Ventjagersplaten - Visarend - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Deze hut is helaas niet meer bereikbaar. Iets westelijker is een nieuwe kijkhut geplaatst. Eind augustus en begin september heeft u in dit gebied een goede kans op het zien van een visarend. Ook is dit een interessante plek om steltlopers te zien, maar dit is deels afhankelijk van de regenval. Bij een lage waterstand vallen er meer slikrandjes vrij, waar de steltlopers op foereageren.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant om te bezoeken gedurende de trektijd.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 6 Brandgans
2024-04-22 6 Pijlstaart
2024-04-22 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-04-22 6 Pijlstaart
2024-04-22 6 Brandgans
2024-04-22 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-04-22 1 Groenpootruiter
2024-04-21 1 Groenpootruiter
2024-04-21 1 Zeearend
2024-04-21 22 Lepelaar
2024-04-21 2 Gierzwaluw
2024-04-20 1 Fitis
2024-04-20 1 Zwarte Ruiter
2024-04-20 1 Kemphaan
2024-04-20 60 Brandgans
2024-04-20 20 Kluut
2024-04-20 60 Brandgans
2024-04-20 20 Kluut
2024-04-20 20 Brandgans
2024-04-19 1 Zeearend

Deze vogelkijkhut is bereikbaar vanaf de parallelweg naast de N59. Parkeer de auto waar de N59 de Dijk van Flakkee kruist. Ga binnendijks naar beneden, via het fietspad door het tunneltje onder de N59 door. Ga vervolgens over het hek en vervolg uw weg omhoog de dijk weer op. Loop in oostelijke richting en u ziet de kijkhut al vrij snel aan uw linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 51.70269, 4.36380