Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-12 4 Kneu
2021-06-12 1 Grasmus
2021-06-12 1 Grasmus
2021-06-12 1 Ringmus
2021-06-12 1 Grote Bonte Specht
2021-06-12 1 Kleine Karekiet
2021-06-12 1 Torenvalk
2021-06-12 1 Kleine Karekiet
2021-06-12 1 Krakeend
2021-06-12 1 Buizerd
2021-06-12 1 Kleine Karekiet
2021-06-12 1 Orpheusspotvogel
2021-06-12 1 Groenling
2021-06-12 1 Groene Specht
2021-06-12 1 Boerenzwaluw
2021-06-12 2 Zwartkop
2021-06-12 2 Kneu
2021-06-12 1 Tjiftjaf
2021-06-12 1 Zanglijster
2021-06-12 1 Zwartkop

GPS 51.68713, 4.99974