Broekpolder Vlaardingen - de Pyloon - uitkijktoren

De Broekpolder is een groot groen natuur- en recreatiegebied in Vlaardingen. Het is ruim 400 hectare groot, beslaat een kwart van het Vlaardings grondgebied en grenst aan het Midden-Delfland.

De Broekpolder heeft een gevarieerd landschap van polder, jong bos en grote plassen waar veel watervogels foerageren en overwinteren. Daarnaast lopen er Schotse Hooglanders in de polder en wordt ook regelmatig een kudde schapen ingezet voor begrazing.

Type Uitkijktoren
Beheerder Gemeente Vlaardingen
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 1 Zanglijster
2019-02-23 1 Heggenmus
2019-02-23 1 Groenling
2019-02-23 1 Groene Specht
2019-02-23 3 Buizerd
2019-02-23 1 Fuut
2019-02-23 1 Smient
2019-02-23 1 Grauwe Gans
2019-02-23 1 Kolgans
2019-02-23 1 Brandgans
2019-02-23 1 Cetti's Zanger
2019-02-23 1 Vink
2019-02-23 1 Winterkoning
2019-02-23 1 Kuifeend
2019-02-23 1 Wintertaling
2019-02-23 1 Tafeleend
2019-02-23 2 Pijlstaart
2019-02-23 2 Cetti's Zanger
2019-02-22 1 Cetti's Zanger
2019-02-21 1 Koolmees

Deze toren staat op de heuvel in het Klauterwoud in de Broekpolder. Het hoogste platform is 15 meter boven NAP en biedt uitzicht over een flink deel van de polder.

Route via Google Maps

GPS 51.9264096908043, 4.326038359987714