Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-23 1 Grote Zilverreiger
2021-02-23 1 Knobbelzwaan
2021-02-23 3 Houtduif
2021-02-23 1 Torenvalk
2021-02-22 12 Krakeend
2021-02-22 10 Smient
2021-02-22 1 Kuifeend
2021-02-22 1 Turkse Tortel
2021-02-22 1 Appelvink
2021-02-22 1 Cetti's Zanger
2021-02-22 1 Ooievaar
2021-02-20 2 Kievit
2021-02-20 2 Kievit
2021-02-20 2 Nijlgans
2021-02-20 1 Grauwe Gans
2021-02-16 2 Knobbelzwaan
2021-02-16 4 Knobbelzwaan
2021-02-16 1 Grote Zilverreiger
2021-02-12 1 IJsvogel
2021-02-10 2 Grote Bonte Specht

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173