Lindevallei - De Blauwborst - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Deze hut brandde in 2007 af. Het is niet bekend of hier een nieuwe hut komt. Het gebied is een belangrijk broedgebied voor moerasvogels zoals roerdomp, blauwborst en porseleinhoen. In Helomapolder en Driessenpolder komt blauwgrasland voor. Tot het gebied behoren ook de monumentale watermolen "De Gooyer" en een oude houten veensluis.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is in 2007 afgebrand en het is niet bekend of er een nieuwe geplaatst wordt.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 5 Grote Zilverreiger
2021-07-27 1 Lepelaar
2021-07-24 3 Merel
2021-07-24 1 Baardman
2021-07-24 1 Kuifeend
2021-07-24 2 Parkgans
2021-07-24 1 Rietgors
2021-07-16 1 Grote Zilverreiger
2021-07-16 1 Visdief
2021-07-16 1 Grote Zilverreiger
2021-07-16 1 Visdief
2021-07-03 1 Visdief
2021-07-01 1 Koekoek
2021-07-01 1 Ringmus
2021-07-01 1 Braamsluiper
2021-07-01 1 Witsterblauwborst
2021-06-22 1 Roerdomp
2021-06-18 1 Purperreiger
2021-06-13 1 Tureluur
2021-06-13 1 Kievit

Volg de Steenwijkerweg in zuidelijke richting tot voorbij het riviertje De Linde. Ga dan de eerste weg links en volg de Domeinenweg tot onder de A32. Parkeer hier de auto en steek de fiets-/voetbrug over. Na het bruggetjes gaat u rechtsaf en loopt u ongeveer een halve kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.86606, 6.03392