Uiterwaarden Rijn en Lek - Steenwaard - Uitkijkpunt

De Steenwaard is een 101 hectare groot uiterwaardengebied langs de Lek nabij de gemeente Houten. Het maakt onderdeel uit van het plan om van Arnhem tot Dordrecht langs de Lek een langgerekt snoer aan natuurgebieden te maken. Het is een gevarieerd gebied, met veel weidegebied, veel water en jong bos langs de winterdijk.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd De uiterwaarden zijn toegankelijk van 1 april tot 1 oktober. Enkele gebieden zijn aangewezen als rustgebied en zijn het hele jaar gesloten. Let op de borden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Torenvalk
2021-06-20 1 Fazant
2021-06-20 1 Knobbelzwaan
2021-06-20 2 Aalscholver
2021-06-20 1 Fazant
2021-06-20 15 Fuut
2021-06-20 1 Bruine Kiekendief
2021-06-20 4 Roodborsttapuit
2021-06-20 2 Grasmus
2021-06-20 10 Oeverzwaluw
2021-06-20 1 Blauwborst
2021-06-20 1 Krooneend
2021-06-19 1 Slechtvalk
2021-06-19 1 Fazant
2021-06-19 1 Kneu
2021-06-19 1 Bruine Kiekendief
2021-06-16 1 Kneu
2021-06-16 4 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-16 1 Grote Zilverreiger
2021-06-15 1 Gierzwaluw

De Steenwaard is te overzien vanaf de Veerweg en de Noordelijke Lekdijk. Aan de westkant van het spoor is het uitzichtpunt. Dat is te bereiken door vanaf de pont over het weggetje onder de spoorbrug te lopen en dan rechtaf het spoortalud te volgen.

Route via Google Maps

GPS 51.96540, 5.20867