Ackerdijkse Plassen - Vogelkijkpunten

De Ackerdijkse Plassen is één van de belangrijkste vogelgebieden van Nederland en werd in het verleden beheerd door Vogelbescherming Nederland. Bijzondere soorten zoals de roerdomp en ijsvogel broeden er. Een aalscholverkolonie is aanwezig. Kuifeenden, slobeenden en duizenden smienten zijn te zien op de plassen. Schaarse en zeldzame soorten zoals grauwe fitis, kortteenleeuwerik, velduil, dwergarend, schreeuwarend, kwak en visarend zijn hier door de jaren heen gezien. Er zijn meerdere vogelkijkpunten in het gebied: een drijvende vogelkijkhut aan de noordzijde, op de eerste plas een kijkpunt aan de oostkant, een uitkijktoren aan de noordzijde en een informatiepunt aan de zuidkant.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het is niet mogelijk op eigen gelegenheid het gebied te betreden. Vanaf het zes kilometer lange wandel- en fietspad, hebt u met een verrekijker een goed zicht op het gebied. Het fiets en wandelpad aan de noordzijde van de plassen is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 22 Wulp
2019-02-23 7 Grutto
2019-02-23 7 Grote Zilverreiger
2019-02-23 1 Bruine Kiekendief
2019-02-23 3 Grutto
2019-02-23 3 Tureluur
2019-02-23 1 Zanglijster
2019-02-23 1 Havik
2019-02-23 1 Goudhaan
2019-02-23 1300 Kolgans
2019-02-23 12 Brandgans
2019-02-23 30 Grote Canadese Gans
2019-02-23 40 Grauwe Gans
2019-02-23 4 Scholekster
2019-02-23 2 Houtduif
2019-02-23 4 Zilvermeeuw
2019-02-23 2 Stormmeeuw
2019-02-23 1 Grote Zilverreiger
2019-02-23 2 Zwarte Kraai
2019-02-23 2 Waterpieper

De Plassen liggen aan de parallelweg van de A13 Rotterdam-Delft. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf het treinstation Delft of Rotterdam bus 129. U stapt uit bij halte Zweth. Vanaf hier is het twee kilometer wandelen in oostelijke richting.

Route via Google Maps

GPS 51.97643869508256, 4.416263735494325