Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-06 1 Spreeuw
2022-10-06 1 Vink
2022-10-06 1 Grote Lijster
2022-10-06 1 Houtduif
2022-10-06 1 Watersnip
2022-10-06 1 Kievit
2022-10-06 1 Kleine Zilverreiger
2022-10-06 1 Grote Zilverreiger
2022-10-06 1 Grote Canadese Gans
2022-10-06 1 Zwarte Kraai
2022-10-06 1 Fuut
2022-10-06 1 Kuifeend
2022-10-06 1 Smient
2022-10-06 1 Krakeend
2022-10-06 1 Wilde Eend
2022-10-06 1 Grauwe Gans
2022-10-06 1 IJsvogel
2022-10-06 1 Fazant
2022-10-06 1 Rietzanger
2022-10-06 1 Holenduif

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00990, 4.91992