Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-29 1 Grote Zilverreiger
2021-11-28 1 Gaai
2021-11-28 4 Merel
2021-11-28 1 Gaai
2021-11-28 2 Zwarte Kraai
2021-11-28 1 Merel
2021-11-28 5 Putter
2021-11-28 6 Aalscholver
2021-11-28 2 Nijlgans
2021-11-28 1 Blauwe Reiger
2021-11-28 2 Merel
2021-11-28 1 Gaai
2021-11-28 1 Blauwe Reiger
2021-11-28 16 Krakeend
2021-11-28 7 Groenling
2021-11-28 1 Ooievaar
2021-11-28 1 Blauwe Reiger
2021-11-28 3 Grote Zilverreiger
2021-11-28 1 Sperwer
2021-11-27 20 Grote Canadese Gans

GPS 51.68713, 4.99974