Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-18 1 Zanglijster
2024-04-18 1 Fazant
2024-04-18 1 Slobeend
2024-04-18 1 Rietgors
2024-04-18 1 Grutto
2024-04-18 1 Bergeend
2024-04-18 1 Fitis
2024-04-18 1 Torenvalk
2024-04-18 1 Kuifeend
2024-04-18 1 Krakeend
2024-04-18 2 Brandgans
2024-04-18 1 Gele Kwikstaart
2024-04-18 1 Witte Kwikstaart
2024-04-18 1 Geelgors
2024-04-18 1 Houtduif
2024-04-18 1 Smient
2024-04-18 1 Boerenzwaluw
2024-04-18 2 Tapuit
2024-04-18 1 Ooievaar
2024-04-18 1 Zilvermeeuw

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00990, 4.91992