Hoge Veluwe - Otterlo - Vogelkijkhut

Nationaal Park De Hoge Veluwe (of 'Het Nationale Park De Hoge Veluwe' is een nationaal park in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Ede en voor een klein deel in de gemeente Arnhem. Het park is tegenwoordig circa 5.400 hectare groot en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. Op De Hoge Veluwe is ruimte ingeruimd voor cultuurhistorische elementen, architectuur en beeldende kunst.

Het natuurgebied is gelegen op de zandgronden van de Veluwe en is grotendeels gevormd door water, ijs en wind. De stuwwallen zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, tussen 200.000 en 105.000 jaar geleden. De dekzandruggen en smeltwaterdalen dateren uit de laatste ijstijd, het Weichselien, tussen 70.000 en 10.000 jaar geleden. In de Middeleeuwen ontstonden in het dekzand onder menselijke invloed grote stuifzandcomplexen, die aan het eind van de 19e eeuw door bebossing weer grotendeels werden vastgelegd. Het gebied is eeuwenlang in beheer geweest voor bosbouw en landbouw en omvatte enkele kleine nederzettingen. Aan het begin van de 20e eeuw bestond het gebied uit zandverstuivingen, heide en verschillende typen bos met grove den, vliegden en verschillende loofbomen. Een van de bewaarde kleine nederzettingen is Oud Reemst.

Type Hut
Beheerder Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Om het gebied De Hoge Veluwe te betreden moet u entree betalen. De kijkhut is vrij toegankelijk voor bezoekers van het gebied.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 2 Goudvink
2024-07-15 1 Boomklever
2024-07-14 1 Kuifmees
2024-07-14 1 Vink
2024-07-14 1 Wespendief
2024-07-10 1 Vink
2024-07-08 1 Kuifmees
2024-07-04 1 Vuurgoudhaan
2024-06-28 1 Veldleeuwerik
2024-06-27 1 Vink
2024-06-24 1 Zwartkop
2024-06-24 2 Wespendief
2024-06-24 1 Vink
2024-06-24 1 Boomklever
2024-06-24 1 Boerenzwaluw
2024-06-24 1 Boomleeuwerik
2024-06-24 1 Fluiter
2024-06-22 1 Vink
2024-06-22 1 Roodborst
2024-06-22 1 Vink

De hut is te bereiken via de ingang van het park bij Otterlo. Auto's kunnen parkeren langs de Holtkampweg (net voor de kruising met de De Wetweg). Bij het onverharde pad gaat u het gebied in, u volgt een tijdje het fietspad en dan volgt u het onverharde pad naar de hut. Coördinaten van het begin van het pad naar de hut 52.102011 N, 5.790388 E

Route via Google Maps

GPS 52.10378, 5.79228