Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 4 Bergeend
2020-01-26 17 Holenduif
2020-01-26 3 Waterhoen
2020-01-26 1 Blauwe Kiekendief
2020-01-26 1 Goudhaan
2020-01-26 1 Stormmeeuw
2020-01-26 2 Tafeleend
2020-01-26 2 Blauwe Kiekendief
2020-01-25 1 Kuifeend
2020-01-25 3 Pijlstaart
2020-01-25 2 Wintertaling
2020-01-25 1 Slobeend
2020-01-25 1 Boomkruiper
2020-01-25 8 Staartmees
2020-01-24 4 Staartmees Witkoppig
2020-01-24 1 Scholekster
2020-01-24 3 Pijlstaart
2020-01-24 1 Continentale Aalscholver
2020-01-24 1 Watersnip
2020-01-23 1 Boomkruiper

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00989748526524, 4.919920366229285