Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-05-21 1 Cetti's Zanger
2018-05-17 2 Spotvogel
2018-05-17 1 Spotvogel
2018-05-16 1 Ooievaar
2018-05-14 1 Ooievaar
2018-05-10 3 Blauwe Reiger
2018-05-06 1 Buizerd
2018-05-06 1 Buizerd
2018-05-05 1 Ooievaar
2018-05-02 1 Cetti's Zanger
2018-05-01 1 Ooievaar
2018-04-30 1 Buizerd
2018-04-25 1 Grasmus
2018-04-25 1 Zanglijster
2018-04-25 1 Kleine Karekiet
2018-04-25 1 Groene Specht
2018-04-25 1 Ooievaar
2018-04-25 1 Grote Bonte Specht
2018-04-25 1 Waterhoen
2018-04-25 2 Meerkoet

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173