Hoge Veluwe - Schaarsbergen - Vogelkijkhut

Nationaal Park De Hoge Veluwe (of 'Het Nationale Park De Hoge Veluwe' is een nationaal park in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Ede en voor een klein deel in de gemeente Arnhem. Het park is tegenwoordig circa 5.400 hectare groot en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. Op De Hoge Veluwe is ruimte ingeruimd voor cultuurhistorische elementen, architectuur en beeldende kunst.

Het natuurgebied is gelegen op de zandgronden van de Veluwe en is grotendeels gevormd door water, ijs en wind. De stuwwallen zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, tussen 200.000 en 105.000 jaar geleden. De dekzandruggen en smeltwaterdalen dateren uit de laatste ijstijd, het Weichselien, tussen 70.000 en 10.000 jaar geleden. In de Middeleeuwen ontstonden in het dekzand onder menselijke invloed grote stuifzandcomplexen, die aan het eind van de 19e eeuw door bebossing weer grotendeels werden vastgelegd. Het gebied is eeuwenlang in beheer geweest voor bosbouw en landbouw en omvatte enkele kleine nederzettingen. Aan het begin van de 20e eeuw bestond het gebied uit zandverstuivingen, heide en verschillende typen bos met grove den, vliegden en verschillende loofbomen. Een van de bewaarde kleine nederzettingen is Oud Reemst.

Type Hut
Beheerder Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Om het gebied De Hoge Veluwe te betreden moet u entree betalen. De kijkhut is vrij toegankelijk voor bezoekers van het gebied.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-14 30 Koperwiek
2018-03-14 5 Holenduif
2018-03-14 1 Pimpelmees
2018-03-14 2 Kruisbek
2018-03-14 4 Koolmees
2018-03-14 5 Vink
2018-03-14 3 Boomklever
2018-03-14 2 Boomkruiper
2018-03-14 3 Roodborst
2018-03-14 2 Merel
2018-03-14 1 Grote Bonte Specht
2018-03-14 1 Zwarte Mees
2018-03-14 1 Graspieper
2018-03-14 1 Buizerd
2018-03-14 1 Veldleeuwerik
2018-03-14 1 Kruisbek
2018-03-14 1 Kuifmees
2018-03-14 1 Grote Lijster
2018-03-14 1 Boomleeuwerik
2018-03-14 4 Brandgans

De kijkhut ligt dicht bij de ingang Schaarsbergen van het park. De hut is bereikbaar via een kort pad vanaf de Kemperbergerweg.

Route via Google Maps

GPS 52.0369175828898, 5.85830920589791