Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-25 1 Ooievaar
2021-07-20 1 Ooievaar
2021-07-19 1 Boomvalk
2021-07-18 1 Zwartkop
2021-07-18 1 Tjiftjaf
2021-07-18 1 Grasmus
2021-07-18 1 Tjiftjaf
2021-07-18 1 Zwartkop
2021-07-18 1 Winterkoning
2021-07-18 1 Tuinfluiter
2021-07-18 1 Zwartkop
2021-07-18 2 Merel
2021-07-18 2 Roodborst
2021-07-18 1 Zanglijster
2021-07-18 1 Kleine Karekiet
2021-07-18 3 Knobbelzwaan
2021-07-18 3 Koolmees
2021-07-18 1 Houtduif
2021-07-18 1 Winterkoning
2021-07-18 2 Buizerd

GPS 51.68713, 4.99974