Broekpolder Vlaardingen - uitkijkscherm

De Broekpolder is een groot groen natuur- en recreatiegebied in Vlaardingen. Het is ruim 400 hectare groot, beslaat een kwart van het Vlaardings grondgebied en grenst aan het Midden-Delfland.

De Broekpolder heeft een gevarieerd landschap van polder, jong bos en grote plassen waar veel watervogels foerageren en overwinteren. Daarnaast lopen er Schotse Hooglanders in de polder en wordt ook regelmatig een kudde schapen ingezet voor begrazing.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Vlaardingen
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-28 1 Appelvink
2020-02-28 24 Koperwiek
2020-02-28 7 Sijs
2020-02-23 1 Groene Specht
2020-02-23 1 Vuurgoudhaan
2020-02-23 4 Koperwiek
2020-02-23 4 Koperwiek
2020-02-23 2 Cetti's Zanger
2020-02-23 30 Tafeleend
2020-02-22 2 Waterpieper
2020-02-22 10 Graspieper
2020-02-21 7 Koperwiek
2020-02-21 1 Kerkuil
2020-02-19 1 Koolmees
2020-02-19 20 Aalscholver
2020-02-19 100 Smient
2020-02-19 1 Goudhaan
2020-02-19 5 Koperwiek
2020-02-19 5 Vink
2020-02-19 1 Winterkoning

GPS 51.92295342840713, 4.32552337585858