Schalkwijk - Verloren kerkhof - Vogelkijkscherm

Natuurgebied (ca 1.6 ha), dat omstreeks 1850 is ontstaan door uitgraving in verband met de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Den Bosch. Door natuurlijke moerasontwikkeling is de helft van het oorspronkelijke meer verland tot een rietkragge. De aanwezige biotopen zijn: open water, eenjarig dotter-rietveld, dicht overjarig rietveld, open zegge-rietveld en elzenbroekbos. De omgeving wordt gekenmerkt door intensief gebruikt weiland en boomgaarden. Het kijkscherm is door de Stichting Moeras Natuurlijk (STIMONA) met steun van de Gemeente Houten in januari 2013 gerealiseerd. Het scherm geeft een blik over het meertje en de rietvelden. Het natuurgebied is particulier eigendom. Jagen en vissen zijn niet toegestaan.

Type Scherm
Beheerder Stichting Moeras Natuurlijk
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Brilduiker
2023-03-25 4 Witte Kwikstaart
2023-03-24 1 Brilduiker
2023-03-24 1 Brilduiker
2023-03-24 1 Oeverzwaluw
2023-03-24 4 Boerenzwaluw
2023-03-24 1 Boerenzwaluw
2023-03-24 4 Brilduiker
2023-03-24 1 IJsvogel
2023-03-24 1 Blauwborst
2023-03-23 1 Fuut
2023-03-23 1 Kuifeend
2023-03-23 1 Meerkoet
2023-03-23 1 Wilde Eend
2023-03-23 1 Grauwe Gans
2023-03-23 1 Ekster
2023-03-23 1 Roodborsttapuit
2023-03-23 1 Brilduiker
2023-03-23 1 Witte Kwikstaart
2023-03-23 1 Tjiftjaf

Het kijkscherm ligt langs de onverharde toegangsweg naar adres Achterdijk 27, Schalkwijk (Utrecht) en is het gehele jaar vrij te bezoeken. Toegang vanaf de Achterdijk (170 m) te voet of per fiets. Auto op de Achterdijk achterlaten. Rondleiding door rietkragge op verzoek (contact via stimona.nl).

Route via Google Maps

GPS 51.97287, 5.19758