Broekpolder Vlaardingen - uitkijkscherm

De Broekpolder is een groot groen natuur- en recreatiegebied in Vlaardingen. Het is ruim 400 hectare groot, beslaat een kwart van het Vlaardings grondgebied en grenst aan het Midden-Delfland.

De Broekpolder heeft een gevarieerd landschap van polder, jong bos en grote plassen waar veel watervogels foerageren en overwinteren. Daarnaast lopen er Schotse Hooglanders in de polder en wordt ook regelmatig een kudde schapen ingezet voor begrazing.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Vlaardingen
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-08-18 5 Lepelaar
2019-08-16 6 Lepelaar
2019-08-16 1 Ekster
2019-08-16 2 Tjiftjaf of Fitis
2019-08-16 10 Putter
2019-08-16 10 Boerenzwaluw
2019-08-16 1 Grote Bonte Specht
2019-08-16 30 Meerkoet
2019-08-16 6 Waterhoen
2019-08-16 20 Krakeend
2019-08-16 9 Lepelaar
2019-08-16 2 Grote Zilverreiger
2019-08-16 1 Merel
2019-08-16 1 Aalscholver
2019-08-16 4 Lepelaar
2019-08-16 2 Zwarte Kraai
2019-08-16 1 Torenvalk
2019-08-16 1 Houtduif
2019-08-16 1 Buizerd
2019-08-16 1 Tjiftjaf

GPS 51.92295342840713, 4.32552337585858