Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-09-23 6 Huismus
2018-09-22 4 Huismus
2018-09-22 1 Kokmeeuw
2018-09-22 1 Koolmees
2018-09-22 4 Kauw
2018-09-22 2 Kuifeend
2018-09-22 1 Blauwe Reiger
2018-09-22 1 Knobbelzwaan
2018-09-22 1 Tjiftjaf
2018-09-22 1 Aalscholver
2018-09-22 14 Krakeend
2018-09-22 14 Wilde Eend
2018-09-22 1 Tjiftjaf
2018-09-22 4 Meerkoet
2018-09-22 1 Buizerd
2018-09-22 2 Kuifeend
2018-09-22 2 Meerkoet
2018-09-22 3 Knobbelzwaan
2018-09-22 1 Blauwe Reiger
2018-09-22 5 Grote Canadese Gans

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173