Lindevallei - De Blauwborst - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Deze hut brandde in 2007 af. Het is niet bekend of hier een nieuwe hut komt. Het gebied is een belangrijk broedgebied voor moerasvogels zoals roerdomp, blauwborst en porseleinhoen. In Helomapolder en Driessenpolder komt blauwgrasland voor. Tot het gebied behoren ook de monumentale watermolen "De Gooyer" en een oude houten veensluis.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is in 2007 afgebrand en het is niet bekend of er een nieuwe geplaatst wordt.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-11 1 Knobbelzwaan
2019-11-27 1 Waterral
2019-11-27 1 Matkop
2019-11-27 2 Gaai
2019-11-27 1 Boomkruiper
2019-11-27 15 Sijs
2019-11-27 1 Roodborst
2019-11-27 1 Merel
2019-11-27 1 IJsvogel
2019-11-27 1 Aalscholver
2019-11-27 8 Grote Canadese Gans
2019-11-27 1 Winterkoning
2019-11-26 15 Brandgans
2019-11-26 300 Kolgans
2019-11-05 1 Goudhaan
2019-11-05 1 Grote Bonte Specht
2019-10-31 1 Matkop
2019-10-17 1 Grauwe Gans
2019-10-17 2 Knobbelzwaan
2019-10-15 1 Houtduif

Volg de Steenwijkerweg in zuidelijke richting tot voorbij het riviertje De Linde. Ga dan de eerste weg links en volg de Domeinenweg tot onder de A32. Parkeer hier de auto en steek de fiets-/voetbrug over. Na het bruggetjes gaat u rechtsaf en loopt u ongeveer een halve kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.8660642054168, 6.033917488846958