Schalkwijk - Verloren kerkhof - Vogelkijkscherm

Natuurgebied (ca 1.6 ha), dat omstreeks 1850 is ontstaan door uitgraving in verband met de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch. Door natuurlijke moerasontwikkeling is de helft van het oorspronkelijke meer verland tot een rietkragge. De aanwezige biotopen zijn: open water, eenjarig dotter-rietveld, dicht overjarig rietveld, open zegge-rietveld en elzenbroekbos. De omgeving wordt gekenmerkt door intensief gebruikt weiland en boomgaarden. Het kijkscherm is door de Stichting Moeras Natuurlijk (STIMONA) met steun van de Gemeente Houten in januari 2013 gerealiseerd. Het scherm geeft een blik over het meertje en de rietvelden. Het natuurgebied is particulier eigendom. Jagen en vissen zijn niet toegestaan.

Type Scherm
Beheerder Stichting Moeras Natuurlijk
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-28 1 Brilduiker
2021-11-28 165 Kolgans
2021-11-25 1 Tafeleend
2021-11-25 1 Fuut
2021-11-25 1 Meerkoet
2021-11-25 1 Wulp
2021-11-25 1 Grauwe Gans
2021-11-25 1 Blauwe Reiger
2021-11-25 1 Wilde Eend
2021-11-25 1 Kuifeend
2021-11-25 1 Kolgans
2021-11-25 1 Buizerd
2021-11-25 1 Aalscholver
2021-11-25 1 Smient
2021-11-25 1 Wintertaling
2021-11-25 1 Winterkoning
2021-11-25 1 Grote Zilverreiger
2021-11-25 1 Pimpelmees
2021-11-25 1 Spreeuw
2021-11-25 1 Meerkoet

Het kijkscherm ligt langs de onverharde toegangsweg naar adres Achterdijk 27, Schalkwijk (Utrecht) en is het gehele jaar vrij te bezoeken. Toegang vanaf de Achterdijk (170 m) te voet of per fiets. Auto op de Achterdijk achterlaten. Rondleiding door rietkragge op verzoek (contact via stimona.nl).

Route via Google Maps

GPS 51.97287, 5.19758