Ackerdijkse Plassen - Vogelkijkpunten

De Ackerdijkse Plassen is één van de belangrijkste vogelgebieden van Nederland en werd in het verleden beheerd door Vogelbescherming Nederland. Bijzondere soorten zoals de roerdomp en ijsvogel broeden er. Een aalscholverkolonie is aanwezig. Kuifeenden, slobeenden en duizenden smienten zijn te zien op de plassen. Schaarse en zeldzame soorten zoals grauwe fitis, kortteenleeuwerik, velduil, dwergarend, schreeuwarend, kwak en visarend zijn hier door de jaren heen gezien. Er zijn meerdere vogelkijkpunten in het gebied: een drijvende vogelkijkhut aan de noordzijde, op de eerste plas een kijkpunt aan de oostkant, een uitkijktoren aan de noordzijde en een informatiepunt aan de zuidkant.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het is niet mogelijk op eigen gelegenheid het gebied te betreden. Vanaf het zes kilometer lange wandel- en fietspad, hebt u met een verrekijker een goed zicht op het gebied. Het fiets en wandelpad aan de noordzijde van de plassen is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-28 9 Zilvermeeuw
2020-02-28 1 Grote Zilverreiger
2020-02-28 1 Kleine Mantelmeeuw
2020-02-28 1 Kolgans
2020-02-28 1 Ooievaar
2020-02-28 2 Groenling
2020-02-28 1 Zanglijster
2020-02-28 10 Putter
2020-02-28 6 Vink
2020-02-28 1 Keep
2020-02-28 1 Rietgors
2020-02-28 1 Cetti's Zanger
2020-02-26 1 Bergeend
2020-02-26 3 Grote Zilverreiger
2020-02-26 150 Kolgans
2020-02-26 2 Scholekster
2020-02-24 1 Grote Gele Kwikstaart
2020-02-24 1 Scholekster
2020-02-24 7 Grutto
2020-02-24 1 Pijlstaart

De Plassen liggen aan de parallelweg van de A13 Rotterdam-Delft. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf het treinstation Delft of Rotterdam bus 129. U stapt uit bij halte Zweth. Vanaf hier is het twee kilometer wandelen in oostelijke richting.

Route via Google Maps

GPS 51.97643869508256, 4.416263735494325