Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-04-23 1 Tuinfluiter
2019-04-23 1 Ransuil
2019-04-23 4 Kleine Plevier
2019-04-23 80 Regenwulp
2019-04-22 5 Smient
2019-04-22 1 Oeverloper
2019-04-22 4 Ooievaar
2019-04-22 1 Kneu
2019-04-22 1 Bruine Kiekendief
2019-04-22 3 Kuifeend
2019-04-22 2 Kneu
2019-04-22 1 Rietzanger
2019-04-22 1 Buizerd
2019-04-22 1 Witte Kwikstaart
2019-04-22 2 Tjiftjaf
2019-04-22 2 Visdief
2019-04-22 2 Rietgors
2019-04-21 1 Tureluur
2019-04-21 1 Fuut
2019-04-21 1 Fitis

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00989748526524, 4.919920366229285