Uiterwaarden Rijn en Lek - Steenwaard - Uitkijkpunt

De Steenwaard is een 101 hectare groot uiterwaardengebied langs de Lek nabij de gemeente Houten. Het maakt onderdeel uit van het plan om van Arnhem tot Dordrecht langs de Lek een langgerekt snoer aan natuurgebieden te maken. Het is een gevarieerd gebied, met veel weidegebied, veel water en jong bos langs de winterdijk.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De uiterwaarden zijn toegankelijk van 1 april tot 1 oktober. Enkele gebieden zijn aangewezen als rustgebied en zijn het hele jaar gesloten. Let op de borden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-22 6 Krakeend
2023-09-22 4 Kauw
2023-09-22 1 Torenvalk
2023-09-21 1 Slobeend
2023-09-18 1 Groene Specht
2023-09-18 2 Koereiger
2023-09-17 1 Purperreiger
2023-09-17 2 Koereiger
2023-09-17 3 Fuut
2023-09-17 4 Roek
2023-09-17 1 Kleine Zilverreiger
2023-09-17 1 Tjiftjaf
2023-09-17 3 Kneu
2023-09-17 1 Gele Kwikstaart
2023-09-17 1 IJsvogel
2023-09-17 3 Wulp
2023-09-17 1 Waterral
2023-09-17 1 Cetti's Zanger
2023-09-17 1 Smient
2023-09-17 3 Rietgors

De Steenwaard is te overzien vanaf de Veerweg en de Noordelijke Lekdijk. Aan de westkant van het spoor is het uitzichtpunt. Dat is te bereiken door vanaf de pont over het weggetje onder de spoorbrug te lopen en dan rechtaf het spoortalud te volgen.

Route via Google Maps

GPS 51.96540, 5.20867