16 1 Huismus
2019-04-16 2 Huismus
2019-04-13 2 Knobbelzwaan
2019-04-10 1 Kievit
2019-04-07 2 Kievit
2019-04-05 1 Ooievaar
2019-04-03 1 Ooievaar
2019-03-30 2 Ooievaar
2019-03-28 1 Grote Bonte Specht
2019-03-28 1 Winterkoning
2019-03-28 1 Tjiftjaf
2019-03-28 1 Roodborst
2019-03-28 1 Krakeend
2019-03-28 1 Cetti's Zanger
2019-03-26 1 Torenvalk
2019-03-24 1 Ooievaar
2019-03-18 1 Grote Zilverreiger
2019-03-16 2 Knobbelzwaan

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173