Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-25 1 Watersnip
2020-10-25 20 Putter
2020-10-25 1 Cetti's Zanger
2020-10-25 3 Goudhaan
2020-10-25 20 Krakeend
2020-10-25 1 Buizerd
2020-10-25 120 Watersnip
2020-10-25 1 Veldleeuwerik
2020-10-25 1 Keep
2020-10-25 1 Pijlstaart
2020-10-24 50 Wilde Eend
2020-10-24 1 Grauwe Gans
2020-10-24 4 Fuut
2020-10-24 1 IJsvogel
2020-10-24 30 Krakeend
2020-10-24 15 Wilde Eend
2020-10-24 1 Cetti's Zanger
2020-10-24 45 Kramsvogel
2020-10-24 1 Veldleeuwerik
2020-10-24 2 Koolmees

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00989748526524, 4.919920366229285