Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-07-18 1 Buizerd
2018-07-18 1 Buizerd
2018-07-18 2 Ooievaar
2018-07-13 1 Houtduif
2018-07-13 1 Kleine Karekiet
2018-07-13 4 Kokmeeuw
2018-07-13 1 Grote Bonte Specht
2018-07-13 1 Rietgors
2018-07-13 1 Blauwe Reiger
2018-07-13 1 Zwartkop
2018-07-13 1 Tjiftjaf
2018-07-13 1 Zwartkop
2018-07-13 1 Kauw
2018-07-13 1 Winterkoning
2018-07-13 1 Zwarte Kraai
2018-07-13 1 Kokmeeuw
2018-07-11 1 Torenvalk
2018-07-08 1 Torenvalk
2018-07-06 1 Ooievaar
2018-07-01 1 Roek

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173