Uiterwaarden Rijn en Lek - Steenwaard - Uitkijkpunt

De Steenwaard is een 101 hectare groot uiterwaardengebied langs de Lek nabij de gemeente Houten. Het maakt onderdeel uit van het plan om van Arnhem tot Dordrecht langs de Lek een langgerekt snoer aan natuurgebieden te maken. Het is een gevarieerd gebied, met veel weidegebied, veel water en jong bos langs de winterdijk.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De uiterwaarden zijn toegankelijk van 1 april tot 1 oktober. Enkele gebieden zijn aangewezen als rustgebied en zijn het hele jaar gesloten. Let op de borden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 2 Kluut
2024-04-22 1 Boomvalk
2024-04-22 1 Boomvalk
2024-04-22 9 Oeverzwaluw
2024-04-22 19 Boerenzwaluw
2024-04-22 7 Huiszwaluw
2024-04-22 4 Gierzwaluw
2024-04-21 2 Fazant
2024-04-21 2 Bergeend
2024-04-21 1 Huismus
2024-04-21 3 Ekster
2024-04-21 1 Koolmees
2024-04-21 1 Fitis
2024-04-21 7 Tjiftjaf
2024-04-21 1 Zwartkop
2024-04-21 1 Cetti's Zanger
2024-04-21 1 Roodborsttapuit
2024-04-21 1 Winterkoning
2024-04-21 1 IJsvogel
2024-04-21 6 Houtduif

De Steenwaard is te overzien vanaf de Veerweg en de Noordelijke Lekdijk. Aan de westkant van het spoor is het uitzichtpunt. Dat is te bereiken door vanaf de pont over het weggetje onder de spoorbrug te lopen en dan rechtaf het spoortalud te volgen.

Route via Google Maps

GPS 51.96540, 5.20867