Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 1 Rietzanger
2021-04-13 5 Bruine Kiekendief
2021-04-13 7 Grutto
2021-04-13 1 Lepelaar
2021-04-13 1 Grote Zaagbek
2021-04-13 1 Zwartkop
2021-04-13 1 Blauwborst
2021-04-13 2 Rietgors
2021-04-13 2 Tureluur
2021-04-13 2 Gele Kwikstaart
2021-04-13 1 Gele Kwikstaart
2021-04-13 1 Velduil
2021-04-13 8 Brandgans
2021-04-13 4 Kolgans
2021-04-13 1 Rietzanger
2021-04-13 2 Roerdomp
2021-04-13 5 Boerenzwaluw
2021-04-13 1 Roerdomp
2021-04-13 1 Grote Bonte Specht
2021-04-13 1 Staartmees

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00989748526524, 4.919920366229285