Zouweboezem - Vogelkijkscherm

Het vogelkijkscherm is in 2000 geplaatst door het Zuid Hollands Landschap. Het scherm is toegankelijk via een vlonderpad dat slingert door het vogel- en plantenrijk moerasrietland van de Zouweboezem en geeft uitzicht op een begin jaren negentig aangelegd moerasgebied. In het winterhalfjaar kunt u hier genieten van blauwe kiekendief, roerdomp, ijsvogel, baardman en diverse soorten ganzen en eenden. In het voorjaar en in de zomer treft u purperreiger, zwarte stern, bruine kiekendief, waterral, blauwborst, snor en sprinkhaanzanger aan.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-09-22 4 Grote Zilverreiger
2019-09-22 2 Dodaars
2019-09-22 2 Parkeend
2019-09-22 1 Kneu
2019-09-19 1 Grote Bonte Specht
2019-09-19 1 Grote Bonte Specht
2019-09-19 1 Groene Specht
2019-09-19 30 Aalscholver
2019-09-19 2 IJsvogel
2019-09-17 1 Grote Bonte Specht
2019-09-17 1 Aalscholver
2019-09-17 1 Krakeend
2019-09-17 1 Slobeend
2019-09-17 6 Smient
2019-09-17 1 Lepelaar
2019-09-17 1 Watersnip
2019-09-17 1 Groene Specht
2019-09-17 7 Grote Zilverreiger
2019-09-17 1 Blauwe Reiger
2019-09-17 2 Boerenzwaluw

Het vlonderpad is te bereiken vanaf de Lekdijk tussen Ameide en Lexmond (afslag Boezemweg). Vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Boezemweg is het een kilometer lopen naar het vlonderpad. Het vlonderpad is slechts 1 meter breed en een verhoogde brug over de Nieuwe Zederik geeft misschien problemen voor rolstoelgebruikers. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf treinstation Utrecht Centraal buslijn 153 richting Ameide. U stapt uit bij halte Sluis en vanaf daar loopt u de Boezemweg op. Al snel begint de Zouwe Boezem en ziet u naar rechts een vlonderpad naar het vogelkijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 51.955226103798125, 4.989590620583773