Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-28 1 Ooievaar
2020-05-28 1 Blauwe Reiger
2020-05-28 1 Torenvalk
2020-05-28 1 Grasmus
2020-05-28 9 Boerenzwaluw
2020-05-28 1 Scholekster
2020-05-28 2 Boerenzwaluw
2020-05-28 1 Kneu
2020-05-28 1 Gierzwaluw
2020-05-28 1 Tjiftjaf
2020-05-28 1 Groene Specht
2020-05-28 1 Spotvogel
2020-05-28 1 Gaai
2020-05-28 1 Groenling
2020-05-28 1 Grauwe Vliegenvanger
2020-05-28 1 Kneu
2020-05-28 1 Zwartkop
2020-05-28 1 Spotvogel
2020-05-28 1 Zwartkop
2020-05-28 1 Kleine Karekiet

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173