Lindevallei - De Blauwborst - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Deze hut brandde in 2007 af. Het is niet bekend of hier een nieuwe hut komt. Het gebied is een belangrijk broedgebied voor moerasvogels zoals roerdomp, blauwborst en porseleinhoen. In Helomapolder en Driessenpolder komt blauwgrasland voor. Tot het gebied behoren ook de monumentale watermolen "De Gooyer" en een oude houten veensluis.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is in 2007 afgebrand en het is niet bekend of er een nieuwe geplaatst wordt.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 IJsvogel
2024-06-16 1 Rode Wouw
2024-06-08 1 Grasmus
2024-06-08 1 Bruine Kiekendief
2024-06-08 1 Grauwe Klauwier
2024-06-08 1 Ooievaar
2024-06-08 1 Lepelaar
2024-06-08 1 Bruine Kiekendief
2024-06-08 1 Rietgors
2024-06-08 1 Bruine Kiekendief
2024-06-07 1 IJsvogel
2024-06-07 1 IJsvogel
2024-06-07 1 IJsvogel
2024-06-07 2 Scholekster
2024-06-06 1 Roerdomp ssp stellaris
2024-06-04 1 Scholekster
2024-06-04 3 Visdief
2024-06-04 15 Kokmeeuw
2024-06-01 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-05-27 1 Cetti's Zanger

Volg de Steenwijkerweg in zuidelijke richting tot voorbij het riviertje De Linde. Ga dan de eerste weg links en volg de Domeinenweg tot onder de A32. Parkeer hier de auto en steek de fiets-/voetbrug over. Na het bruggetjes gaat u rechtsaf en loopt u ongeveer een halve kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.86606, 6.03392