Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 1 Buizerd
2021-01-16 1 Grauwe Gans
2021-01-16 2 Ooievaar
2021-01-15 30 Putter
2021-01-15 1 Sperwer
2021-01-11 10 Kramsvogel
2021-01-11 20 Sijs
2021-01-11 1 Vuurgoudhaan
2021-01-10 1 IJsvogel
2021-01-10 1 Cetti's Zanger
2021-01-10 200 Kievit
2021-01-10 1 Groene Specht
2021-01-10 2 Ooievaar
2021-01-10 2 Noordse Goudvink
2021-01-10 1 Waterpieper
2021-01-10 1 Groene Specht
2021-01-10 2 Ooievaar
2021-01-10 2 Noordse Goudvink
2021-01-10 1 Cetti's Zanger
2021-01-10 1 Waterpieper

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173