Bolgerijen - Vogelkijkscherm

U kijkt uit op een gegraven plas in de Polder Bolgerijen. Gedurende de winter kunt u hier eenden en zwanen bekijken. In het voorjaar en de zomer kunt u hier steltlopers en diverse eendensoorten zien.

Type Scherm
Beheerder Het Utrechts Landschap
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-20 1 Purperreiger
2024-07-19 8 Ooievaar
2024-07-17 1 Ooievaar
2024-07-13 1 Nijlgans
2024-07-10 2 Lepelaar
2024-07-10 1 Grote Zilverreiger
2024-07-10 1 Visdief
2024-07-10 1 Torenvalk
2024-07-10 1 Groene Specht
2024-07-10 1 Vink
2024-07-10 1 Grasmus
2024-07-10 3 Bergeend
2024-07-10 1 Turkse Tortel
2024-07-10 1 Winterkoning
2024-07-10 1 Zwartkop
2024-07-10 1 Tjiftjaf
2024-07-10 1 Tuinfluiter
2024-07-09 3 Ooievaar
2024-07-07 1 Aalscholver
2024-07-03 1 Aalscholver

Het Vogelkijkscherm is toegankelijk vanaf de Vianense kant via de Bolgerijse kade. Vanaf de Zijderveldse kant komt u via de Zijderveldse Laan / Achterkade over een gedeeltelijk slecht modderpad door het griendcomplex Bolgerijen (roodgele-paaltjesroute) wat u uitzicht geeft op een gegraven plas in de Polder Bolgerijen. Vanaf de Achterkade heeft u zicht op de plas en het vogelkijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 51.95556, 5.10134