Hoge Veluwe - Landschappentuin - Vogelkijkhut

Nationaal Park De Hoge Veluwe (of 'Het Nationale Park De Hoge Veluwe' is een nationaal park in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente Ede en voor een klein deel in de gemeente Arnhem. Het park is tegenwoordig circa 5.400 hectare groot en beslaat ongeveer vijf procent van de Veluwe, het grootste laaglandnatuurterrein in Noordwest-Europa. Op De Hoge Veluwe is ruimte ingeruimd voor cultuurhistorische elementen, architectuur en beeldende kunst.

Het natuurgebied is gelegen op de zandgronden van de Veluwe en is grotendeels gevormd door water, ijs en wind. De stuwwallen zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, tussen 200.000 en 105.000 jaar geleden. De dekzandruggen en smeltwaterdalen dateren uit de laatste ijstijd, het Weichselien, tussen 70.000 en 10.000 jaar geleden. In de Middeleeuwen ontstonden in het dekzand onder menselijke invloed grote stuifzandcomplexen, die aan het eind van de 19e eeuw door bebossing weer grotendeels werden vastgelegd. Het gebied is eeuwenlang in beheer geweest voor bosbouw en landbouw en omvatte enkele kleine nederzettingen. Aan het begin van de 20e eeuw bestond het gebied uit zandverstuivingen, heide en verschillende typen bos met grove den, vliegden en verschillende loofbomen. Een van de bewaarde kleine nederzettingen is Oud Reemst.

Aan de noordkant van de route door de landschappentuin bij het Centrum ligt een vogelkijkhut, vanwaar u uitkijkt op een klein ven, waar bomen en struiken omheen staan. U kunt hier grote lijsters en bonte vliegenvangers zien, of een raaf horen overvliegen.

Type Hut
Beheerder Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd De route naar de hut toe is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar het laatste deel kan bij regenachtig weer moeilijk berijdbaar zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-14 1 Boomklever
2024-07-13 1 Dodaars
2024-07-13 1 Dodaars
2024-07-13 7 Kuifeend
2024-07-13 1 Kuifeend
2024-07-13 1 Dodaars
2024-07-12 1 Appelvink
2024-07-12 1 Merel
2024-07-12 1 Grote Lijster
2024-07-11 1 Kuifmees
2024-07-09 1 Kuifmees
2024-07-09 2 Kruisbek
2024-07-09 2 Putter
2024-07-08 1 Goudhaan
2024-07-08 1 Goudhaan
2024-07-06 1 Vink
2024-07-06 1 Witte Kwikstaart
2024-07-06 1 Raaf
2024-07-06 1 Kuifeend
2024-07-06 1 Roodborst

Met het openbaar vervoer is het Centrum te bereiken met buslijn 106, die tussen Otterlo en Hoenderloo rijdt. Met de auto of fiets kunt u richting Centrum rijden en daar de bordjes "Landschappentuin" volgen, achter het Museonder. Onderweg naar de kijkhut komt u ook langs een ven.

Route via Google Maps

GPS 52.10192, 5.83621