Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 1 Fazant
2021-04-09 1 Grote Zilverreiger
2021-04-09 1 Groene Specht
2021-04-09 2 Buizerd
2021-04-09 2 Kauw
2021-04-09 2 Spreeuw
2021-04-09 1 Boomkruiper
2021-04-09 1 Houtduif
2021-04-09 3 Boerenzwaluw
2021-04-09 1 Tjiftjaf
2021-04-09 1 Merel
2021-04-09 1 Roodborsttapuit
2021-04-09 2 Zwarte Kraai
2021-04-09 2 Meerkoet
2021-04-09 2 Scholekster
2021-04-09 2 Grote Canadese Gans
2021-04-09 4 Grauwe Gans
2021-04-09 2 Nijlgans
2021-04-09 1 Wilde Eend
2021-04-09 5 Graspieper

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173