Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-15 1 Blauwe Reiger
2019-07-15 1 Blauwe Reiger
2019-07-06 1 Scholekster
2019-07-06 2 Visdief
2019-07-06 1 Torenvalk
2019-07-06 1 Ooievaar
2019-06-26 1 Kleine Bonte Specht
2019-06-16 1 Kievit
2019-06-16 3 Ooievaar
2019-06-15 1 Ooievaar
2019-06-11 1 Ooievaar
2019-06-09 1 Bosrietzanger
2019-06-09 1 Fazant
2019-06-09 1 Bosrietzanger
2019-06-09 2 Krakeend
2019-06-09 1 Rietgors
2019-06-09 8 Aalscholver
2019-06-09 1 Wulp
2019-06-09 1 Gierzwaluw
2019-06-09 1 Grote Bonte Specht

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173