Natuurontwikkelingsgebied Willeskop - Uitkijktoren

In dit gebied kunt u veel soorten vogels zien. In het voorjaar is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele Kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling, blauwborst en temmincks strandloper. In de winter heeft u kans op roerdomp, slechtvalk, grote zaagbek, blauwe kiekendief en kleine zwaan. Dit natuurontwikkelingsgebied heeft enkele ondiepe plassen en pitrusvelden. Het gebied ligt tussen twee kades in, de Bloklandse Dijk en de Noordzijdse Kade. Aan de zuidkant van de laatste kade liggen weilanden. In het verleden zijn hier zeldzaamheden waargenomen zoals ralreiger, witvleugelstern, Amerikaanse wintertaling, steltkluut en griel.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 4 Zwarte Stern
2020-07-15 6 Lepelaar
2020-07-15 1 Slobeend
2020-07-15 1 Bruine Kiekendief
2020-07-15 1 Grote Bonte Specht
2020-07-15 1 Purperreiger
2020-07-15 1 Tjiftjaf
2020-07-15 9 Groenling
2020-07-15 1 Rietzanger
2020-07-15 1 Kleine Karekiet
2020-07-15 2 Kemphaan
2020-07-15 2 Oeverloper
2020-07-15 1 Bosruiter
2020-07-15 2 Kleine Plevier
2020-07-15 1 Bosruiter
2020-07-15 1 Watersnip
2020-07-15 2 Kleine Plevier
2020-07-15 2 Kemphaan
2020-07-15 1 Witgat
2020-07-15 1 Kleine Plevier

U kunt parkeren op de parkeerplaats langs de Damweg. Daar stapt u het hek over. Voor de toren volgt u de kade. Na het uitkijksteigertje, halverwege de kade, nog ongeveer 100 meter de kade volgen. Aan de tweede plas staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00989748526524, 4.919920366229285