Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-09-22 1 Grauwe Gans
2019-09-22 1 Fuut
2019-09-22 1 Kuifeend
2019-09-22 1 Krakeend
2019-09-22 1 Knobbelzwaan
2019-09-22 1 Smient
2019-09-22 1 Brandgans
2019-09-22 1 Aalscholver
2019-09-22 1 Putter
2019-09-22 1 Goudplevier
2019-09-22 1 Wintertaling
2019-09-22 1 Fazant
2019-09-22 1 Grote Canadese Gans
2019-09-22 1 Grote Zilverreiger
2019-09-22 1 Witgat
2019-09-22 1 Kleine Plevier
2019-09-21 1 Groene Specht
2019-09-20 5 Buizerd
2019-09-20 1 Koekoek
2019-09-20 1 Grote Bonte Specht

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00989748526524, 4.919920366229285