Lindevallei - De Blauwborst - Vogelkijkhut

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Deze hut brandde in 2007 af. Het is niet bekend of hier een nieuwe hut komt. Het gebied is een belangrijk broedgebied voor moerasvogels zoals roerdomp, blauwborst en porseleinhoen. In Helomapolder en Driessenpolder komt blauwgrasland voor. Tot het gebied behoren ook de monumentale watermolen "De Gooyer" en een oude houten veensluis.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. De hut is in 2007 afgebrand en het is niet bekend of er een nieuwe geplaatst wordt.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-28 1 Grote Lijster
2020-02-27 1 Tjiftjaf
2020-02-27 1 IJsvogel
2020-02-26 1 Zwarte Kraai
2020-02-26 1 Grauwe Gans
2020-02-26 1 Grauwe Gans
2020-02-15 1 Grote Zilverreiger
2020-02-15 1 Grote Zilverreiger
2020-02-14 1 IJsvogel
2020-02-12 2 Wilde Zwaan
2020-02-10 1 IJsvogel
2020-02-10 1 Slechtvalk
2020-02-06 15 Krakeend
2020-02-06 12 Smient
2020-02-05 1 Smient
2020-02-05 1 Blauwe Reiger
2020-01-26 1 Buizerd
2020-01-26 5 Smient
2020-01-26 1 Krakeend
2020-01-26 2 Meerkoet

Volg de Steenwijkerweg in zuidelijke richting tot voorbij het riviertje De Linde. Ga dan de eerste weg links en volg de Domeinenweg tot onder de A32. Parkeer hier de auto en steek de fiets-/voetbrug over. Na het bruggetjes gaat u rechtsaf en loopt u ongeveer een halve kilometer.

Route via Google Maps

GPS 52.8660642054168, 6.033917488846958