Planken Wambuis - Valenberg - Uitzichtplateau

Dit is een goede plek om wild te spotten. Wilde zwijnen en ree├źn worden hier vaak foeragerend gezien, maar ook het edelhert is van tijd tot tijd te bewonderen vanaf dit uitzichtplateau. U kunt hier de boomleeuwerik en geelgors horen zingen en in de omringende bosjes treft u grote bonte specht, boomklever en boomkruiper aan. Let op de roep van de zwarte specht in de verte.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-16 1 Buizerd
2020-10-16 2 Merel
2020-10-16 1 Grote Bonte Specht
2020-10-16 1 Grote Lijster
2020-10-16 14 Kramsvogel
2020-10-16 1 Kolgans
2020-10-16 1 Roodborst
2020-10-16 7 Gaai
2020-10-16 3 Koolmees
2020-10-16 1 Vink
2020-10-16 1 Putter
2020-10-14 1 Beflijster
2020-10-12 1 Bosuil
2020-10-10 1 Boomleeuwerik
2020-10-10 1 Raaf
2020-10-10 1 Grote Lijster
2020-10-10 1 Kleine Bonte Specht
2020-10-10 1 Gaai
2020-10-10 1 Havik
2020-10-10 1 Tjiftjaf

Op de N304 van Ede naar Otterlo, slaat u af bij 's Heerenloo, ter hoogte van hectometerpaal 5,0. Aan de rechterkant van de weg is een parkeerplaats. U moet het fietspad ongeveer twee kilometer volgen tot op de tweede hoogte. Een lange rolstoelbaan maakt het rolstoelgebruikers mogelijk om op het plateu te komen, maar er moet wel een hoogteverschil van ongeveer 2,5 meter overbrugd worden.

Route via Google Maps

GPS 52.07089897338188, 5.7381496106416465