Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-09-22 1 Grote Zilverreiger
2019-09-22 1 Grote Zilverreiger
2019-09-18 1 Goudvink
2019-09-18 1 Groene Specht
2019-09-13 2 Buizerd
2019-09-13 2 Grote Zilverreiger
2019-09-13 1 Ooievaar
2019-09-13 1 Buizerd
2019-09-12 2 Ooievaar
2019-09-06 2 Ooievaar
2019-08-17 1 Spreeuw
2019-08-12 1 Grote Bonte Specht
2019-08-12 4 Meerkoet
2019-08-12 1 Wilde Eend
2019-08-12 3 Kuifeend
2019-08-12 1 Kuifeend
2019-08-12 4 Meerkoet
2019-08-12 3 Meerkoet
2019-08-12 1 Kuifeend
2019-08-12 2 Meerkoet

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173