Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-08-17 1 Spreeuw
2019-08-12 1 Grote Bonte Specht
2019-08-12 4 Meerkoet
2019-08-12 1 Wilde Eend
2019-08-12 3 Kuifeend
2019-08-12 1 Kuifeend
2019-08-12 4 Meerkoet
2019-08-12 3 Meerkoet
2019-08-12 1 Kuifeend
2019-08-12 2 Meerkoet
2019-08-12 5 Krakeend
2019-08-12 3 Wilde Eend
2019-08-12 1 Kuifeend
2019-08-12 4 Wilde Eend
2019-08-12 4 Aalscholver
2019-08-12 3 Blauwe Reiger
2019-08-12 1 Blauwe Reiger
2019-08-04 15 Kievit
2019-08-03 1 Houtduif
2019-08-03 500 Kievit

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173