Rammekenshoek - vogelkijkscherm

Het Rammekenshoek is ontstaan na bombardementen van de geallieerden in 1944. Dit werd gedaan om het eiland te bevrijden van de Duitse bezetter. Er ontstonden diepe watergeulen die na het dijkherstel als kreken in het landschap achterbleven. De hoofdkreek is de Rammekenskreek. Het bos is aangeplant in 1948 in het kader van het herstelplan van Walcheren.

Het gebied kent een gevarieerde broedvogelbevolking. Kenmerkende soorten zijn Aalscholver (sinds 2006 een kleine kolonie), Bruine Kiekendief, Buizerd, Dodaars en Slobeend en soms Wielewaal. Buiten de broedtijd overwinteren er vooral veel watervogels zoals Smienten, duikeenden en Waterrallen. In het gebied bevindt zich een slaapplaats van Kleine Zilverreigers. In de Slufter en op het strandje zijn steltlopers, sterns, meeuwen en Aalscholvers te vinden.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-21 1 Buizerd
2022-01-21 1 Roodborst
2022-01-21 2 Dodaars
2022-01-21 2 Staartmees
2022-01-21 2 Waterral
2022-01-21 1 Staartmees
2022-01-21 8 Wintertaling
2022-01-21 1 Waterral
2022-01-21 1 Buizerd
2022-01-21 1 Grote Bonte Specht
2022-01-20 1 Tafeleend
2022-01-20 1 Tafeleend
2022-01-20 5 Sijs
2022-01-19 25 Putter
2022-01-19 4 Sijs
2022-01-19 450 Aalscholver
2022-01-19 4 Graspieper
2022-01-18 1 Sperwer
2022-01-17 1 Waterral
2022-01-17 1 Roodborst

Het scherm is zelf niet bereikbaar met auto of fiets. Wel kunt u parkeren bij het startpunt van de blauwe paaltjes route in dit gebied (Rammekensweg Rithem) Vanaf de parkeerplaats volgt u de blauwe paaltjes langs de Westerschelde kant (dus niet langs het fort), richting bos. Na ongeveer een km gaat u het dijkje over via de trappen. Er volgt een klein stukje bos waarna u aan uw rechterhand het kijkscherm vindt.

Route via Google Maps

GPS 51.44885, 3.64119