Broekpolder Vlaardingen - uitkijkscherm

De Broekpolder is een groot groen natuur- en recreatiegebied in Vlaardingen. Het is ruim 400 hectare groot, beslaat een kwart van het Vlaardings grondgebied en grenst aan het Midden-Delfland.

De Broekpolder heeft een gevarieerd landschap van polder, jong bos en grote plassen waar veel watervogels foerageren en overwinteren. Daarnaast lopen er Schotse Hooglanders in de polder en wordt ook regelmatig een kudde schapen ingezet voor begrazing.

Type Scherm
Beheerder Gemeente Vlaardingen
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.92295, 4.32552