Nieuwe Hollandse Waterlinie - Blokhoven - Vogelkijkscherm

In 2017 is op het Eiland van Schalkwijk waterbergingsgebied en inundatiegebied Blokhoven gerealiseerd, gelegen NO van Fort Honswijk, in de polder Blokhoven, aan de Achterdijk. Om wateroverlast bij hevige regenval in Schalkwijk in het vervolg te voorkomen, kan in het gebied 23.000 m3 water worden opgevangen. Dit is ongeveer evenveel als tien Olympische zwembaden. Om extra water te kunnen opvangen is een diepe waterplas van 1 hectare gegraven. In deze plas staat permanent water. Naast deze waterplas is een 2,2 hectare groot gebied afgegraven. Dit gebied doet dienst als demonstratie-inundatieveld en wordt bij piekbuien ingezet als waterberging. Het gebied ligt midden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de zomerperiode wordt het tweemaal per maand onder water gezet, zodat het principe van 'inundatie' (land onder water zetten) van de waterlinie voor bezoekers tot leven komt. Als hevige of langdurige regenval wordt verwacht, kan het waterschap besluiten de inundatie niet door te laten gaan. Het gebied is dan nodig voor waterberging.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-21 2 Ooievaar
2023-09-20 1 Merel
2023-09-20 1 Torenvalk
2023-09-20 1 Houtduif
2023-09-20 1 Gaai
2023-09-20 5 Tjiftjaf
2023-09-20 4 Koolmees
2023-09-20 1 Grauwe Vliegenvanger
2023-09-20 30 Witte Kwikstaart
2023-09-20 1100 Kievit
2023-09-18 3 Putter
2023-09-18 4 Spreeuw
2023-09-18 4 Zwarte Kraai
2023-09-18 1 Roek
2023-09-18 4 Kauw
2023-09-18 3 Ekster
2023-09-18 1 Gaai
2023-09-18 1 Tapuit
2023-09-18 8 Witte Kwikstaart
2023-09-18 1 Groene Specht

De ingang van het gebied is aan de Achterdijk. Hier zijn slechts enkele parkeerplaatsen. Zowel auto als fiets zijn lastig kwijt te raken. Beter is om te parkeren/stallen aan de Lagedijk en via een wandelpad de polder in te trekken.

Route via Google Maps

GPS 51.98510, 5.16582