Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-17 1 Bonte Strandloper
2021-10-17 1 Cetti's Zanger
2021-10-17 1 Waterral
2021-10-17 1 Cetti's Zanger
2021-10-17 1 Torenvalk
2021-10-17 1 Buizerd
2021-10-17 1 Torenvalk
2021-10-17 50 Kokmeeuw
2021-10-17 1 Blauwe Reiger
2021-10-17 1 Fazant
2021-10-17 1 Watersnip
2021-10-17 500 Grauwe Gans
2021-10-17 30 Kolgans
2021-10-17 11 Kievit
2021-10-17 50 Slobeend
2021-10-17 30 Grote Canadese Gans
2021-10-17 50 Meerkoet
2021-10-17 1 Fazant
2021-10-17 15 Smient
2021-10-17 30 Krakeend

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00990, 4.91992