Schalkwijk - Verloren kerkhof - Vogelkijkscherm

Natuurgebied (ca 1.6 ha), dat omstreeks 1850 is ontstaan door uitgraving in verband met de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch. Door natuurlijke moerasontwikkeling is de helft van het oorspronkelijke meer verland tot een rietkragge. De aanwezige biotopen zijn: open water, eenjarig dotter-rietveld, dicht overjarig rietveld, open zegge-rietveld en elzenbroekbos. De omgeving wordt gekenmerkt door intensief gebruikt weiland en boomgaarden. Het kijkscherm is door de Stichting Moeras Natuurlijk (STIMONA) met steun van de Gemeente Houten in januari 2013 gerealiseerd. Het scherm geeft een blik over het meertje en de rietvelden. Het natuurgebied is particulier eigendom. Jagen en vissen zijn niet toegestaan.

Type Scherm
Beheerder Stichting Moeras Natuurlijk
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-16 1 Oeverloper
2019-07-15 1 Groenling
2019-07-15 2 Visdief
2019-07-15 1 Visdief
2019-07-15 1 Blauwe Reiger
2019-07-15 150 Spreeuw
2019-07-15 1 Braamsluiper
2019-07-15 1 Tafeleend
2019-07-15 1 Kuifeend
2019-07-15 1 Witgat
2019-07-15 1 Kneu
2019-07-15 2 Dodaars
2019-07-14 1 Sperwer
2019-07-13 1 Visdief
2019-07-12 1 Blauwe Kiekendief
2019-07-11 1 Graspieper
2019-07-11 1 Roodborsttapuit
2019-07-11 1 Zwarte Ruiter
2019-07-09 1 Nijlgans
2019-07-09 1 Slechtvalk

Het kijkscherm ligt langs de onverharde toegangsweg naar adres Achterdijk 27, Schalkwijk (Utrecht) en is het gehele jaar vrij te bezoeken. Toegang vanaf de Achterdijk (170 m) te voet of per fiets. Auto op de Achterdijk achterlaten. Rondleiding door rietkragge op verzoek (contact via stimona.nl).

Route via Google Maps

GPS 51.97287258558781, 5.197584628333177