Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-18 1 Blauwe Reiger
2018-03-18 1 Grote Zilverreiger
2018-03-18 2 Grote Lijster
2018-03-12 20 Roek
2018-03-10 1 Koolmees
2018-03-10 1 Vink
2018-03-10 1 Grote Zilverreiger
2018-03-10 8 Aalscholver
2018-03-10 2 Tafeleend
2018-03-10 30 Kuifeend
2018-03-10 5 Staartmees
2018-03-10 10 Kokmeeuw
2018-03-10 2 Meerkoet
2018-03-10 20 Wilde Eend
2018-03-10 20 Krakeend
2018-03-10 1 Pimpelmees
2018-03-10 1 Buizerd
2018-03-07 1 Grote Zilverreiger
2018-03-07 1 Buizerd
2018-03-07 1 Grote Zilverreiger

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173