Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-17 1 Zwarte Kraai
2021-10-17 1 Ekster
2021-10-17 1 Grote Zilverreiger
2021-10-17 1 Buizerd
2021-10-10 3 Zwarte Kraai
2021-10-10 2 Roodborsttapuit
2021-10-10 2 Wilde Eend
2021-10-10 1 Blauwe Reiger
2021-10-10 1 Roodborst
2021-10-10 1 Cetti's Zanger
2021-10-10 1 Fuut
2021-10-10 2 Knobbelzwaan
2021-10-10 3 Wilde Eend
2021-10-10 1 Winterkoning
2021-10-10 2 Koolmees
2021-10-10 3 Koolmees
2021-10-10 1 Waterhoen
2021-10-10 2 Meerkoet
2021-10-10 2 Meerkoet
2021-10-10 1 Meerkoet

GPS 51.68713, 4.99974