Zouweboezem - Vogelkijkscherm

Het vogelkijkscherm is in 2000 geplaatst door het Zuid Hollands Landschap. Het scherm is toegankelijk via een vlonderpad dat slingert door het vogel- en plantenrijk moerasrietland van de Zouweboezem en geeft uitzicht op een begin jaren negentig aangelegd moerasgebied. In het winterhalfjaar kunt u hier genieten van blauwe kiekendief, roerdomp, ijsvogel, baardman en diverse soorten ganzen en eenden. In het voorjaar en in de zomer treft u purperreiger, zwarte stern, bruine kiekendief, waterral, blauwborst, snor en sprinkhaanzanger aan.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 1 Krakeend
2021-09-24 1 Slobeend
2021-09-24 1 Wilde Eend
2021-09-24 1 Wintertaling
2021-09-24 1 Aalscholver
2021-09-24 1 Grote Zilverreiger
2021-09-24 1 Blauwe Reiger
2021-09-24 2 Ooievaar
2021-09-24 2 Ooievaar
2021-09-24 1 Nijlgans
2021-09-22 1 Grote Zilverreiger
2021-09-22 1 Fuut
2021-09-22 1 Krakeend
2021-09-22 1 Buizerd
2021-09-22 1 Spreeuw
2021-09-19 1 Paapje
2021-09-19 1 Pijlstaart
2021-09-19 4 Grote Zilverreiger
2021-09-19 1 Boomvalk
2021-09-19 2 Purperreiger

Het vlonderpad is te bereiken vanaf de Lekdijk tussen Ameide en Lexmond (afslag Boezemweg). Vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Boezemweg is het een kilometer lopen naar het vlonderpad. Het vlonderpad is slechts 1 meter breed en een verhoogde brug over de Nieuwe Zederik geeft misschien problemen voor rolstoelgebruikers. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf treinstation Utrecht Centraal buslijn 153 richting Ameide. U stapt uit bij halte Sluis en vanaf daar loopt u de Boezemweg op. Al snel begint de Zouwe Boezem en ziet u naar rechts een vlonderpad naar het vogelkijkscherm.

Route via Google Maps

GPS 51.95523, 4.98959