Lindevallei - De Blauwborst - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Deze hut brandde in 2007 af. Het is niet bekend of hier een nieuwe hut komt. Het gebied is een belangrijk broedgebied voor moerasvogels zoals roerdomp, blauwborst en porseleinhoen. In Helomapolder en Driessenpolder komt blauwgrasland voor. Tot het gebied behoren ook de monumentale watermolen "De Gooyer" en een oude houten veensluis.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is in 2007 afgebrand en het is niet bekend of er een nieuwe geplaatst wordt.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-19 1 Bruine Kiekendief
2023-03-19 2 Pijlstaart
2023-03-19 1 Geelgors
2023-03-19 1 Zanglijster
2023-03-19 1 Roodborst
2023-03-19 1 Roodborst
2023-03-19 1 Tjiftjaf
2023-03-19 1 Zanglijster
2023-03-19 5 Putter
2023-03-19 1 Roerdomp
2023-03-18 24 Grote Zilverreiger
2023-03-18 1 Cetti's Zanger
2023-03-17 1 Tjiftjaf
2023-03-17 2 Lepelaar
2023-03-17 1 Roerdomp
2023-03-17 100 Witte Kwikstaart
2023-03-17 1 Waterral
2023-03-13 50 Smient
2023-03-13 4 Krakeend
2023-03-09 1 IJsvogel

Volg de Steenwijkerweg in zuidelijke richting tot voorbij het riviertje De Linde. Ga dan de eerste weg links en volg de Domeinenweg tot onder de A32. Parkeer hier de auto en steek de fiets-/voetbrug over. Na het bruggetjes gaat u rechtsaf en loopt u ongeveer een halve kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.86606, 6.03392