Klein Hoogland - Vogelkijkscherm

Dit kijkscherm ligt aan een plas in de buurt van Acquoy. In de winter ziet u hier veel smienten en ook de grote zilverreiger behoort tot de mogelijkheden.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-24 75 Holenduif
2024-02-10 1 Slobeend
2024-02-10 1 Tafeleend
2024-02-10 1 Smient
2024-02-10 1 Kuifeend
2024-02-10 1 Sijs
2024-02-10 1 Krakeend
2024-02-10 1 Grote Bonte Specht
2024-02-10 1 Waterral
2024-02-10 1 Cetti's Zanger
2024-02-10 2 Bergeend
2024-02-10 40 Putter
2024-02-04 1 Koereiger
2024-01-19 100 Holenduif
2024-01-19 20 Nijlgans
2024-01-09 1 Gaai
2024-01-05 2 Grote Zilverreiger
2024-01-05 101 Smient
2024-01-05 1 Grote Zilverreiger
2024-01-05 101 Brandgans
Vogelkijkhut Kenmerken
Bolgerijen - Vogelkijkscherm

GPS 51.87019, 5.10369