Rammekenshoek - vogelkijkscherm

Het Rammekenshoek is ontstaan na bombardementen van de geallieerden in 1944. Dit werd gedaan om het eiland te bevrijden van de Duitse bezetter. Er ontstonden diepe watergeulen die na het dijkherstel als kreken in het landschap achterbleven. De hoofdkreek is de Rammekenskreek. Het bos is aangeplant in 1948 in het kader van het herstelplan van Walcheren.

Het gebied kent een gevarieerde broedvogelbevolking. Kenmerkende soorten zijn Aalscholver (sinds 2006 een kleine kolonie), Bruine Kiekendief, Buizerd, Dodaars en Slobeend en soms Wielewaal. Buiten de broedtijd overwinteren er vooral veel watervogels zoals Smienten, duikeenden en Waterrallen. In het gebied bevindt zich een slaapplaats van Kleine Zilverreigers. In de Slufter en op het strandje zijn steltlopers, sterns, meeuwen en Aalscholvers te vinden.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-03-01 1 Kleine Bonte Specht
2021-03-01 2 Buizerd
2021-03-01 3 Kleine Zilverreiger
2021-03-01 3 Staartmees
2021-03-01 1 Grote Zilverreiger
2021-02-28 2 Kleine Zilverreiger
2021-02-28 2 Kleine Zilverreiger
2021-02-28 2 Witte Kwikstaart
2021-02-28 2 Sijs
2021-02-27 1 Tafeleend
2021-02-27 4 Middelste Zaagbek
2021-02-27 39 Bergeend
2021-02-27 1 Dodaars
2021-02-27 1 Waterral
2021-02-27 1 Kerkuil
2021-02-27 2 Staartmees
2021-02-27 1 Buizerd
2021-02-27 2 Buizerd
2021-02-26 2 Buizerd
2021-02-26 1 Torenvalk

Het scherm is zelf niet bereikbaar met auto of fiets. Wel kunt u parkeren bij het startpunt van de blauwe paaltjes route in dit gebied (Rammekensweg Rithem) Vanaf de parkeerplaats volgt u de blauwe paaltjes langs de Westerschelde kant (dus niet langs het fort), richting bos. Na ongeveer een km gaat u het dijkje over via de trappen. Er volgt een klein stukje bos waarna u aan uw rechterhand het kijkscherm vindt.

Route via Google Maps

GPS 51.44884732364482, 3.641187063198568