Lindevallei - De Blauwborst - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Deze hut brandde in 2007 af. Het is niet bekend of hier een nieuwe hut komt. Het gebied is een belangrijk broedgebied voor moerasvogels zoals roerdomp, blauwborst en porseleinhoen. In Helomapolder en Driessenpolder komt blauwgrasland voor. Tot het gebied behoren ook de monumentale watermolen "De Gooyer" en een oude houten veensluis.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is in 2007 afgebrand en het is niet bekend of er een nieuwe geplaatst wordt.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 2 Goudvink
2021-05-17 1 Purperreiger
2021-05-17 2 Boomvalk
2021-05-16 1 Grauwe Gans
2021-05-14 10 Oeverzwaluw
2021-05-14 1 Buizerd
2021-05-14 1 Boomvalk
2021-05-14 1 Nachtegaal
2021-05-14 8 Fuut
2021-05-14 1 Grote Zilverreiger
2021-05-14 1 Lepelaar
2021-05-14 3 Visdief
2021-05-13 1 Tuinfluiter
2021-05-13 1 Snor
2021-05-13 1 Nachtegaal
2021-05-13 1 Spotvogel
2021-05-13 1 Cetti's Zanger
2021-05-10 1 Zwarte Roodstaart
2021-05-10 2 Putter
2021-05-08 2 Slobeend

Volg de Steenwijkerweg in zuidelijke richting tot voorbij het riviertje De Linde. Ga dan de eerste weg links en volg de Domeinenweg tot onder de A32. Parkeer hier de auto en steek de fiets-/voetbrug over. Na het bruggetjes gaat u rechtsaf en loopt u ongeveer een halve kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.8660642054168, 6.033917488846958