Schalkwijk - Verloren kerkhof - Vogelkijkscherm

Natuurgebied (ca 1.6 ha), dat omstreeks 1850 is ontstaan door uitgraving in verband met de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch. Door natuurlijke moerasontwikkeling is de helft van het oorspronkelijke meer verland tot een rietkragge. De aanwezige biotopen zijn: open water, eenjarig dotter-rietveld, dicht overjarig rietveld, open zegge-rietveld en elzenbroekbos. De omgeving wordt gekenmerkt door intensief gebruikt weiland en boomgaarden. Het kijkscherm is door de Stichting Moeras Natuurlijk (STIMONA) met steun van de Gemeente Houten in januari 2013 gerealiseerd. Het scherm geeft een blik over het meertje en de rietvelden. Het natuurgebied is particulier eigendom. Jagen en vissen zijn niet toegestaan.

Type Scherm
Beheerder Stichting Moeras Natuurlijk
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 14 Grote Canadese Gans
2024-05-26 1 Bruine Kiekendief
2024-05-26 1 Visdief
2024-05-26 1 Kneu
2024-05-26 2 Roodborsttapuit
2024-05-26 2 Graspieper
2024-05-26 2 Putter
2024-05-24 1 Roerdomp
2024-05-23 1 Rietgors
2024-05-20 1 Tapuit
2024-05-20 30 Grauwe Gans
2024-05-19 1 Rietgors
2024-05-19 3 Krooneend
2024-05-19 2 Kneu
2024-05-19 1 Zwartkop
2024-05-19 1 Cetti's Zanger
2024-05-19 2 Pimpelmees
2024-05-19 1 Grote Bonte Specht
2024-05-19 1 Cetti's Zanger
2024-05-19 1 Kleine Karekiet

Het kijkscherm ligt langs de onverharde toegangsweg naar adres Achterdijk 27, Schalkwijk (Utrecht) en is het gehele jaar vrij te bezoeken. Toegang vanaf de Achterdijk (170 m) te voet of per fiets. Auto op de Achterdijk achterlaten. Rondleiding door rietkragge op verzoek (contact via stimona.nl).

Route via Google Maps

GPS 51.97287, 5.19758