Ackerdijkse Plassen - Vogelkijkpunten

De Ackerdijkse Plassen is één van de belangrijkste vogelgebieden van Nederland en werd in het verleden beheerd door Vogelbescherming Nederland. Bijzondere soorten zoals de roerdomp en ijsvogel broeden er. Een aalscholverkolonie is aanwezig. Kuifeenden, slobeenden en duizenden smienten zijn te zien op de plassen. Schaarse en zeldzame soorten zoals grauwe fitis, kortteenleeuwerik, velduil, dwergarend, schreeuwarend, kwak en visarend zijn hier door de jaren heen gezien. Er zijn meerdere vogelkijkpunten in het gebied: een drijvende vogelkijkhut aan de noordzijde, op de eerste plas een kijkpunt aan de oostkant, een uitkijktoren aan de noordzijde en een informatiepunt aan de zuidkant.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het is niet mogelijk op eigen gelegenheid het gebied te betreden. Vanaf het zes kilometer lange wandel- en fietspad, hebt u met een verrekijker een goed zicht op het gebied. Het fiets en wandelpad aan de noordzijde van de plassen is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 1 Wulp
2021-10-19 3 Koperwiek
2021-10-19 1 Zanglijster
2021-10-19 1 Vink
2021-10-19 1 Koolmees
2021-10-19 4 Pimpelmees
2021-10-19 1 Torenvalk
2021-10-19 1 Buizerd
2021-10-19 2 Wilde Eend
2021-10-19 2 Meerkoet
2021-10-19 1 Merel
2021-10-19 1 Blauwe Reiger
2021-10-18 2 Kramsvogel
2021-10-18 8 Krakeend
2021-10-18 1 Grote Zilverreiger
2021-10-18 5 Kuifeend
2021-10-18 4 Kuifeend
2021-10-17 2 Groenpootruiter
2021-10-17 1 Vuurgoudhaan
2021-10-17 1 Vuurgoudhaan

De Plassen liggen aan de parallelweg van de A13 Rotterdam-Delft. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf het treinstation Delft of Rotterdam bus 129. U stapt uit bij halte Zweth. Vanaf hier is het twee kilometer wandelen in oostelijke richting.

Route via Google Maps

GPS 51.97644, 4.41626