Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkscherm

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Dit scherm is vervangen door een vogelkijkhut. Dit gebied bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. U heeft hier kans op soorten zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-15 1 Ooievaar
2021-05-11 1 Purperreiger
2021-05-11 1 Heggenmus
2021-05-11 1 Staartmees
2021-05-11 1 IJsvogel
2021-05-11 1 Fuut
2021-05-11 2 Knobbelzwaan
2021-05-11 1 Groene Specht
2021-05-11 2 Zwartkop
2021-05-11 1 Ooievaar
2021-05-11 1 Cetti's Zanger
2021-05-11 1 Koekoek
2021-05-11 1 Zanglijster
2021-05-11 1 Zwartkop
2021-05-11 1 Grote Bonte Specht
2021-05-11 1 Tuinfluiter
2021-05-11 1 Spotvogel
2021-05-08 1 Grote Zilverreiger
2021-05-03 1 Ooievaar
2021-05-02 1 Tjiftjaf

GPS 51.68712560071915, 4.999742764826173