Uitkijktoren Zuidpolder van Delfgauw

Vanuit deze toren kijkt u uit over de compensatiegebieden in de Zuidpolder van Delfgauw. U kunt hier diverse eenden- en ganzensoorten zien, maar ook weidevogels zoals de grutto en scholekster.

Type Hut
Beheerder onbekend
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 6 Graspieper
2022-11-21 1 Waterhoen
2022-11-21 1 Roodborst
2022-11-21 1 Zilvermeeuw
2022-11-21 1 Blauwe Reiger
2022-11-21 1 Spreeuw
2022-11-21 1 Grauwe Gans
2022-11-21 1 Brandgans
2022-11-21 1 Knobbelzwaan
2022-11-21 1 Kievit
2022-11-21 1 Kolgans
2022-11-21 1 Smient
2022-11-21 1 Torenvalk
2022-11-21 1 Slobeend
2022-11-21 1 Grote Zilverreiger
2022-11-21 1 Watersnip
2022-11-21 1 Paapje
2022-11-19 1 Veldleeuwerik
2022-11-16 1 Merel
2022-11-16 1 Aalscholver

Ga bij de stoplichten bij de S-bocht in Delfgauw de Zuideindseweg op. Ga na 1 km, juist over de N470, links het boerenpad in. Na 300 meter staat hier de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.00023, 4.40740