Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-26 5 Watersnip
2021-07-26 1 Koekoek
2021-07-26 2 Kneu
2021-07-26 6 Staartmees
2021-07-26 1 Kleine Plevier
2021-07-26 1 Zomertaling
2021-07-26 1 Bruine Kiekendief
2021-07-26 1 Purperreiger
2021-07-26 4 Regenwulp
2021-07-26 1 Witgat
2021-07-26 3 Kemphaan
2021-07-26 4 Witgat
2021-07-26 1 Oeverloper
2021-07-26 2 Witgat
2021-07-25 1 Fuut
2021-07-25 1 Winterkoning
2021-07-25 1 Tuinfluiter
2021-07-25 1 Fuut
2021-07-25 3 Bruine Kiekendief
2021-07-25 2 Grauwe Vliegenvanger

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00990, 4.91992