Hoge Veluwe - Otterlo - Vogelkijkhut

Nationaal Park De Hoge Veluwe (of 'Het Nationale Park De Hoge Veluwe' is een nationaal park in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Ede en voor een klein deel in de gemeente Arnhem. Het park is tegenwoordig circa 5.400 hectare groot en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. Op De Hoge Veluwe is ruimte ingeruimd voor cultuurhistorische elementen, architectuur en beeldende kunst.

Het natuurgebied is gelegen op de zandgronden van de Veluwe en is grotendeels gevormd door water, ijs en wind. De stuwwallen zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, tussen 200.000 en 105.000 jaar geleden. De dekzandruggen en smeltwaterdalen dateren uit de laatste ijstijd, het Weichselien, tussen 70.000 en 10.000 jaar geleden. In de Middeleeuwen ontstonden in het dekzand onder menselijke invloed grote stuifzandcomplexen, die aan het eind van de 19e eeuw door bebossing weer grotendeels werden vastgelegd. Het gebied is eeuwenlang in beheer geweest voor bosbouw en landbouw en omvatte enkele kleine nederzettingen. Aan het begin van de 20e eeuw bestond het gebied uit zandverstuivingen, heide en verschillende typen bos met grove den, vliegden en verschillende loofbomen. Een van de bewaarde kleine nederzettingen is Oud Reemst.

Type Hut
Beheerder Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Om het gebied De Hoge Veluwe te betreden moet u entree betalen. De kijkhut is vrij toegankelijk voor bezoekers van het gebied.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-23 1 Sijs
2020-09-23 1 Sijs
2020-09-23 1 Kuifmees
2020-09-23 1 Koolmees
2020-09-23 1 Boomleeuwerik
2020-09-23 1 Witte Kwikstaart
2020-09-23 1 Graspieper
2020-09-23 1 Roodborsttapuit
2020-09-23 1 Vink
2020-09-23 1 Gaai
2020-09-23 1 Grote Bonte Specht
2020-09-23 1 Kleine Bonte Specht
2020-09-23 1 Sijs
2020-09-23 1 Kuifmees
2020-09-23 1 Graspieper
2020-09-23 1 Boomleeuwerik
2020-09-23 1 Geelgors
2020-09-23 1 Roodborsttapuit
2020-09-23 1 Buizerd
2020-09-23 1 Zwarte Kraai

De hut is te bereiken via de ingang van het park bij Otterlo. Auto's kunnen parkeren langs de Holtkampweg (net voor de kruising met de De Wetweg). Bij het onverharde pad gaat u het gebied in, u volgt een tijdje het fietspad en dan volgt u het onverharde pad naar de hut. Coördinaten van het begin van het pad naar de hut bij het fietspad: N 52 6.168, E 5 47.468

Route via Google Maps

GPS 52.103783520136076, 5.7922813626354515