Ackerdijkse Plassen - Vogelkijkpunten

De Ackerdijkse Plassen is één van de belangrijkste vogelgebieden van Nederland en werd in het verleden beheerd door Vogelbescherming Nederland. Bijzondere soorten zoals de roerdomp en ijsvogel broeden er. Een aalscholverkolonie is aanwezig. Kuifeenden, slobeenden en duizenden smienten zijn te zien op de plassen. Schaarse en zeldzame soorten zoals grauwe fitis, kortteenleeuwerik, velduil, dwergarend, schreeuwarend, kwak en visarend zijn hier door de jaren heen gezien. Er zijn meerdere vogelkijkpunten in het gebied: een drijvende vogelkijkhut aan de noordzijde, op de eerste plas een kijkpunt aan de oostkant, een uitkijktoren aan de noordzijde en een informatiepunt aan de zuidkant.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het is niet mogelijk op eigen gelegenheid het gebied te betreden. Vanaf het zes kilometer lange wandel- en fietspad, hebt u met een verrekijker een goed zicht op het gebied. Het fiets en wandelpad aan de noordzijde van de plassen is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 1 Wintertaling
2023-02-02 1 Wilde Eend
2023-02-02 1 Meerkoet
2023-02-02 1 Cetti's Zanger
2023-02-02 1 Nijlgans
2023-02-02 1 Grote Canadese Gans
2023-02-02 1 Slobeend
2023-02-02 1 Smient
2023-02-02 1 Pijlstaart
2023-02-02 1 Bergeend
2023-02-02 1 Blauwe Kiekendief
2023-02-02 1 Bruine Kiekendief
2023-02-02 1 Pimpelmees
2023-02-02 1 Koolmees
2023-02-02 1 Wilde Eend
2023-02-02 1 Meerkoet
2023-02-02 1 Grote Bonte Specht
2023-02-02 1 Heggenmus
2023-02-02 1 Kuifeend
2023-02-02 1 Waterhoen

De Plassen liggen aan de parallelweg van de A13 Rotterdam-Delft. Met het openbaar vervoer neemt u vanaf het treinstation Delft of Rotterdam bus 129. U stapt uit bij halte Zweth. Vanaf hier is het twee kilometer wandelen in oostelijke richting.

Route via Google Maps

GPS 51.97644, 4.41626